(19.50 hodin)

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane předsedo. Vystupuji v rozpravě, pane poslanče Jando a další, v rozpravě vystupuji. Chtěla bych to vysvětlit. Zůstanu korektní, chtěla jsem prvně říct, že já neumím skákat na lyžích, tak vy se vyjadřujete taky k něčemu, o čem nic nevíte, ale zůstanu korektní. Ta dotace, ta dotace se dává do VPS a tahle Poslanecká sněmovna ji schvaluje od 90. let. Každý rok to pořád tady řešíme. Minule jsme to řešili, řeší se to pořád dokola. Ministerstvo financí v pátek minulého týdne - pro vás k těm pochybnostem, že Finanční správa nekoná - v pátek minulý týden, a to jsem takto řekla do médií, můžete si to dohledat, ukončilo kontrolu ze strany Ministerstva financí za tři roky a konstatovalo podezření z porušení rozpočtové kázně do pěti procent, což se zhruba za ty tři roky pohybuje v částce, kterou jste uváděl. A byly tam tři okruhy problémů. A já to vůbec nehodnotím, to jenom věcně konstatuji. První byl ten, že byly uzavírány dohody o provedení práce v rozsahu vyšším než 300 hodin ročně. Druhý byl ten, že tam byly najímány služby, u kterých nebylo přesně zřejmé, k čemu slouží. A pak tam byly nějaké propagační předměty, podobně zase nebyly vysvětleny.

Takže Ministerstvo financí to ukončilo v pátek, už tam běží nějaká lhůta pro námitky. Ta byla vyčerpána, námitky byly vypořádány a nyní se to předává. Není tam prodlení vůbec žádné. Předává se to na Finanční správu, která jediná autoritativně může konstatovat porušení rozpočtové kázně. Takže to jsou dvě věci. Podezření a pak samozřejmě případná konstatace Finanční správy o porušení. Což se nějakou dobu potáhne, protože to je daňové řízení, které probíhá podle jiných pravidel, než je kontrolní řád, podle kterého postupovalo Ministerstvo financí. A Ministerstvo financí to nemůže autoritativně konstatovat. Může konstatovat pouze podezření a předat to na Finanční správu, což se v těchto dnech děje.

Takže samozřejmě co se týče kontroly dokladace, výkazu a tak dále, tak to probíhalo. Tady se jedná o to, že proběhla kontrola podle kontrolního řádu, bylo toto konstatováno a Finanční správa musí zahájit, prostě je to v její kompetenci, řízení o porušení rozpočtové kázně a umožnit dokazování. A tam vlastně bude toto řízení nějakou dobu trvat. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Pan předseda Stanjura stáhl svoji faktickou poznámku. Nyní pan poslanec Janda s faktickou, poté pan předseda Kalousek z místa. S faktickou? Oboje je možné. Prosím.

 

Poslanec Jakub Janda: Děkuji za slovo. Já bych vám, paní ministryně, ani nedoporučoval skákat na lyžích, nedopadlo by to dobře. Ale dobře. Já vám taky nevyčítám, že vy jste vlastně právnička a sestavujete ekonomický rozpočet. (Potlesk z pravé strany sálu.) Tak to je jedna věc.

Druhá věc. Nějaké pochybení ze strany svazu bojovníků tam je ohledně účetnictví a my vám nabízíme řešení. Jsou tady minimálně dva pozměňovací návrhy, se kterými se můžete vypořádat, můžete hlasovat pro, můžete přesvědčit svůj poslanecký klub. A pak až se to vyřeší a svaz bojovníků se začne chovat tak, jak by se opravdu chovat měl, nebo to jeho vedení, poté nebudu mít problém příští rok třeba navrhnout, aby dostali těch peněz ještě více. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. A nyní tedy si může pan předseda zvolit, jestli chce do rozpravy, nebo faktickou. (Poslanec Kalousek: Třicet vteřin.) Tak dáme faktickou, dobře.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Paní ministryně skutečně korektně popsala ten proces. Takhle probíhá to řízení o porušení rozpočtové kázně. Ale pak je tady také politické rozhodnutí, jestli Poslanecká sněmovna té bandě, která si říká Svaz bojovníků za svobodu, chce, nebo nechce dát dotaci z veřejných prostředků. A já si myslím, že dát jim tu dotaci v této výši je prostě hanebnost. Bez ohledu na to, jestli rozpočtovou kázeň porušili, nebo neporušili.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Bylo to skutečně přesně třicet vteřin. Nyní pan poslanec Bělobrádek s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že pan kolega dal České republice jako reprezentant skutečně dobrou reklamu. Myslím si, že o této vládě se to skutečně říct nedá.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak to byla krátká faktická poznámka. V tuto chvíli není nikdo další přihlášen do obecné rozpravy ke třetímu čtení. Ptám se, zda ještě má někdo zájem o vystoupení. Nikoho nevidím a rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečné slovo. (Ministryně Schillerová: Ano.) Paní ministryně má zájem o závěrečné slovo. Prosím.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, zanedlouho budete hlasovat o nejdůležitějším zákonu letošního roku, zákonu, který umožní naší zemi a našim občanům, že se budou mít lépe, že budeme investovat do potřebných projektů a důležitých priorit, jako je školství, věda, výzkum, zdravotnictví, do životní úrovně seniorů a do dalších oblastí, kde se to České republice v budoucnu vrátí.

Pro budoucnost naší země jsou klíčové investice do vědy, výzkumu, školství, stejně jako do páteřní dopravní infrastruktury. Všichni víme, že investice jsou motorem ekonomiky a posouvají naši zemi vpřed. A to platí zvlášť v době, kdy ekonomický růst zvolňuje. Jen z národních zdrojů proto předkládaný návrh počítá s investicemi v rekordní výši 88 miliard. Spolu s evropskými penězi půjde na investice 146 miliard, to je skoro o 24 miliard více než letos. Všichni tedy, kdo rozpočet podpoříte, hlasujete pro lepší dopravní infrastrukturu, investice do nemocnic, obnovu kulturních památek, výstavbu mateřských škol, nádraží, bytů.

Chceme, aby naše ekonomika zůstala konkurenceschopná, nezaostávala... (Ministryně žádá o zjednání klidu.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Omlouvám se, paní ministryně. Poprosím o klid v sále. Rozprava se blíží ke konci. Máte-li potřebu něco řešit, běžte prosím do předsálí.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Chceme, aby naše ekonomika zůstala konkurenceschopná, nezaostávala, ale naopak byla moderní a udávala směr. Proto předkládáme rozpočet, který umožňuje, aby výdaje na výzkum, vývoj a inovace vystoupaly na celkový objem 47,6 miliardy korun, tedy o 5,5 miliardy více než letos. Děláme to s vědomím, že investice do vývoje a inovací mají významný multiplikační efekt a jsou investicemi do budoucnosti, do budoucnosti nás všech.

Současně ale rozpočet musí myslet také na palčivé problémy dneška. Proto sleduje a naplňuje dlouhodobý cíl, věřím, všech poslanců v této Sněmovně, kterým je zlepšení životní situace dvou a půl milionů seniorů žijících v naší zemi. Od 1. ledna se starobní důchod zvýší v průměru o 900 korun. Ve zvyšování životní úrovně seniorů však budeme pokračovat i dál, aby už napřesrok dosáhl průměrný důchod nejméně 15 tisíc korun. Tato cesta, kterou předloženým rozpočtem přinášíme, znamená téměř dvakrát větší valorizaci, než k jaké došlo v roce 2018, třikrát větší než od 1. ledna 2017 a dvacetkrát větší, než tomu bylo v roce 2014. Zvednete-li ruku pro tento rozpočet, hlasujete pro důstojnější život seniorů za jejich celoživotní práci a péči o rodinu a blízké.

Rozpočet samozřejmě zlepšuje i životní úroveň ekonomicky aktivních. Pokud se podíváme na vývoj platů v povoláních, jako jsou hasiči, policisté, vojáci, lékaři, zdravotní sestry, zdravotní personál, učitelé i nepedagogičtí pracovníci, ale také státní úředníci, protože kvalitní státní správa vyžaduje důstojně zaplacené profesionály, ušli jsme od roku 2014 obrovský kus cesty. Obrovský kus cesty, který nás přiblížil k relacím obvyklým na západ od našich hranic. To, co se desetiletí jevilo jako nedosažitelné, naplňujeme.

A daří se nám i ekonomicky. Ve srovnání HDP na hlavu jsme podle nejnovější zprávy OECD skončili na 16. místě a dotáhli se na vyspělé země, jako je Izrael nebo Jižní Korea. Poprvé jsme předstihli Španělsko, za sebou necháváme i ostatní země Visegrádské čtyřky a pobaltské státy, ale také Portugalsko, Kypr či Slovinsko. Jsem na naši zemi a její výsledky neobyčejně hrdá. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP