(19.40 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Vládní rozpočtová rezerva se počítá z celkových výdajů státního rozpočtu a ty v této chvíli činí 1 618,1 mld. Z toho plyne, že 0,3 % celkových výdajů státního rozpočtu jsou přesně 4 854 300 000. Vládní návrh položky vládní rozpočtová rezerva obsahuje návrh ve výši 5 020 470 508 korun. Chtěl bych ocenit práci Ministerstva financí, že jsou schopni na korunu dopočítat vládní rozpočtovou rezervu. Vsadil bych se, že se to do koruny nevyčerpá. My navrhujeme z této částky odebrat 150 mil. korun, takže výsledná částka činí 4 870 471 508 korun, což je v procentním vyjádření 0,30098, což je evidentně vyšší číslo než 0,3. Takže jenom paní zpravodajku prosím, abychom o tom návrhu nechali hlasovat, protože splňuje zákonné požadavky.

U pozměňovacího návrhu B76 a B77 je napsáno, že chybí specifikace položek. My jsme to chápali, když tam specifikaci položek neuvedeme, že to je průřezově, paní zpravodajko. Průřezově, tudíž to znamená procentuálně z každé položky. Takže se domnívám, že i ty návrhy B76 a B77 jsou hlasovatelné.

My jsme připraveni přijmout výsledek hlasování, ale myslím si, že jsem ukázal, že ty návrhy hlasovatelné prostě jsou. Já jsem o tom už debatoval s paní zpravodajkou předem, takže myslím, že máme shodný názor, nicméně pro pořádek jsem to přečetl na mikrofon, aby to bylo zaznamenáno, protože ten materiál máte všichni nebo kdo z vás chtěl, tak mohl studovat materiál 605/3, tam v těch poznámkách je to uvedeno. Tady jsem uvedl věci na pravou míru. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane předsedo, a ptám se, kdo další má zájem o vystoupení v rozpravě ve třetím čtení k tomuto bodu. Pan předseda Výborný byl přihlášen, poté paní ministryně. Oba máte přednostní, oba se hlásíte standardně. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych samozřejmě paní ministryni pustil, ale dohodli jsme se, že to necháme takto na závěr. Já chci říci jenom dvě konkrétní věci.

Nejprve vaším prostřednictvím k sociální demokracii asi, mám takový pocit, tady rozložené na jednotlivé atomy. Já chci zdůraznit hlavně tedy k pedagogické a učitelské veřejnosti, pokud tedy skutečně sociální demokracie, případně komunisté nechtějí podpořit ty návrhy, které tady zazněly z úst třeba Kateřiny Valachové, tak všichni vezměte na vědomí, že vystoupení Kateřiny Valachové tady bylo jedno velké divadlo, jeden velký tyjátr. Pravdou je to, že tyto věci si skutečně měli dohodnout v rámci nějakého koaličního jednání, koaliční rady, a pak by to dávalo nějaký smysl. Ale my jsme připraveni, a říkáme to od začátku naprosto kontinuálně, jsme připraveni podpořit zvýšení platů učitelů tak, jak to nakonec bylo slibováno, a je jenom věcí jednoho konkrétního dalšího poslance i vládní koalice, zda toto podpoří.

A druhá věc, kterou mám na srdci, a tady bych rád, kdyby i paní ministryně financí a vicepremiérka mohla poslouchat, protože to směřuje k ní. (Ministryně financí mimo mikrofon.) Já vím, samozřejmě, to vůbec ne, ale to se týká drobné věci a to je ta dotace Českému svazu bojovníků za svobodu. Já ponechám úplně stranou ty věci, řekněme, ideologické, protože samozřejmě i já mám velké výhrady k tomu, jak představitelé tohoto svazu vystupují na veřejnosti. Samozřejmě to má i souvislosti další, s kým tato organizace např. spolupracuje. Ale mě zajímá jedna jediná věc. Kdyby kterýkoli spolek na obci, městě nebo na úrovni kraje, na úrovni města, obce nebo kraje požádal o dotaci, jakoukoli dotaci, a neměl řádně vyúčtovanou dotaci z roku předešlého, dostane jedinou korunu z té žádosti? Všichni víme, protože známe ta dotační pravidla na obcích a krajích, že nedostane ani korunu. Je možné v případě, že vaše veřejnosprávní kontrola u tohoto svazu zjistila nedostatky ve výši cca 900 000 korun z 18 milionů kontrolovaných - to nejsou drobné - je možné takové organizaci, a úplně odhlížím od toho, o jakou organizaci se jedná, je možné této organizaci dát dotaci ze státního rozpočtu? Opravdu se na to velmi vážně ptám, protože to považuji za věc, která souvisí s tím, zda přistupujeme ke státnímu rozpočtu s péčí řádného hospodáře. Já bych byl rád, kdyby všichni poslanci vzali toto na vědomí, protože já myslím, že my jsme zodpovědní za to, zda hospodaříme s rozpočtem s péčí řádného hospodáře. Budu rád, když paní ministryně na to zareaguje a odpoví. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji a vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Dolínek, poté paní poslankyně Valachová.

 

Poslanec Petr Dolínek: Dobrý večer. Já bych chtěl prostřednictvím pana předsedajícího říct panu předřečníkovi, že za prvé bych byl rád, kdyby nám nikdo z jiné strany nepískal, sociální demokracii. My asi sami víme, jak se rozhodujeme a jak ne. Za sebe musím říct, že usnesení pražské ČSSD je jednoznačně ve prospěch učitelů, a otázka je, jakou cestou se k tomu dostaneme, ale určitě je potřeba tam ty peníze dát. Ale já bych se chtěl zeptat, kolikrát vaše strana, pane předsedo prostřednictvím pana předsedajícího, za dobu, kdy jste byli ve vládě, přišla na vládu, (nesrozumitelné) tisk a navrhla zvýšení platů o 5, 10, 15, 20 %. Ani jednou. Tak prosím neučte někoho jiného, jak má dělat politiku, když my dlouhodobě díky paní Valachové navyšujeme platy učitelům a neděláme ta opulentní gesta, která tady vy předvádíte. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, to je jedna faktická poznámka. Nyní paní poslankyně Valachová s faktickou poznámkou. Další faktická, pan předseda Bartošek se hlásí z místa. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vykonávat mandát podle svého nejlepšího vědomí a svědomí naštěst naštěstí ještě stále v této zemi není divadlem. Myslím si prostřednictvím pana předsedajícího, že nemusím Marka Výborného učit Ústavu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan předseda Bartošek s faktickou, poté pan poslanec Jurečka. Všechno faktické poznámky. Tak vaše dvě minuty, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Jenom vaším prostřednictvím ke kolegům ze sociální demokracie. Sami dobře víte, že jste v té vládě byli taky. Bylo po hospodářské krizi, ano. S jakým navýšením platů jste tehdy přišli? Jaké jste měli nápady? Tak nás neškolte.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak ještě jedna faktická poznámka. Pan poslanec Jurečka ji stáhl, ale objevila se nová ze strany paní poslankyně Valachové.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Jenom velmi stručně. Je mi líto prostřednictvím pana předsedajícího, že kolegové z KDU-ČSL už na to zapomněli, ale pokud jsme byli ve vládě hnutí ANO, ČSSD a KDU-ČSL, tak si myslím, že nebudu připomínat a nebudu prodlužovat hlasování, na které se těšíme, s jakými návrhy kdo a jak přicházel, kdo to hájil. Koho to zajímá, ať si vyžádá nahrávky ze zasedání vlády.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak a pan poslanec Jurečka nakonec nevydržel. Vaše dvě minuty.

 

Poslanec Marian Jurečka: Mně to nedá, ale milá Kateřino Valachová prostřednictvím pana předsedajícího. My to podpoříme, my s tím vůbec nemáme žádný problém. My ten váš návrh velice rádi podpoříme, nás o tom nemusíte přesvědčovat.

A k panu poslanci Dolínkovi. On občas střílí dobré góly do vlastní brány. V té minulé vládě rukou společnou jsme ty platy zvyšovali. A ty návrhy jsme měli stejné jako vy. Takže prosím vás pěkně neříkejte, že my jsme udělali něco víc nebo míň, byli jsme tam stejně. Takže lidi, kteří nás sledují, tak ať mají nějaký závěr. My ten návrh, který tady předkládáte jako sociálně demokratičtí poslanci, někteří, rádi podpoříme za KDU-ČSL. Ale prosím pěkně, přesvědčte své koaliční partnery, ať to udělají taky. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, tím jsme se vypořádali s faktickými poznámkami a nyní do rozpravy paní ministryně financí.***
Přihlásit/registrovat se do ISP