(20.00 hodin)
(pokračuje Schillerová)

I přes mírné zpomalení ekonomiky navrhujeme schodek stejný jako letos. Odpovídá 0,7 % hrubého domácího produktu. To jsou minimálně od roku 2000 vůbec nejnižší hodnoty. Také státní dluh dlouhodobě klesá. Celkové veřejné finance loni hospodařily s druhým nejlepším přebytkem v historii. Dluh sektoru vládních institucí od roku 2013 trvale klesá a loni poklesl na 32,6 % HDP. Podle těchto kritérií byla Česká republika v roce 2018 třetí nejlépe hospodařící zemí EU. Jsou to trendy, na které můžeme být hrdi. A tento rozpočet zajišťuje, že v nich budeme pokračovat.

Hovořili jsme tady opakovaně v průběhu jednání o rozpočtu, ale i dnes o dvou mýtech. První z nich byl, že vláda se údajně chová procyklicky. Ráda bych zde uvedla, že dnes vydala Národní rozpočtová rada stanovisko, ve kterém považuje nastavení fiskální politiky roku 2020, jejímž klíčovým nástrojem je právě projednávání návrhu státního rozpočtu, za makroekonomicky optimální. Působení fiskální politiky by totiž mělo být neutrální. To na jedné straně znamená neprohlubovat nerovnováhy v ekonomice, na druhé straně to ale značí neprovádět fiskální restrikci, která by měla negativní ekonomické dopady. Proto je návrh státního rozpočtu předložen se stejným schodkem jako v letošním roce.

Zazněla tu kritika za nastavení fiskální politiky v době strukturálních přebytků. V roce 2008, si dovolím připomenout, bylo to tu několikrát zmíněno, před nástupem krize dosahoval strukturální deficit 3,2 % HDP. Taková tedy byla připravenost veřejných financí na horší časy. Asi takový byl skutečný sklon k rezervám v té době. Následný propad až na minus 4,2 % HDP v roce 2009 tak pak těžko mohl někoho překvapit. Situace dnes je jiná, nepoměrně lepší. Vláda rozpočtový cíl s velkou rezervou plní, strukturální saldo v loňském roce dokonce dosáhlo přebytku 0,6 % a letos je bilance v podstatě vyrovnaná na rozdíl od těch předchozích dob, o kterých jsem tady hovořila. My máme strukturální saldo vysoko nad rozpočtovým cílem. To, vážení kolegové, potom představuje tu skutečnou rezervu pro cyklické výkyvy ekonomiky. Vytvořili jsme rekordní rezervu pro horší časy. Tento komfort bohužel nám tady zanechán nebyl.

Mýtus číslo dvě - zvyšování daní. To opět svědčí o poněkud selektivní paměti. Vlády v posledních pěti letech, včetně roku 2020, započítám už snižování DPH účinného od 1. 5. 2020, snížily celkovou daňovou zátěž o 130 mld., a to už ať formou rozšíření druhé snížené sazby DPH, snížení DPH na stravovací služby, noviny, časopisy, úpravou paušálu pro živnostníky, zvýšením slev na děti, zavedením školkovného, osvobozením výsluh nebo vrácením slevy na dani pracujícím důchodcům. Další skvělou příležitostí je novela zákona o evidenci tržeb a její součást novela zákona o DPH. (V sále je velmi silný hluk.)

Hovořili jste také v průběhu těch tří čtení o obavách o řádný a důsledný výběr daní. Máte údajně strach o důslednost boje s daňovými úniky a podvody.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní místopředsedkyně vlády, já vás přeruším a požádám znovu sněmovnu o klid, a to ve všech částech sněmovny. Ještě posečkáme. Kolegové a kolegyně, doufám, že se nám podaří přistoupit v brzké době k hlasování, a požádám vás tedy o klid. Prosím, pokračujte, paní místopředsedkyně.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Máte údajně strach o důslednost boje s daňovými úniky a podvody. Mohu vaše obavy spolehlivě rozptýlit. Naprosto je totiž vyvracejí všechny poslední zprávy nezávislých autorit, ať už je to Nejvyšší státní zastupitelství ve výroční zprávě, které vyzdvihlo činnost Daňové Kobry, Národní centrála proti organizovanému zločinu, ale i Nejvyšší kontrolní úřad, který lepší výběr daní ocenil.

Takže dovolte mi jenom krátké shrnutí na závěr. Příští rok počítáme s rekordními investicemi, více peněz půjde do školství, vědy a výzkumu nebo opravy silnic. To všechno se nám v budoucnu vrátí. Na druhé straně vládní sektor jako celek hospodaří s přebytkem, státní dluh je nízký a stabilizovaný, což nás řadí mezi nejlépe hospodařící země EU. Současně návrh podporuje inkluzivní růst našeho hospodářství, protože zvyšuje životní úroveň nejenom seniorů, ale i rodin pečujících o malé děti, pomáhá zvyšovat jistotu v turbulentní době rostoucího obchodního protekcionismu, nejistých budoucích vztahů se Spojeným královstvím či podob evropské integrace. Zkrátka a dobře, vystavěli jsme v rámci možností a ekonomických podmínek vyvážený návrh rozpočtu se základy, které posouvají Českou republiku dopředu k těm nejúspěšnějším zemím. Děkuji vám předem za jeho podporu. (Potlesk poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji místopředsedkyni vlády a ministryni financí Aleně Schillerové za závěrečné slovo. Ptám se paní zpravodajky, jestli má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Návrh přednesla ve své zpravodajské zprávě a podle tohoto návrhu bychom nejprve hlasovali o navrženém postupu při hlasování o tomto návrhu zákona. Paní zpravodajko, prosím o jeho zopakování. Máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane místopředsedové, členové vlády, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych navrhla proceduru hlasování k návrhu zákona o státním rozpočtu pro rok 2020. Začali bychom pozměňovacími návrhy pod písmenem A, což jsou pozměňovací návrhy rozpočtového výboru. Dále bychom pokračovali pozměňovacími návrhy, které jsou pod písmenem B. Jsou to návrhy jednotlivých poslanců, tak jak byly předneseny ve druhém čtení, a hlasovali bychom chronologicky tak, jak se k nim jednotliví poslanci přihlásili. Jakmile je všechny prohlasujeme, budeme hlasovat o závěrečném usnesení Poslanecké sněmovny, zda bude státní rozpočet schválen, či ne. Bude-li schválen, budeme pokračovat v hlasování o osmi doprovodných usneseních. Toto je návrh procedury.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozuměli všichni? (Bez námitek.)

Návrh procedury schválíme v hlasování číslo 147, které bezprostředně zahajuji. Ptám se, kdo je pro proceduru. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 147, z přítomných 197 pro 181 poslanec, proti nikdo. Procedura byla schválena.

 

Nyní budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích podle schváleného postupu. Prosím paní zpravodajku, aby přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Takže začneme hlasovat pozměňovací návrhy v příloze A, což jsou pozměňovací návrhy rozpočtového výboru. Jenom bych chtěla upozornit, že jako zpravodaj nebudu říkat stanovisko, protože tyto pozměňovací návrhy neprošly rozpočtovým výborem, myslím ty poslanecké, tudíž k tomu nebylo zaujato stanovisko rozpočtového výboru. Takže já jako zpravodaj, abych zbytečně nenaváděla podle svého hlasování, nebudu říkat stanovisko, pokud nebudete požadovat, abych udělala jinak.

Takže začneme hlasovat. První pozměňovací návrh pod pořadovým číslem A1 rozpočtového výboru, kde dochází k navýšení Všeobecné pokladní správy o 600 mil., a sice je to na dotační titul pro malé obce do 3 tis. obyvatel, řeknu to zjednodušeně, na školy a byty.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko, paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 148. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 148, z přítomných 197 pro 138, proti 28. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je pod pořadovým číslem A2. Je to opět přesun ve Všeobecné pokladní správě, a sice navýšení v položce Československý ústav zahraniční, částka 1 mil. korun.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 149. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 149, z přítomných 196 pro 145, proti 12. Návrh byl přijat.

 

S přednostním právem předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP