(16.40 hodin)
(pokračuje Červíčková)

Druhotným faktem, který potvrzuje prohlubující se problém nezaměstnaných +50, je stále se zvyšující i věkový průměr nezaměstnaných. Zhruba před deseti lety byl věkový průměr na 40 letech a v současné době jsme okolo 43 let. Ačkoliv MPSV již dlouhá léta deklaruje problematiku nezaměstnanosti padesátníků jako jednu ze svých hlavních priorit, tak bohužel i právě z těchto oficiálních statistik jasně vyplývá, že se situace nelepší, ale naopak se zhoršuje, a to i přes současný deklarovaný nedostatek pracovních sil na trhu práce.

Je tedy zřejmé, že opatření aktivní politiky zaměstnanosti, která ministerstvo používá, jsou nefunkční, a je zcela jistě namístě se začít zabývat skutečným systémovým opatřením. Snaha problém řešit formou - (Předsedající upozorňuje na čas.) Aha pardon. Takže mé dotazy.

Úřad práce ve své tiskové zprávě 21. 10. uvádí, že -

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: No, tak to jsem... Jeden dotaz dejte. Já budu tedy velice tolerantní. Prosím.

 

Poslankyně Monika Červíčková: Můj dotaz je na paní ministryni. Jaká systémová opatření MPSV v této věci plánuje? Děkuji za vstřícnost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a prosím o dodržování času. Takže paní ministryně není přítomna a v souladu s jednacím řádem vám písemně odpoví do 30 dnů.

Nyní vyzývám pana poslance Ondřeje Polanského, který je vylosován na devátém místě, k interpelaci na ministra obchodu a průmyslu a dopravy Karla Havlíčka. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, na portále Zdopravy.cz tento týden vyšel článek, který přináší informaci o nově připravované struktuře akustického hlášení pro cestující na českých železnicích. Velmi vítám připravované zjednodušení hlášení a snížení počtu informací, které jsou dnes komfortněji dostupné jinými formami, jež dříve nebyly možné, ale nemile mne překvapila informace o zrušení lokálních znělek. Přitom lokální znělky lze považovat za prvek vnímaný kladně nejen železničními nadšenci, ale i cestující veřejností. Ještě více mne ale překvapila informace, že se tak má stát z důvodu autorských práv.

Chci se vás proto zeptat, zda se tato informace zakládá na pravdě, tedy zda Ochranný svaz autorský či některý jiný svaz žádal či žádá SŽDC o placení autorských poplatků za tyto melodie či nějakým jiným způsobem komplikuje jejich zachování. Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: A slovo má ministr Karel Havlíček. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Děkuji za dotaz. Rušení lokálních znělek. Ono to možná vypadá jako bagatelní téma, ale ono to není tak úplně bagatelní. Ty znělky sehrávají poměrně významnou roli. Tady nechci poučovat, ale dokonce pokud jste sledoval, tak francouzská znělka se stala základem pro vůbec album Davida Gilmoura z Pink Floyd. A oni se dnes soudí, což je docela zajímavé, a mimo jiné to jen zpopularizovala. Ta francouzská znělka je skutečně klasika a je to do určité míry symbol, který není dán jenom tím, že chci něco říct, ale do určité míry je to i o určité tradici a o něčem, co jasně říká prostě ano, toto patří prostě k francouzským železnicím.

Nejde ale o francouzské železnice. U nás je to pod Správou železnic. To znamená, že ten krok považujeme za poměrně významný, a tím cílem je jasné zkrácení té znělky, protože celé zjednodušení toho formátu poskytování informací je poměrně důležité. Cestujícím z našeho úhlu pohledu by měly být poskytovány informace včas a skutečně pouze ty, které jsou pro ně maximálně důležité. A nepochybuji, že i vy, kolegové, kolegyně, kteří vlaky využíváte, jste zaznamenali obrovské množství informací ve všech stanicích, a že je tam de facto v přepravních špičkách takřka nepřetržitý tok znělek a hlášení, ve kterých mohou někdy podstatné informace zaniknout. Takže když se na to podíváme trošku z úhlu pohledu času, tak průměrná doba původních znělek je dnes pět až osm vteřin, což v přepravních špičkách tedy znamená v součtu opravdu nezanedbatelnou dobu, když se to sečte. Takže to je dost výrazný argument pro sjednocení do, řekněme, znělky jedna až dvě vteřiny, čili spíš jakýsi gong. To je vlastně dneska smyslem té změny.

Takže v té souvislosti mohu uvést, že vedle zkrácení a zjednodušení těch akustických informací, jak už jsem zmiňoval, jde o určitou restrukturalizaci informačního servisu. A snahou Správy železnic je rozšířit i jakýsi vizuální aspekt podávání informací například pro cestující, kteří jsou v podchodech, a podobně.

Co se týká role Ochranného svazu autorského v této věci, tak ten byl, nepletu-li se, rovněž jmenován v tom konkrétním článku. Já jsem požádal kolegy ze Správy železnic o informaci i k této části dotazu a mohu zde říci, že Ochranný svaz autorský se za tímto účelem na Správu železnic neobracel. Jedná se tak skutečně pravděpodobně o domněnky, možná spekulace diskutérů na různých internetových fórech. Ale budeme to určitě sledovat a nepovažuji to za úplně banální záležitost, jakkoliv to tak jednoduše může vypadat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní se táži pana poslance, zdali má zájem o doplňující dotaz. (Ano.) Takže pan poslanec Ondřej Polanský. Máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Moc vám děkuji za odpověď. Jsem rád, že se tento aspekt vysvětlil, a je tedy zřejmé, že to Správa železnic dělá na vlastní rozhodnutí. V tom případě bych se velice přimluvil za zachování té znělky. Koneckonců na internetu je dnes už dostupná i petice, která to požaduje. Jsou tam nějaké důvody, proč by to tak mělo být. To zkrácení té znělky je dosažitelné jinými cestami, vy už jste to naznačil, a to je vlastně zjednodušení struktury té podávané informace.

Dnes žijeme vlastně v jiné době, než kdy se to hlášení vymýšlelo. Tehdy nebyly dostupné ty vizuální pomůcky, všude nebyly smartphony. Znamená to, že dnes má člověk tyto informace k dispozici úplně jinak, a to akustické hlášení by se mělo stát jakýmsi doplňkem hlášení jenom těch nejdůležitějších věcí. Osobní vlak číslo tolik a tolik má deset minut zpoždění a přijíždí na čtvrtou kolej, nebo odjede ze čtvrté koleje. To je vlastně veškerá informace, kterou člověk potřebuje bezprostředně okamžitě v té hale zaznamenat na místě, a všechno ostatní už si dohledá pomocí aplikace. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane ministře, nepřejete si už reagovat? (Ne.) Takže přistoupíme k dalšímu. Nyní má slovo pan poslanec Zdeněk Podal, který je vylosován na desátém místě a bude interpelovat pana ministra obrany Lubomíra Metnara. Pane poslanče, máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Podal: Děkuji za slovo. Vážení páni ministři, kolegyně, kolegové. Vážený pane ministře, interpeluji vás, abych se ubezpečil o tom, že se nenecháte zastrašit a budete pokračovat v modernizaci naší armády, a to tak, aby byla moderní a sebevědomá. To, že se vyrojilo plno trpaslíků a okopávají vám kotníky, svědčí v českých poměrech jen o tom, že svoji práci děláte velmi dobře. Pokud bude nadále platit, že válka je pokračováním politiky jinými prostředky, což prohlásil Clausewitz, nemůžeme jako jediní na světě zahodit zbraně a doufat, že nás pánbůh ochrání. Za prvé to tento pán nikdy neudělal a za druhé to bude zase jen na vás. Děkuji vám za vaši práci a odvahu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak a slovo má pan ministr obrany Lubomír Metnar. Prosím.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nestává se často, aby opoziční poslanec takto interpeloval člena vlády. Já děkuji za tu interpelaci a chtěl bych říci, že Armáda České republiky má skvělé vojáky a mým cílem je, aby měli moderní techniku.

Při mém nástupu na rezort mi pan premiér zadal jasný úkol - zlepšit obranyschopnost České republiky, a to tím, že se nám podaří obměnit zastaralou techniku často sovětského původu. Chtěl bych říct, že v minulém roce se nám opravdu podařilo na Ministerstvu obrany pořídit vojenský materiál za 43 miliard korun. Mezi ty nejzásadnější projekty patří osm kusů radiolokátorů MADR za 3,5 miliardy korun, které nahradí zastaralé, již patnáct let přesluhující sovětské radiolokační systémy. V tomto případě Ministerstvo obrany podepsalo smlouvu s izraelskou vládou a zde je smluvně garantováno 30% zapojení českého průmyslu.

Dále jsme uzavřeli smlouvu s vládou Spojených států na nákup 12 vojenských vrtulníků, se společností Bell, včetně výzbroje, munice, s požadovanou výbavou, zajištěním údržby, zaškolením, výcvikem. Hodnota této zakázky je 17,5 miliardy. I zde je zapojení domácího průmyslu. Tyto zakázky jsou opravdu zásadní pro modernizaci Armády České republiky.

V současné době pracuje Ministerstvo obrany na jednotlivých krocích uzavření smlouvy na 210 kusů bojových vozidel pěchoty, 52 kusů děl ráže NATO, systémy řízení palby, tisíce nových českých ručních zbraní, přes 30 tisíc balistických vest, protiletadlový raketový komplet a další.

Na tomto místě bych rád zdůraznil jednu věc, že modernizace armády, potažmo pořizování výzbroje a výstroje bylo, je a nadále bude mou prioritou.

Na závěr mi dovolte, abych poděkoval také panu premiérovi za jeho podporu při naplňování závazků, které Ministerstvo obrany má. Ještě jednou děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP