(15.10 hodin)
(pokračuje Babiš)

Ministerstvo školství zveřejnilo 24. ledna 2020 částky pro jednotlivé školy v novém financování. Údaje byly zveřejněny na webu MŠMT, každá škola je také našla v elektronickém systému pro sběr dat. Ze zveřejněných údajů na webu MŠMT si může každý zjistit, jaká částka byla ministerstvem ze státního rozpočtu přidělená, jednotlivé školy a školní družiny, kolik z této částky připadá na platy pedagogů a kolik na platy ostatních zaměstnanců školy, jaká částka připadá na nadtarifní složku platu pedagogů, neplatí pro základní umělecké školy a vyšší odborné školy, kolik pracovních míst je možné z těchto prostředků hradit. Zveřejněné údaje se týkají všech mateřských škol, základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a základních uměleckých škol a také pedagogické práce ve školních družinách zřizovaných kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí. Na přelomu března a dubna se pak školy dozví částku na činnost školských zařízení, mezi které patří zejména školní jídelny, školní kluby, střediska volného času a podobně, neboť prostředky na tyto činnosti byly rozdělené na příslušný krajský úřad prostřednictvím krajských normativů. Pro lepší informovanost škol a úředníků v regionálním -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Váš čas, pane premiére. Pan poslanec evidentně má zájem položit doplňující otázku.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji. Jenom ještě aby to pan premiér mohl dokončit. Pane premiére, jenom ta otázka ještě na konci, jestli byste mi odpověděl, jestli máte nějaký feedback zpátky od těch školských odborů, které se obávaly toho, že to nebude připraveno.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já bych ještě dokončil - feedback je dobrý. Samozřejmě vždycky jsou obavy, ale já myslím, že se nepotvrdily.

Takže pro lepší informovanost škol a úředníků v regionech ministerstvo zároveň připravilo řadu metodických materiálů, principy změny financování, regionální školství a způsob výpočtu jednotlivých parametrů rozpisu. Tyto metodické materiály jsou zveřejněny na webu. Pro dotazování škol byl zároveň zřízen informační mail: reforma@mšmt.cz. Pro školy a úředníky také MŠMT uspořádalo desítky seminářů po celé republice, kterých se zúčastnilo více než devět tisíc lidí. Další semináře se nyní konají pro úředníky obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů, na kterých byli tito úředníci seznámeni s principy rozpisu rozpočtu a úkoly, které je v nejbližší době čekají. Následovat bude na jaře další kolo seminářů pro ředitele škol, aby si mohli dobře připravit organizaci výuky nového školního roku.

Ministerstvo celkem do oblasti regionální školství zřizovaného územními samosprávnými celky rozepsalo 147,96 miliardy korun, z toho 82,5 % ze strany ministerstva je určeno jednotlivým školám a 16,1 miliardy je rozepsáno krajským úřadům prostřednictvím republikových (?)normativů. Z výše uvedených 122 miliard je na platy vyčleněno 88,3 miliardy pro více než 193 tisíc zaměstnanců. V lednu 2019 bylo normativním rozpisem včetně prostředků na podpůrná opatření rozepsáno 127,44 miliardy, to znamená o 20,5 miliardy méně. Reforma financování je pro rok 2020 dostatečně finančně zajištěna. Za tímto účelem se podařilo pro rok 2020 vytvořit v rozpočtu kapitoly MŠMT tyto dodatečné zdroje: oblast pedagogické práce celkem 3,8 miliardy, zajištění překryvu učitelek mateřských škol a prodloužení doby provozu mateřských škol, zvýšení kvality vzdělávání díky prostoru danému PHmax, zvýšení rozsahu pedagogické práce základních škol a středních, oblast nepedagogické práce... (Předsedající: Váš čas, pane premiére.) ... 1 miliarda korun a zvýšení počtu nepedagogických zaměstnanců.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jako další byl vylosován se svou interpelací pan poslanec Václav Votava, kterému dávám slovo, aby přednesl svoji interpelaci.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, pane premiére, koaliční vláda ANO a sociální demokracie schválila a v listopadu loňského roku předložila Sněmovně zákon, jehož předmětem je zdanění poskytování vybraných digitálních služeb, které jsou realizovány na území České republiky. Je to reakce na neustále se opakující a nikdy nekončící debatu v rámci Evropské unie a OECD, jež se nemohou na společném postupu dlouhodobě shodnout. Proto jsme i my, stejně jako například Francie, Itálie, Rakousko či Velká Británie, přistoupili k řešení na národní úrovni. A musím říci, že toto řešení já osobně podporuji, podporuji digitální zdanění.

Vláda se shodla na společném postupu a sazbu daně stanovila na úrovni 7 %, což by podle propočtu Ministerstva financí mělo státnímu rozpočtu přinést v letošním roce výnos zhruba 1,5 miliardy korun a v dalších letech by se pak měl roční výnos pohybovat okolo 4 miliard. Paní ministryně Schillerová tyto výnosy zapracovala také do státního rozpočtu na letošní rok, a je třeba si i říci, že přes opakované upozornění sociální demokracie, že rozpočet by neměl být stavěn na příjmech ze zákonů, které neprošly legislativním procesem. To pravda je, určitě. V médiích nyní zaznělo vyjádření paní ministryně, a to bez projednání v koalici, což bych očekával, že bude chtít z této sazby slevit či navrhnout oddálení účinnosti zákona. Předpokládám, že je to v reakci na výhrůžky velvyslance USA pana Kinga.

Pane premiére, rád bych se zeptal na váš postoj k této věci. Souhlasíte osobně s návrhy prezentovanými paní ministryní? Poslanci rozpočtového výboru obdrželi od velvyslance Spojených států výhrůžný dopis. Domnívám se, že zde dochází k určitému vměšování do záležitostí České republiky jako suverénního státu. (Předsedající: Váš čas, pane poslanče.) Jak se na to díváte? Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji a slovo má předseda vlády Andrej Babiš.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Tak děkuji za slovo. No, my samozřejmě máme v plánu to projednat na koalici. Bohužel byly už asi dva termíny nebo tři termíny koalice a vždycky z nějakých důvodů byly prázdniny, nepřítomnost lidí. Měli jsme 3. února mít koalici, myslím 19. února, teď vlastně zase koronavirus, jsme to zrušili. Takže určitě to koaličně projednáme.

Je pravda, že ta daň z digitálních služeb, já jsem toho názoru, že pokud tady firmy podnikají a mají sídlo mimo Evropskou unii, tak by měly být zdaněny. A samozřejmě u těchto globálních firem to řešila, anebo se snažila řešit Evropská unie. Hlavně to byla iniciativa Francie, my jsme to podporovali, a nakonec bohužel tedy v rámci Evropské unie nedošlo k dohodě a potom to začaly jednotlivé státy řešit individuálně a samozřejmě i následně byly zaznamenány různé reakce. U nás Ministerstvo financí navrhlo relativně v porovnání s jinými státy vysokou daň 7 % a samozřejmě ještě před námi de facto navrhla Francie daň, a tam samozřejmě byly reakce oficiální, byly různé, řekněme, nechci říct výhrůžné, ale ta reakce americké strany ze strany prezidenta Trumpa byla velice negativní. Potom došlo k nějakému jednání a nakonec Francie víceméně řekla, že tedy se to bude řešit na půdě Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, OECD.

Ten návrh samozřejmě není definitivní a může se změnit v rámci legislativního procesu. My jsme zaznamenali různé návrhy na snížení té sazby na 5 nebo 3 %. Španělsko zavedlo myslím 3 %, Rakousko, pokud si pamatuji, a nevím tedy přesně, také. A samozřejmě znovu opakuji, že to bude předmětem jednání vládní koalice. Ale z časových důvodů k tomu nedošlo.

To zdanění digitálních služeb - samozřejmě se jedná o záležitost, která vyžaduje mezinárodní koordinaci a mezinárodní řešení a Ministerstvo financí dlouhodobě preferuje mezinárodní řešení a samozřejmě jsme si vědomi i možné hrozby zavedení odvetných opatření ze strany Spojených států. Je pravda, že velvyslanec Spojených států vyvíjí v tomto směru aktivitu, a nejen on, ale i Hospodářská komora, která má obavy z toho, že zkrátka naši investoři nebo dodavatelé - a americký trh nebo trh Spojených států je pro nás důležitý a firmy jako Zbrojovka Uherský Brod nebo LINET nebo skupina KKCG, tak samozřejmě mají významné investice. A došlo samozřejmě teď k různým výzvám vůči nám, abychom to přehodnotili. No a samozřejmě je potřeba celkově vnímat i pozici našich podnikatelů, exportérů a vývozců, protože by nás to samozřejmě mohlo poškodit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP