(16.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, pane poslanče, máte zájem o doplňující dotaz? Nemáte zájem o doplňující dotaz.

Nyní vystoupí pan poslanec Jan Skopeček, který byl vylosován na 11. místě a má interpelaci na ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji pěkně. Vážený pane vicepremiére, smyslem mé interpelace je se zeptat, proč se Ministerstvo průmyslu a obchodu stalo součástí boje proti hotovosti, chcete-li hotovostním platbám, a proč se MPO angažuje v zcela soukromém byznysu soukromých společností, karetních společností a bank s cílem dospět k bezhotovostní společnosti. Já tuto aktivitu považuji za nebezpečnou a za aktivitu nepříslušící státu.

Proč je to nebezpečné? Protože možnost držet hotovost a vybrat si peníze z bankovního účtu je poslední pojistkou občanů před netradičními měnovými politikami centrálních bank, zejména zápornými úrokovými sazbami. Pokud bychom ztratili možnost vybrat si hotovost a držet ji a platit s ní, tak si myslím, že dávno žijeme daleko více v éře záporných úrokových měr, než tomu je dneska. Proč je to ještě nebezpečné? Protože se tím samozřejmě zvyšuje schopnost státu a státních institucí slídit v životě občanů ve velmi citlivé oblasti toho, kde jak a za co utrácejí. Proč taková aktivita nepřísluší státu? Protože je to podle mého názoru čistý byznys soukromého charakteru karetních společností a bank. Co je státu do toho, promiňte mi, kolik je v České republice platebních terminálů? Pokud mají karetní společnosti pocit, že málo malých podnikatelů využívá platebních terminálů, ať změní svoji poplatkovou politiku a nezatahují do svých podnikatelských zájmů státní instituce, jako je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Chci se vás tedy zeptat, jestli si uvědomujete riziko té salámové metody rušení hotovosti a salámové metody cesty k bezhotovostní společnosti s těmi riziky, o kterých jsem mluvil, proč se tomu propůjčuje Ministerstvo průmyslu a obchodu a jestli podle vašeho názoru není načase vzít si příklad z Rakouska, kde garantují ústavou možnost držet hotovost a hotovostí platit. (Předsedající: Čas.) Já jsem v tomto kontextu připraven na této ústavní pojistce pracovat a chci se vás zeptat, jestli se chcete na této práci podílet.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, já poprosím poslance, já jsem samozřejmě vstřícnost sama, ale prosím o dodržování času. Tak, prosím.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Děkuji moc za dotaz. Já myslím, že to nebylo úplně správně pochopeno, protože Ministerstvo průmyslu a obchodu, když se podíváte, tak je ministerstvo ad jedna pro podnikatele, ale současně máme pod sebou gesci spotřebitelů. A my jsme na to nahlíželi ze všech úhlů pohledu. První, co je třeba říct, rozhodně akt toho, že chceme zvýšit počet terminálů, není a nesmí a nebude směřovat k tomu, že bychom chtěli vymýtit hotovost. To s tím vůbec nemá co do činění. Každý zákazník má právo si vybrat, a já dokonce jsem toho názoru, že pokud chce platit hotovostí, nechť platí v hotovosti. Je to čistě na jeho zvážení. Ale současně musíme vnímat i to, že celá řada zákazníků není spokojena s tím, že na místech, kde by chtěli platit kartou, a musíme to nějakým způsobem prostě umět exaktně vyjádřit, platit nemůžou. A když exaktně, tak se držme prostě nějakého všeobecného průměru.

Ten průměr v Evropské unii je takový, že je v Evropě 23 terminálů na tisíc obyvatel. V České republice jsme pod tímto průměrem. A my jsme nešli úplně jinou cestou, než jako šlo třeba Polsko. Před pár lety měli 15 terminálů na tisíc obyvatel a začala polská vláda - nikoliv podporovat, protože my nepodporujeme, že bychom někoho podporovali, dávali jsme mu nějaké peníze. My jsme pouze vytvořili prostředí pro to, aby ty firmy, které nabízejí ty terminály, tak opak ne že podporujeme, my jsme je dotlačili k tomu, že je nabídly po dobu jednoho roku podnikatelům zdarma, zcela. Zatímco jinak jim je nabízejí maximálně na jeden měsíc. A podnikatel nechť si vybere, jestli je to pro něj zajímavé, nebo není zajímavé. My jsme chtěli udělat službu pro menší a střední firmy a živnostníky, aby pokud se rozhodnou, že přejdou zcela dobrovolně a budou chtít využívat terminály, tak aby ty terminály měli v maximální možné době zdarma a za minimálních poplatků, protože ti podnikatelé, ti živnostníci tvrdí, že jednou z bariér je právě vyšší poplatek.

Takže jsme jako Ministerstvo průmyslu a obchodu dali dohromady karetní společnosti, dali jsme dohromady všechny svazy, to znamená, svaz, který hájí velké firmy, Svaz průmyslu, malé firmy, Asociace malých a středních podniků, dali jsme dohromady pochopitelně ty klíčové instituce finanční a poměrně dost zásadním tlakem si myslím, že se nám podařilo vybojovat minimálně lepší podmínky, než které udělali v Polsku. A díky tomu tedy dneska je šance rozdat de facto 30 tisíc terminálů mezi podnikatele. Ti nechť se rozhodnou, jestli to chtějí, nebo nechtějí. Třeba to nebude třicet, třeba to bude deset, třeba to bude dvacet, to je věc úplně jiná. Ale v každém případě podnikatel v tuhletu chvíli ušetří, pokud se k tomu dobrovolně přihlásí. Pokud ne, tak samozřejmě jede ve svém vlastním režimu a má k tomu svůj důvod a nechť se rozhodne sám. No a spotřebitel, ten by na tom měl jedině benefitovat, protože pokud bude mít služby toho charakteru, že bude moci platit kartou v širší síti tak bude jedině spokojen. A my jenom chceme, aby ten spotřebitel měl, řekněme, servis, tak jako je v průměru Evropské unie. Čili netlačíme na pilu, je to dobrovolné, každý nechť se rozhodne. Jsou země, jako severské, kde je ten podíl výrazně větší, než je třeba ve střední Evropě. V Rakousku o tom vím, ten podíl je přibližně na úrovni České republiky. V Polsku už jsou na tom o něco lépe v počtu terminálů. Takže je to čistě na tom trhu, ať ten si rozhodne. My nikoho nepodporujeme ve smyslu toho, že bychom dávali nějakou dotaci nebo že bychom nějakým způsobem ty firmy speciálně podporovali. Naopak dotlačili jsme je do toho, aby pokud chtějí na tom trhu být, tak aby dali těm nejmenším pokud možno dobré podmínky. A to si myslím, že se podařilo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, táži se pana poslance Skopečka, zdali má zájem o doplňující otázku. Má zájem. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji pěkně za odpověď. Nicméně nevěřím úplně té dobrovolnosti a těm dobrým úmyslům. Koneckonců v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu po podepsání toho memoranda se píše, že Ministerstvo průmyslu a obchodu je připraveno diskutovat i související legislativu. Například zákon o omezení plateb v hotovosti stanovuje limit 10,5 tisíce eur, zatímco v zemích EU jde většinou o 5 tisíc eur. Jinými slovy MPO o omezení hotovosti a jejím relativním znevýhodnění stále uvažuje.

Takže se chci vás zeptat, jestli pracujete skutečně na snížení limitu u plateb v hotovosti, což je cesta, což je útok proti hotovosti. A když jste říkal, že to má vyřešit trh. No, trh to by samozřejmě vyřešil. Trh by vyřešil to, že pokud malí podnikatelé, malí živnostníci nevyužívají terminálů, tak je to proto, a když se jich zeptáme, tak vám odpovědí, že jsou vysoké poplatky za transakce, které si od nich banky a karetní společnosti vybírají. Čili odpověď Ministerstva průmyslu na karetní společnosti, když za vámi přišla... (Předsedající: Čas.) ... měla být: milí přátelé, snižte sazby a těch... (Předsedající: Čas.) ... platebních terminálů bude více. Ale jinak do toho Ministerstvo obchodu... (Předsedající: Čas.) ... nemá vůbec co zasahovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vás opravdu žádám o dodržování času, protože to není kvůli tomu, že bych vás chtěl omezovat, ale každý se jednou dostaneme jako poslední v řadě a pak se bohužel nedostane na ty poslance, kteří jsou poslední v řadě. Proto je ten časový limit. Pak tady zbytečně třeba poslanci čekají a pak se na ně nedostane.

Pane ministře, prosím.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Právě to jsme udělali. A to je to, že jsme těm karetním společnostem řekli, nejenom ať sníží ty sazby, ale aby daly ty terminály zdarma. A to, že se to podařilo, je jedině dobře. Opakovaně říkám, my netlačíme na to, aby se zlikvidovala hotovost. Naopak pro celou řadu firem je to dobrý nástroj. Ale stejně tak chceme, aby ty firmy, které by chtěly mít terminály, tak aby je měly za lepších podmínek, a udělali jsme k tomu první krok. A pokud ty platební společnosti budou v tomto trendu pokračovat a díky tomu se i ten stav o něco zlepší, to znamená, že jsme je dali minimálně dohromady, že jsme na to přitlačili, tak si myslím, že to je jedině dobře, protože na tom vydělá jak ten obchodník malý, tak na tom vydělá ten spotřebitel. Nic více, nic méně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Já přečtu jednu omluvu. Pan poslanec Mikuláš Ferjenčík se omlouvá od 16.40 hodin do konce dnešního jednacího dne Poslanecké sněmovny z osobních důvodů.

A nyní vyzývám pana poslance Radka Holomčíka, aby interpeloval nepřítomného ministra zemědělství Miroslava Tomana. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radek Holomčík: Já vám děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, vážený omluvený pane ministře, já bych se chtěl zeptat na okolnosti odvolání ředitele Výzkumného ústavu rostlinné výroby pana doktora Jibana Kumara, ke kterému došlo před pár týdny. Rozhodně nijak nechci zpochybňovat kompetenci a pravomoc ministra odvolat ředitele jeho resortem zřizovaného výzkumného ústavu a obecně organizace, ale zrovna toto odvolání vyvolalo mezi nezanedbatelnou částí zemědělské veřejnosti poměrně bouřlivou odezvu. Další poměrně bouřlivou odezvu vyvolalo i to nahrazení, kdy místo člověka, který má celoživotní dlouholetou praxi z toho akademicko-vědeckého prostředí, ať už jako výzkumník, tak i jako akademický manažer, přišel člověk spíše z politického prostředí.

Já jsem dostal řadu dotazů, proč byl pan ředitel odvolán a proč byl nahrazen, tak jak byl nahrazen, takže bych si dovolil touto cestou požádat o tyto informace. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP