(19.30 hodin)
(pokračuje Onderka)

K samotnému rozpočtu. Sociální demokracie už samotný rozpočet, jeho strukturu, jeho výši, výdaje, finance na investice a další několikrát komentovala. Já si přesto neodpustím ve třetím, závěrečném čtení menší upozornění na záležitosti, které se sociální demokracii podařily v rámci vyjednávání dosáhnout.

Ministerstvo práce a sociálních věcí. Rozpočet na příští rok přináší dvě velké priority a úspěchy sociální demokracie, zvýšení průměrného důchodu o 900 Kč, růst rodičovského příspěvku o 80 tis. Kč na 300 tis. Kč. Je důležité, že se našly peníze na růst důchodů i na rodičovský příspěvek. Například se ale našly peníze také na aktivní politiku zaměstnanosti 1,5 mld. Kč, skoro 600 mil. na pěstounskou péči nebo 17,5 mld. na sociální služby.

Ministerstvo vnitra. Povedlo se získat peníze pro hasiče a policisty. V roce 2020 bude resort hospodařit s cca 81,5 mld. Kč, což je téměř o 4 mld. Kč více oproti původnímu návrhu. Při vyjednávání se podařilo získat téměř miliardu korun na obnovu vozového parku policistů a hasičů už v tomto roce. Peníze budou příští rok mimo jiné použity: 400 mil. na rekonstrukce policejních a hasičských stanic, 100 mil. na nákup výškové techniky pro hasiče, 500 mil. na obměnu vozového parku bezpečnostních sborů. Výše investic je trojnásobná oproti roku 2013.

Ministerstvo zemědělství. Původně navržený návrh státního rozpočtu ve výši 23 mld. Kč byl zvýšen o 1 mld., a to v těchto položkách: 300 mil. na dotace pro vodní hospodářství, 700 mil. na dotace pro lesní hospodářství. Tyto dvě oblasti jsou v současné době velmi aktuální a vyžadují mimořádnou pozornost, jak zde už i zaznělo od mých předřečníků, a to ve vztahu k suchu a nebezpečnému kůrovci. Navržené rozpočtované výdaje ve výši 24 mld. Kč jsou o necelých 400 mil. Kč nižší než v roce 2019, což je částka, která představuje povinnou úsporu 10 % provozních výdajů, kterou musí resort zajistit. Proti schválenému rozpočtu na letošní rok se v roce 2020 zvyšují dotace pro vodní hospodářství o 300 mil. Kč na celkovou výši 1,8 mld. Letos to bylo 1,5 mld. Kč. Dotace pro lesní hospodářství o 500 mil. Kč na více než 1,1 mld. Kč letos po navýšení.

Ministerstvo zahraničních věcí. Díky čtvrtmiliardě korun navíc v rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí bude možné založit nový zastupitelský úřad naší republiky v Singapuru. Povedlo se vyjednat peníze i na další aktivity, jako zahraniční rozvojová spolupráce nebo pomoc lidem v místech, odkud by mohla přijít další uprchlická vlna.

Ministerstvo kultury. Mimochodem, o tom mluvil už dneska pan ministr kultury Zaorálek - strategickým cílem Ministerstva kultury bylo dostat se v rozpočtu na jednoprocentní podíl státního rozpočtu. Hlavním cílem pro nás bylo několik bodů: zvýšení platů zaměstnanců v kultuře, navrácení prostředků do oblasti podpory živého umění a záchrany a obnovy kulturních památek, vycházející z původní podoby návrhu rozpočtu. Výdaje Ministerstva kultury jsou pro rok 2020 navrženy ve výši 15,2 mld. Kč.

Tohle je jenom lehký výčet bodů při vyjednávání, co se podařilo sociální demokracii vyjednat a proč také sociální demokraté, všichni přítomní, podpoří rozpočet České republiky jakožto nejdůležitější zákon letošního roku na příští rok, rok 2020.

K diskusi, která tady padla ohledně zvyšování platů Ministerstva školství, pozměňovacího návrhu, který podali moji ctění kolegové, kolegyně Valachová a kolega Votava. Je potřeba si říci, že je asi logické, že většina z nás by souhlasila s přidáním finančních prostředků pro učitele. Většina z nás by určitě podpořila návrh, který mimochodem máme i v programovém prohlášení vlády a v koaliční smlouvě, to znamená 15 % nárůst. Je zbytečné vyčítat sociální demokracii, že tento návrh většinově nepodpoří, protože něco jiného je podle svého vědomí a svědomí podat tento návrh, což oba dva moji ctění kolegové udělali, a něco jiného je řešit kompromis, ke kterému vždy musí dojít při rozdělování finančních prostředků na příští rok, to znamená koaliční dohodu o rozpočtu na rok 2020. Sociální demokracie podpoří tento návrh a já ani kolegům nevyčítám, že podali pozměňovací návrh tak, jak jim svým způsobem ukládá a hlavně umožňuje poslanecký slib, který jsme složili všechny poslankyně a všichni poslanci v této ctihodné Sněmovně. Z tohoto pohledu jen chci upozornit na to, že sociální demokraté kromě toho, že mají svůj názor, také drží své slovo, a to vždy, když si podají ruku. U mě to platí dvakrát.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. Vše nasvědčuje tomu, že se blížíme k závěru, k finiši, neboť se přihlásil pan předseda Stanjura do rozpravy. Máte slovo, pane předsedo. Poté pan předseda Výborný.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak nevím, jestli se blížíme k závěru či finiši. Nevíte někdo, kde je premiér? (Hlasy z pléna.) Poslanci ANO křičí: co by tady dělal? No, třeba potom, že tady tři hodiny vykládal páté přes deváté, by mohl také tři hodiny třeba poslouchat nás. Já vím, že vám to připadá odvážné, že se bojíte mu říci, že by bylo slušné, když tady zdržoval tři hodiny, aniž by nám řekl cokoli nového. Tak až příště na mě budete halekat, že už mluvím dvě a půl hodiny, tak si vzpomeňte na dnešního Andreje a porovnejte prosím obsah jeho projevu a například obsah mého projevu k daňovému balíčku, a pak se určitě shodneme, kdo mluvil k věci a kdo mlel páté přes deváté.

Ale než řeknu, kvůli čemu jsem se přihlásil, tak mi nedá, abych nezareagoval na hezké slova svého předřečníka. Chci ho ubezpečit, že sociálním demokratům nic nebudeme vyčítat, nic po nich nebudeme chtít, protože to nemá žádnou cenu. Já tomu rozumím, křeslo přednější názoru, ale neumím si představit, že by v našem poslaneckém klubu některý z mých kolegů či kolegyň podal rozumný pozměňující návrh ke státnímu rozpočtu a strana je potopila. Sice hezkými slovy, ale potopila a hodila přes palubu. Pak je zbytečné, abychom vám cokoli vyčítali nebo cokoli po vás chtěli, protože když neumíte podržet vlastní lidi, jak se dá potom debatovat dohoda s někým jiným.

Mohl bych jako mnozí z vás dnes podrobně odůvodňovat své pozměňující návrhy, i když ty, které jsem podával já, jsem podával jménem celého poslaneckého klubu a nebylo by fér, abych se tady tvářil, že jsou jenom mé. Mají čísla - končí to číslem B78 a začíná to číslem někde kolem B61. Já jenom s dovolením požádám kolegy, já jsem tam nechal ležet mobil, tam mám kalkulačku, jestli by mi ho sem podali, protože u tří našich návrhů mám poznámku ve sněmovním materiálu, že nejsou hlasovatelné, a já vám chci na číslech dokázat, že to není pravda.

Pokud si vezmeme pozměňovací návrh pod písmenem B75, kdy bereme - to je to důležité - z vládní rozpočtové rezervy 150 mil. Kč, tak je poznámka, že pozměňující návrh snižuje - (Odmlka se kvůli hluku v sále.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já bych poprosil poslance diskutující přímo před pultíkem, aby případně diskutovali v předsálí. Děkuji.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Je tady poznámka paní zpravodajky, že pozměňovací návrh, který snižuje stav vládní rozpočtové rezervy pod hranici 0,3 % výdajů, je nehlasovatelný. Já samozřejmě vím, že minimální hranice je 0,3 %. Proto jsem si vzal ten mobil, abychom - když tak mě paní ministryně a paní zpravodajka mohou kontrolovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP