(17.10 hodin)

 

Poslankyně Olga Richterová: Dobrý den. Je to téma, na které mi už odpovídal váš předchůdce, s tím, že hledá řešení, a od té doby se zase mnoho měsíců nic nestalo. Jde zkrátka o to, že když Slovensko umí dát lidem, kteří mají třetí stupeň invalidního důchodu, slevy, když evropský systém toho, jak se určují lidé s invaliditou, s postižením a podobně, je roztříštěný, když to Praha umí, pražský Dopravní podnik má také slevu pro ty, kteří jsou plně invalidní, proč ve vašich takzvaných plošných slevách nepřidáte tuto ohroženou skupinu, skupinu, kterou vláda zná, když dává slevy na doplatky na léky, skupinu, která má ještě v průměru o 1 500 korun nižší důchod, než mají starobní důchodci. Mluvím zkrátka o lidech, kteří si v žádném případě nemohou plněúvazkovým, plným zaměstnáním zvýšit příjem, mají třetí, plný stupeň invalidity, a u nás v těch takzvaných plošných slevách na dopravu, těchto patrně až několik desítek tisíc osob, které jsou plně invalidní, ale nemají průkaz zdravotně a tělesně postiženého, protože nemají takovou potíž buď s pohybovým aparátem, mají jiný charakter potíží, nebo s orientací, tak těmto lidem my říkám, že to, že zdražilo jízdné, pro ně nemá být problém a že náš stát bude analyzovat, řešit a rozmýšlet se donekonečna. A mně to přijde, že by se to řešení opravdu najít mohlo, že byste to možná mohl dokázat, pane ministře.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já ještě tady mám jednu korekci omluvy. Paní poslankyně Alena Gajdůšková ruší dnes svoji omluvu do konce jednacího dne, protože od 17.00 hodin do konce jednacího dne je přítomna. Pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Děkuji za dotaz, kterému rozumím, a teď nechci si tady hrát na chytrého, že rozumím úplně všemu, protože snažil jsem se v tom trošku zorientovat a najít v tom nějaké ratio a nějakou logiku. A jakkoliv to říkám nerad, tak musím říct, že ono to není úplně opravdu triviální, a budu se snažit vysvětlit proč. Protože vůbec nejde o to, že by někdo nechtěl poskytnout tu slevu. Čili rozšíření na 75 procent slevy z jízdného ve veřejné dopravě čili na občany pobírající invalidní důchod z titulu invalidity trojka skutečně stoprocentně slíbit nemohu, protože je třeba říci, že prokázání nároku na slevu ze strany cestujícího musí být jednoduché, musí to být prostě rychlé a musí to být jednoznačné. A jde o to, že tady každý řidič, v praxi si to představme, autobusu nebo průvodčí ve vlaku musí umět ihned nějakým bezpečným způsobem určit, zda ten cestující má či nemá nárok na tu slevu.

Ty současně poskytované slevy využívají děti, studenti, senioři a tak dále na základě jakýchsi standardních dokladů, průkazů typu občanky nebo doložení věku, nějaký studentský průkaz, ISIC atd. Invalidní důchodci takový průkaz nemají. Nejdříve ho tedy musí někdo vytvořit, těm dotčeným osobám ho musí vydat a následně to musí nějakým způsobem prolongovávat, a to na základě výsledku jakýchsi kontrolních lékařských prohlídek apod. Čili je třeba to vnímat i z úhlu pohledu členské země Evropské unie.

My máme povinnost za stejných podmínek přepravit úplně všechny občany všech členských států bez výjimky a také všech dalších ekonomicky přidružených zemích, nejenom tedy země Evropské unie. Kdo a na základě jakých dokladů bude tedy ty průkazy vydávat těmto lidem, to nám v tuto chvíli není jasné, jestli ostatní státy mají zaveden analogický institut, jako je naše invalidita třetího stupně, nemají tedy, některé ne. Pak bude tedy třeba úředně ověřit nějaký doklad toho, že ho má, ten doklad případně, nebo že ne. Čili to je rovněž věc, která se musela řešit, a nemáme v tuhle chvíli stoprocentně jasné jak. A do určité míry je třeba tento rozměr vnímat.

K těm argumentům, že v minulosti tato skupina měla slevu a že třeba Slovensko ji má dodnes, je nutné ještě dodat, že v případě Slovenska, tedy podle informací alespoň, které mám, se nejedná o plošné nařízení ceny jízdného garantované státem, to je důležité říct, ale je to sleva, kterou poskytuje slovenský národní železniční dopravce, a to tedy ještě pouze na některých vlacích, a podobně to je třeba v některých českých městech mimo jiné, která jste uváděla, která si sama stanovují nějaké vlastní tarifní podmínky.

Čili ta státní cenová regulace, jak vy jste ji možná navrhovala, je v tomhle ohledu méně benevolentní, to je pravda, ale vyhlášení státem nařízené slevy pro české invalidní důchodce by tedy v tuto chvíli bylo v rozporu s právem Evropské unie. Já tím nechci teď říkat všechno, co nejde. Nechci být negativistický, protože bych chtěl najít tu cestu. Berte to tak, že já to tady říkám po tom, co jsem si nastudoval, podle nějakých argumentů, se kterými dneska pracuji, ale je jenom třeba to vidět trošku vyváženě, ale prostě docela rád si na to s někým kompetentním sednu a můžeme zvážit to, jakým způsobem by se to dalo udělat, ale musíme to vnímat v nějakém širším kontextu, nejenom to, co bychom chtěli, ale i to, aby to taky fungovalo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Paní poslankyně, přejete si? Prosím. Paní poslankyně Olga Richterová má slovo na reakci. Prosím.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za odpověď. Vážím si toho, že jste se pokusil se s tím seznámit, s tou problematikou, akorát prostě vaše ministerstvo má spoustu lidí, a já jsem také vždycky říkala, že to je prostě na Slovensku pro železnice, ale tak my také máme České dráhy. Ta předchozí sleva také byla železniční v Česku do roku 2011. Co se týče vystavování průkazů, tak tam zase se třeba v tom velkém městě, v milionové Praze, se to řeší, prostě vystavují se průkazy na základě potvrzení nebo se to vydává na základě potvrzení z České správy sociálního zabezpečení, kterou ten člověk samozřejmě občas potřebuje stejně navštívit.

Takže ta praktická řešení si myslím, že jsou, a vlastně mě překvapuje, že ačkoliv se to týká opravdu tisíců a tisíců lidí a spoustě z nich propadne ten průkaz a nestihnou ho dostat včas, protože naše lékařská posudková služba je v potížích, tak že se to ignoruje, fakt se nic nehýbe.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane ministře, máte slovo. Prosím.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Já opakovaně říkám, že vám rozumím, ale ani jste nenaznačila, jakým způsobem se k tomu dobrat. Tak připusťme České dráhy. Ano, je to přepravce, není tedy samozřejmě jediný, České dráhy jsou sice státní, a víte, že to je státní podnik, ale dobře, připusťme, že přes dozorčí rady nějaké nástroje bychom byli schopni, to není záležitost Ministerstva dopravy, ale ovlivnit možná lze, ale to, že si to dávají jednotlivá města, ano, ale pak už by to mělo být plošné. Jak to budeme řešit tedy s těmi cizinci? Jak to budeme řešit tady s těmi obyvateli Evropské unie, jestli si to budou prostě překládat, jestli na to budou mít nějaký speciální doklad, který někdy při vstupu do České republiky... To prostě není ne dořešeno, ale i proto to prostě jinde v té Evropě takhle není. Ale znovu říkám, třeba se najde nějaká geniální myšlenka, jakým způsobem tohle vyřešit, mimo jiné třeba i v jiných evropských městech. Je to prostě možná k diskusi širší, možná i dokonce na Evropské unii možná, Evropské komisi, že to není jenom prostě u nás. Ale znovu říkám, nechci vypadat jako ten, který říká na všechno nejde to, nejde to, ale zatím ze všech těch dostupných informací, které máme, tak skutečně v dané chvíli to nejde. A hledejme třeba na evropské úrovni způsob, jak by se to vyřešilo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení paní poslankyni Pavlu Golasowskou, která bude interpelovat nepřítomného ministra kultury Lubomíra Zaorálka. Paní poslankyně, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, loni v říjnu jste v odpovědi na mou interpelaci k nedostatečnému a stále se snižujícímu objemu prostředků na periodická média pro národnostní menšiny za prvé uznal, že je to pravda. Jenom pro představu, oproti roku 2011 celkový objem prostředků klesl o téměř 8 milionů korun. A za druhé jste v odpovědi slíbil, že - cituji: nicméně já bych vám rád řekl, že vedu s paní ministryní financí rozhovory, které byly teď poslední, jak víte, poměrně úspěšné v tom, že jsme se dohodli, že do toho programu kulturní aktivity dostaneme nějaké další prostředky, a já bych tady z těch asi 100 milionů, které tam dostaneme, minimálně uvažoval, že bych takových 4 až 5 milionů mohl uvolnit na tento program národnostních menšin. Konec citace. Což jste pro rok 2020 splnil, za což vám děkuji, ale jsou zde ze strany menšin obavy, zda se situace pro další léta nebude opakovat a objem prostředků na média bude opět nedostatečný.

A já se vás, pane ministře, ptám, zda jste přijal nebo se chystáte přijmout rozpočtová opatření, aby objem financí pro další roky nejen neklesal, ale aby se navýšil do původní částky, z toho roku 2011, to je na celkových asi zhruba 30 milionů. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, paní poslankyně, dovolte mi připomenout, že v souladu s jednacím řádem vám pan ministr odpoví písemně do třiceti dnů.

Nyní tedy vyzývám k vystoupení pana poslance Petra Třešňáka, který byl vylosován jako šestnáctý a bude interpelovat nepřítomného ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Prosím, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP