(9.10 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Když se podíváte na návrh procedury, tak zjistíte, že v tom sněmovním tisku je skryta změna devíti zákonů. Já jsem i říkal v obecné rozpravě, že navržená procedura je logicky rozčleněna podle zákonů, které se mění - daň z nemovitých věcí, daň z příjmu, zákon o rezervách, spotřební daně, správní poplatky, stabilizace veřejných rozpočtů, daň z hazardních her, DPH, zákonné opatření Senátu u daně z nabytí nemovitosti a pozměňující návrh zákona o hazardních hrách. Takže deset, omlouvám se za nepřesnost, deset zákonů měníme.

Takže když tu dobu patnáct a čtvrt hodiny vydělíme počtem zákonů, kdyby se každý projednával zvlášť - je to legitimní to dát dohromady, nebo zvlášť, to je jedno - tak nám vychází, že bychom každý zákon ve třetím čtení projednávali hodinu a půl. Což je doba, které by si nikdo nevšiml, kterou by nikdo nemohl uměle označit jako obstrukci a která je na míle vzdálená tak silnému výrazu, jako je teror. Tak jenom abychom si ujasnili fakta. Včetně dnešní rozpravy ve třetím čtení tomu budeme věnovat patnáct a čtvrt hodiny, a přitom měníme deset zákonů. Takhle budeme o nich hlasovat postupně, o změně deseti zákonů, v průměru jeden a půl hodiny na jeden zákon. A pan předseda Faltýnek říká: Už toho bylo dost, už toho máme dost. Jeden a půl hodiny já, Jaroslav Faltýnek, považuji za dostatečnou dobu, aby se opozice k tomu vyjádřila.

Na těch číslech je jasné, že to pravda není a že se té debaty vlastně bojíte a že účelově jste, opakovaně, abych to nazval v tom policejním žargonu, recidivisté opakovaně porušující zákon. (Potlesk z řad poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl předseda klubu ODS ještě stále mimo rozpravu. Se stejným vystoupením stanoviska Starostů a nezávislých je pan kolega Petr Gazdík. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Gazdík: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, prostřednictvím pana předsedajícího bych začal parafrází: "Jaroslave, to s tou sirkou neděláš dobře. To se ti vymstí." (Poslanci z řad hnutí ANO namítají, že jméno není Jaroslav, ale Jaromír. Smích a potlesk.)

Víte, já jsem jeden ze spoluautorů jednacího řádu Poslanecké sněmovny, který jsme tady společně s dnešní eurokomisařkou Jourovou prosadili. Tehdy cílem té novely bylo zamezit korupčnímu jednání tak, aby nemohly být pozměňovací návrhy podávány anonymně a mezi druhým a třetím čtením aby nebylo 48 hodin, ale mnohem větší časový úsek, aby byl čas na to se pořádně na ty pozměňovací návrhy připravit. Rozhodně jsme neměli v úmyslu, abychom zamezili činnosti parlamentu. Parlament má být o diskuzi. A teď si představte, že ad absurdum u každého zákona použijete ten postup, který jste použili v tomto případě. Že se prostě u každého projednávání řekne: pevně se bude hlasovat o tomto zákonu tehdy a tehdy, to jest třeba za deset minut. Tím parlament pozbývá smyslu. Opozice, koalice i jednotliví poslanci ztrácejí právo o čemkoliv diskutovat. Pak se ptám, k čemu bychom tady byli.

Jedním z kritérií, které bude Ústavní soud v tomto případě určitě posuzovat, je kritérium přiměřenosti. O tom mluvil můj předchůdce pan poslanec Stanjura. Je přiměřené o zákonu diskutovat asi hodinu a půl o jednom? Za mě to určitě přiměřené je. A věřím, že většina z vás si to myslí také.

A na závěr našeho stanoviska Starostů a nezávislých bych vám chtěl říct jednu věc. Nepoučili jste se. Prosím poučte se. Podívejte se, jak dopadly všechny ty zákony, které byly přijaty jakoukoliv předchozí Sněmovnou podobnými metodami, porušováním jednacího řádu, nebo když byly na hraně jednacího řádu. Podívejte se, jak dopadly církevní restituce, stavební spoření, jak dopadl druhý důchodový pilíř, který si koalice prosadila násilím. Věřím, že i tento zákon, tento balíček zákonů, bude zrušen. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Budeme pokračovat. Přistoupíme k projednávání přerušeného bodu. Ještě než tak učiním, Karel Schwarzenberg prodlužuje svou omluvu ze zdravotních důvodů do 10.30 a pan poslanec Kytýr se omlouvá od 15.30 do 21 hodin z pracovních důvodů.

 

Našim přerušeným bodem je

 

1.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní
v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů
/sněmovní tisk 509/ - třetí čtení

Opakuji, že jsme ho přerušili v pátek 1. listopadu na 36. schůzi Poslanecké sněmovny, jsme v přerušené rozpravě. U stolku zpravodajů požádám, aby zaujali svá místa paní ministryně financí a místopředsedkyně vlády Alena Schillerová a zpravodaj garančního rozpočtového výboru poslanec Milan Feranec. Připomínám, že návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 509/3, který vám byl doručen dne 27. září 2019, tedy mnohem více než deset dnů před projednáváním. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 509/4.

Budeme pokračovat v přerušené rozpravě, do které jsou přihlášeni poslanci tak, jak je vidíte. Přerušili jsme rozpravu v době vystoupení pana poslance Miroslava Kalouska, který bude pokračovat ve svém vystoupení. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dobré ráno, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte, abych dokončil své vysvětlení a svoji argumentaci na podporu návrhu, který přednesu na závěr svého vystoupení, tedy návrhu, kde ve smyslu jednacího řádu navrhnu vrátit návrh tohoto zákona do druhého čtení. Jestli si dobře vzpomenete, tak v mé poslední části pro ono zdůvodnění se týkalo referenčního podniku při oceňování pojišťovného, kdy odložené daňové povinnosti nemají v případě referenčního podniku schopnost absorbovat ztráty podle článku 108 směrnice 2009/138.

Budu tedy pokračovat, abych vás ujistil o tom, že referenční podnik bude, s výhradou písmen e) a f), přijímat budoucí opatření vedení, která jsou v souladu s předpokládanými budoucími opatřeními vedení původního podniku podle článku 23.

Po dobu trvání pojistných a zajistných závazků se solventnostní kapitálový požadavek nezbytný na podporu pojistných a zajistných závazků uvedený v čl. 77 odst. 5 v prvním pododstavci směrnice 2009/138 považuje za rovný solventnostnímu kapitálovému požadavku referenčního podniku za předpokladů stanovených v odstavci 1.

Pro účely odst. 1 písm. i) se riziko považuje za podstatné, jestliže by jeho vliv na výpočet rizikové přirážky mohl ovlivnit rozhodování nebo úsudek uživatelů těchto informací, včetně orgánů dohledu. Předkládá se, že sazba nákladů na kapitál uvedená v čl. 77 odst. 5 směrnice 2009/138 se rovná 6 %. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP