(15.20 hodin)
(pokračuje Babiš)

Takže my v tomhle směru to projednáme koaličně. Musíme ještě zjistit pozice v rámci našich partnerů, v rámci Evropské unie. Ministerstvo financí vede jednání se zástupci Evropské komise za účelem koordinace a je pravda, že nebyla nalezena shoda na společném postupu. Takže návrh zákona primárně vychází z návrhu evropské směrnice, byl projednáván v Evropské unii, ale ta shoda tam není, je tam potřeba jednomyslnost. A samozřejmě některé státy, tyto firmy tam i sídlí, takže my se musíme podívat, jakým způsobem postupuje Francie, Rakousko, Maďarsko. Vedou o tom debaty, mají tam návrhy a my samozřejmě preferujeme řešení na mezinárodní úrovni. Ale my jsme čekali nějaké celosvětové řešení na úrovni OECD. My tam aktivně vystupujeme, ale doposud zkrátka není v tom jasno. Takže -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Váš čas, pane premiére. Pane poslanče, máte zájem o doplňující otázku? Je tomu tak.

 

Poslanec Václav Votava: V tom dopise pan velvyslanec píše, že ty firmy, které podnikají, velké korporace, na digitálním trhu, jsou diskriminovány tím, že se přijme ta daň. Já si to nemyslím. Myslím si, že jsou naopak diskriminovány české firmy, které působí na našem trhu a které odvádějí také daně. Takže je poctivé, aby i tyto firmy, byť mají samozřejmě domicil v Americe, tak aby tady platily přiměřenou daň.

Chci se ještě zeptat - bude tam výpadek v rozpočtu. Ten výpadek nahradíte jak? Teď je to 1,5 miliardy, příští rok by mohl být čtyři, pokud se nedomluvíme.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. A slovo má pan předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já samozřejmě s vámi souhlasím, ale je potřeba říct, že to je daň z obratu. Takže to není klasická korporátní daň. Takže já s vámi souhlasím, že mají tady platit daně a že jsou to samozřejmě ty firmy jako Google, Facebook a tyhle velké firmy. Takže proto je škoda, že, a my to budeme znovu iniciovat, že to má řešit Evropská unie. Takže já s vámi souhlasím, že by měly platit daň. Otázka je výše. My jsme navrhli nejvyšší. Španělsko zavedlo 3 %. Takže já předpokládám, že se o tom budeme bavit na koalici. A samozřejmě co se týká výpadku, já zatím ten výpadek nevidím. Ale je potřeba samozřejmě potom i vidět dopad na ty naše firmy, které mají tam export. Takže aby se nám nestalo to, že to zavedeme, a my to chceme, ale potom Spojené státy budou reagovat, že nedovolí našim firmám tam exportovat, a potom přijdeme o peníze u našich firem. Takže je potřeba, já si myslím, i o tom mluvit s Hospodářskou komorou, se Svazem průmyslu, budeme mít tripartitu. Ale já určitě budu rád, když náš koaliční partner nám k tomu dá, protože je to určité riziko, a já s vámi souhlasím a říkám vám, pojďme se bavit o té výši. Protože 7 % je nejvyšší návrh asi celosvětově. Ale principiálně souhlasím.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji a nyní dávám slovo panu poslanci Valentovi, který už je u mikrofonu. Prosím.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, důvodem k odvolání ministra dopravy Vladimíra Kremlíka byl dle vašeho oficiálního vyjádření fakt, že manažersky nezvládl projekt elektronických dálničních známek. Dnes ale pan Kremlík v rozhovorech naznačuje, že jedním z důvodů jeho odvolání mohlo být i to, že jste přímo zasahoval do řízení Českých drah tím, že jste mj. úkoloval šéfa tohoto podniku a jeho to jako ministra dopravy tzv. štvalo. Dopravní expert a bývalý předseda dozorčí rady Českých drah Petr Moos říká, že pokud by to byla pravda, šlo by o velice nestandardní situaci a střet zájmů. Ani mně nejde do hlavy, z jakého titulu byste mohl vy České dráhy řídit. Je přece z logiky věci nesmyslné, a osobně se domnívám, že i nezákonné, abyste o chodu a personální politice Českých drah rozhodoval vy a resortní ministr dopravy potom nesl pouze odpovědnost.

Pan Kremlík také údajně nesouhlasil s některými personálními nominacemi a to, že některé takovéto osoby potom pronikly do Českých drah, bylo pro něj nepřijatelné. Mělo se jednat např. o člověka, který disponuje napojením na jednoho z pražských lobbistů, což vám bylo osobně sděleno stejně jako místopředsedovi vlády Havlíčkovi i s podnětem, aby toto bylo prověřeno, s tím, zda nedochází v této souvislosti k nějakým negativním jevům.

Ptám se: Bylo toto tedy skutečně prověřeno? A zejména na to, zda skutečně nějakým způsobem zasahujete jako předseda vlády do chodu a personální politiky v akciové společnosti České dráhy. Vaši odpověď samozřejmě z velké části tuším, jde mi jen o to, aby zde zazněla jasně a zřetelně na mikrofon. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji a slovo má předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já jsem s panem Kremlíkem spolupracoval na Ministerstvu financí. On byl vlastně pravá ruka paní Arajmu na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. A pan Kremlík teď dává strašně moc rozhovorů. Já bych vám doporučoval ho sledovat na sociálních sítích, já to jen slyším, myslím, že si potřebuje odpočinout, že je asi přepracovaný.

A samozřejmě je to nesmysl. Já neřídím České dráhy. Nikdy jsem je neřídil. Ale s dovolením, přece se můžu zeptat, když se na mě obracejí občané nebo firmy, když něco nefunguje. A to se můžu zeptat i na Českou poštu nebo zítra ráno v 7 hodin jdu na ŘSD a strávím tam dvě hodiny. A proč bych to nemohl dělat?

A střet zájmů - to je samozřejmě nesmysl. Takže České dráhy byly vždycky předmětem, že si tradiční strany tam rozdělovaly ta místa, vždycky tam byli nějací poslanci, teď tam nejsou. A já nevím, generální ředitel Českých drah, jestli je to nominace pana Kremlíka. Nebo pan Kremlík si tam dal pana Kysilku. Pan Kysilka je dneska šéf dozorčí rady. Pan Kysilka byl v České exportní bance. Renomovaný bankéř, takže můžete se ho zeptat, rozhodně do toho nezasahuju. Je to nesmysl.

Pana Kremlíka jsem odvolal z toho důvodu, že jsem se dozvěděl z médií o té zakázce na elektronický prodej dálničních známek za 401 milionů. A okamžitě začala kritika. Já jsem vůbec o ní nevěděl, nikdo nás neinformoval, vláda o tom nevěděla. Já jsem čekal, že pan ministr, bývalý ministr, okamžitě odvolá pana, i ty podřízené, jeho náměstka, kterého jsem vyzval, ale který tam měl nějaký vztah, nebo tu paní, která měla taky nějaký vztah. Nebo šéfku IT, která tam dala zakázku za dva miliony manželovi, kterého nakonec nám někdo dopravil jako experta. No, takže to neudělal a já jsem ho několikrát k tomu vyzval, aby zkrátka tu zakázku zrušil. A on to odmítal. Takže proto nakonec tím, že vlastně si to dostatečně neprověřil, tu zakázku, tak to dopadlo, jak to dopadlo.

Mně je to líto. Pan Kremlík pro mě byl dobrý úředník, který na ÚZSVM vždycky mi dal odpověď, rychle, fungovali jsme. Nikdy nebyl politik, je to státní úředník, je tam dlouho ve státní správě a v podstatě fungoval manažersky dobře, vůči němu nemám žádné výčitky. Ale zkrátka nebylo možné, nebylo možné, když ze všech stran byla ta zakázka oprávněně kritizována, a on místo toho, aby vyměnil úředníky, i když to je těžké, pod státní službou, ale měl to udělat, tak zkrátka s tou zakázkou souhlasil. A potom jsme vypadali jak pitomci, když tady někdo organizoval hackathon ***
Přihlásit/registrovat se do ISP