(15.00 hodin)

 

Poslanec Jan Zahradník: Já se chystám k nějakému doplnění. To je pořád dokola. Vy jste se, pane premiére, vyjádřil 11. ledna v Právu velmi razantně. Řekl jste, že si žádné zelené nesmysly od Komise nenecháte předepisovat a že se klidně ve věci toho New Green Dealu budete s Komisí soudit. Což je docela odvážný postup. Budete-li to chtít realizovat, budete potřebovat podporu nejenom vašich věrných tady v koalici, nebo i podporu tamhle KSČM, ale i celé Sněmovny. Takže byste se možná měl i k těm lidem, kteří myslí podobně jako vy v této věci, tak byste se s nimi možná měl radit a mluvit.

Takže můj návrh je ten, pojďme tedy zkusit najít nějakou shodu na tom, jak kriticky a opravdu odpovědně z hlediska naší země, z hlediska našich národních zájmů, k té Zelené dohodě přistoupit. Nenechat si opravdu od Komise žádné zelené nesmysly nechat vnucovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Na doplňující otázku pan předseda vlády odpoví. Prosím, pane předsedo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Samozřejmě souhlasím, ale vy jste zapomněl, že se změnila jedna věc. A já jsem na té Evropské radě až do dvou ráno bojoval, aby nám napsali do conclusions jádro. Nechtěli to napsat. Já jsem seděl vedle rakouské premiérky - ano, ještě tam nebyl Kurz - a nikdo mě nechtěl podpořit. Ale jelikož máme tu blokaci, no tak nakonec jsem to prosadil. Poprvé v historii je v conclusions, v závěrech Evropské rady, jádro. Já jsem se jich ptal, jestli to slovo pro ně je - nevím, jak už to říct, jo. A nebyla to jednotka a prosadil jsem to a o to nám šlo. Takže prosadili jsme jádro, je to tam, nechtěli to, nikdy to tam nebylo, a prosadili jsme ten Just Transition Fund. Ale tam samozřejmě to dopadlo tak, že teď nám říkají, že ty peníze - původně nám říkali, že tam... ale to nebylo, že my chceme peníze na výstavbu jádra, to si samozřejmě ČEZ jako investor vyřeší.

Takže já s vámi souhlasím, že nemůžeme být totální fanatici Green Dealu a vlastně mít jenom elektroauta, a jak to dopadne se soláry, nebo ta hysterie, biopaliva kdysi dávno, a tak dále.

Takže my samozřejmě budeme čekat, jak dopadnou ty výsledky, protože Evropská komise má zveřejnit v létě 2020 dopady navýšení cíle do roku 2030. A Česká republika nepodporuje navýšení redukčního cíle EU do roku 2030 nad rámec stávajících 40 %, ano? Takže my plníme ty klimaticko-energetické cíle do roku 2020 a samozřejmě chceme uplatňovat princip technologické neutrality. A určitě jsou tam iniciativy, které se týkají biodiverzity, nulového znečištění, mobility průmyslu a tak dále. Takže my především myslíme na naše hospodářství, na naše firmy, ale samozřejmě -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane premiére, skončil čas pro doplňující odpověď. Děkuji panu poslanci Zahradníkovi i panu premiérovi. A ještě než předám řízení schůze, konstatuji omluvu došlou předsedovi Sněmovny, a to od pana poslance Martina Jiránka.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Dobré odpoledne. Pokračujeme interpelací pana poslance Romana Kubíčka. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Roman Kubíček: Dobré odpoledne, vážený pane premiére. V únoru letošního roku měla být spuštěna změna financování regionálního školství. Nový systém má kombinovat prvky nákladového a výkonového financování. Měly by se vyrovnat mezikrajové rozdíly ve financování škol, objem prostředků by měl být lépe předvídatelný. Rozpis rozpočtu má nyní provádět přímo Ministerstvo školství a mládeže, nikoliv krajské úřady prostřednictvím krajských normativů. Při rozdělování peněz by se měla zohlednit velikostní a oborová struktura škol v krajích, finanční náročnost podpůrných opatření a rozdílná platová úroveň pedagogů. Také se očekává zlepšení v případě nepedagogických zaměstnanců.

Byly však obavy, že se to v ohlášeném termínu, to znamená v tom únoru 2020, nestihne. Školské odbory dokonce pochybovaly, že na školy doputují nadstandardní složky platu. Můžete nám sdělit, jaký je skutečný stav k dnešnímu dni? Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji a poprosím pana předsedu vlády o reakci. (Předseda vlády hledá připravený materiál k této interpelaci.)

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Nenašel jsem ten můj správný podklad, ale to nevadí. Chtěl bych říct, že - a to je vlastně můj příběh s paní poslankyní Kovářovou. Když jsem ještě v listopadu 2013 byl členem rozpočtového výboru, přišla za mnou, abychom změnili 300 milionů ze zemědělství do školství, protože nejsou peníze. A nebudu jmenovat toho ministra financí, který na to nedával peníze. Tak samozřejmě my jsme měli obrovský problém ve školské infrastruktuře. Obrovský problém. A ten problém je v tom, že zkrátka je dramatický nárůst obyvatel ve středních Čechách hlavně.

Proto když jsem nastoupil do funkce, tak jsem zavedl program na školy, který vlastně jsem se dozvěděl od paní poslankyně, a za ten čas, co jsem byl ministr - paní poslankyně byla tedy starostka v Chýni, tam tehdá nebylo nic - tak jsme například nainvestovali asi 300 milionů do té obce, do školy, mají tam fantastickou sportovní halu, (nesroz.) tělocvična. A celkově za ta léta 2014 až 2019 jsme nainvestovali do základních škol, když se to vezme celkově, a do dětských skupin a mateřských škol celkem 27,3 miliardy korun. Ano, 27,3 miliardy korun. A to byly skutečně programy pro obce, které vlastně vytvořily tisíce, tisíce nových míst.

MŠMT například má program 133310 - Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky. Celková alokace je 1 800 milionů a v rámci šesti výzev bylo zrealizováno 149 akcí. To znamená, že stav dotace ke konci roku byl 1 586 milionů, ano. A v podstatě tady v rámci toho programu vznikne 114 nových tříd mateřských škol s kapacitou pro 2 614 dětí, 149 nových učeben základních škol pro 3 636 žáků základních škol. Takže to je jeden program.

Druhý program 133330 - Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí, takzvaný prstenec 1. Jeho správcem je MŠMT. To znamená realizace 2016 až 2023. Tak tam je alokace 1 661 milionů a realizováno pět akcí, stav dotace 612 647 tisíc a vznikne 115 nových kmenových učeben pro 3 410 žáků.

O tom, co jste říkal o té změně financování regionálního školství, tak došlo k dokončení příprav faktického startu zásadní reformy financování regionálního školství územních samosprávných celků, která zajistí transparentnější, předvídatelnější a spravedlivější rozdělování finančních prostředků státního rozpočtu v této oblasti na činnost jednotlivých škol a podporu nezbytné kvalitativní změny celé vzdělávací soustavy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP