(12.30 hodin)
(pokračuje Juříček)

Takže to je jenom taková krátká geneze toho, co jsem já kolem toho zažil, a bylo mi velmi nepříjemné, když jsem se dověděl, že rozpoutávám nějakou hybridní válku, anebo že jsem normalizátor a že bych chtěl nějak znormalizovat. Já - syn oportunisty, který byl každou chvilku ve vazbě. A já kvůli tatínkovi jsem nesměl studovat, byť jsem byl premiantem na základní škole, a musel jsem se jít vyučit. Tak určitě bych já, který velmi oceňuji to, že máme po 30 letech svobodu a svobodu vyjadřování, a myslel jsem si, že i já mám svobodu se vyjádřit jako občan, a jako občan jsem si zpracoval nějaký podpůrný materiál, který jenom jsem chtěl, jestli tedy skutečně moje dedukce a moje úvahy jsou správné - a co to vyvolalo?

Tak si říkám, že tak jak jsem vám tady přečetl i tu genezi problému, že to ukazuje, že opravdu ve státě dánském není něco v pořádku. A myslím si, že tak jak jsem diskutoval i s panem poslancem Gazdíkem prostřednictvím předsedajícího a řadou dalších poslanců, že určitě než aby zpracovával analytiku do hloubky jeden poslanec, byť řekněme snad něčemu rozumím, ale nedělám si patent na rozum, ale čísla jsou neúprosná, tak že by bylo správné, aby nezávislý nebo Nejvyšší kontrolní úřad měl možnost skutečně kontrolovat Českou televizi. Ale podotýkám, že si nemyslím, že bude schopen říct takový lean management, lean production, že bude schopen říct tady tyhle principy, které v dobře řízených organizacích fungují. Ale bezpochyby to bude velký posun, abychom se vyhnuli právě všem těm disputacím a diskusím o tom, co je správně a co správně není. A jestli Česká televize zákony z hlediska veřejných zakázek a zákony z hlediska rozumného hospodaření uplatňuje. Takže si myslím, že urychleně přijmout zákon o tom, aby NKÚ mohl Českou televizi taktéž kontrolovat.

Děkuji pěkně. A na závěr bych pak ještě přečetl v dalším svém vystoupení potenciální usnesení, které bychom k České televizi mohli přijmout. Děkuji vám za pozornost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní přečtu dvě omluvy. Paní poslankyně Helena Válková se omlouvá mezi 14.30 a půlnocí - vidíte, vy už predikujete - z důvodu návštěvy lékaře. (Smích v sále.) Pan poslanec Milan Hnilička se omlouvá z jednání schůze Sněmovny dne 24. 10., dnes, mezi 12.00 a 12.30 z pracovních důvodů.

Nyní faktické poznámky, mám tři, ale pane poslanče (Martínku), jste až druhý v pořadí, takže jenom malinkou chviličku. První vystoupí pan poslanec Lubomír Volný, další je pan poslanec Tomáš Martínek a jako třetí se připraví pan poslanec Petr Gazdík. Takže tři faktické a potom v obecné se připraví pan poslanec Lubomír Španěl. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji. Já jsem jenom chtěl říct, že opravdu žijeme v zajímavé době. Ředitel České televize odmítne transparentní debatu s legitimním oponentem na obrazovkách České televize a přitom se s tímtéž člověkem, a zaznělo to tady na minulé schůzi, sešel soukromě v restauraci v Poslanecké sněmovně, aby lobboval za přijetí zpráv o ČT. Tak veřejnou debatu odmítá, ale napůl tajné schůzky pan ředitel ČT i s jinými poslanci hnutí ANO v předvečer hlasování o zprávách ČT naprosto v klidu provádí. A potom si ještě přijde do České televize sám bez oponenta obhajovat své vlastní názory a to už mu přijde etické. To je taková opravdu zajímavá doba, kdy jeden a tentýž člověk dělá podobné věci a podle jeho vlastního rozhodnutí jednou to je etické, jednou to je neetické a je to v pořádku.

Druhá věc je, že - já naprosto chápu pana kolegu Juřička prostřednictvím pana předsedajícího, že nezveřejnil autora toho auditu. Nevím, jestli to je jeho pravá motivace, ale já bych toho autora nezveřejnil z velice jednoduchého důvodu. Protože v okamžiku, kdy toho autora zveřejníte, tak veškeré hnojomety České televize by byly okamžitě namířeny na tuto firmu a všechny hvězdy investigativních pořadů ČT by se snažily najít cokoliv, aby tuto firmy znedůvěryhodnily v očích veřejnosti. Všichni víme, že to tak funguje, a tato debata o zprávách ČT je toho krásnou ukázkou. Soustředíte se na čísla, soustředíte se na fakta, ale stejně ve finále jste i pro kolegy poslance i pro Českou televizi i pro generálního ředitele České televize hybridní hrozba. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji taky za těsné dodržení času. Takže pan poslanec Tomáš Martínek. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Já bych jen krátce uvedl na pravou míru slova ohledně pozvání a odpovědi na veřejnou debatu, protože Česká televize na svém twitterovém účtu před chvílí zveřejnila plná znění obou dopisů, takže bych možná ocitoval část z dopisu pana poslance Juříčka. "... si vás touto cestou dovoluji požádat o veřejnou diskusi vysílanou v ČT, která by proběhla mezi mnou a vámi v živém vysílání. Dovedu si například představit i zvláštní vydání Otázek Václava Moravce v nedělním vysílání věnované pouze tomuto tématu." A tak dále. - Odpověď, celý dopis: "Vážený pane poslanče, dovolte mi reagovat na váš dopis, ve kterém žádáte o uspořádání živé diskuse např. v pořadu Otázky Václava Moravce k výrokům o výročních zprávách Rady České televize a o hospodaření ČT za roky 2016, 2017. Nevyhýbám se jakékoliv debatě. Ale generální ředitel televize veřejné služby nemůže být dramaturgem zpravodajského vysílání. Neumožňuje to Kodex České televize, který chrání redakční autonomii zpravodajství. Editoriální rozhodování o obsahu zpravodajství je v plné kompetenci šéfredaktorů v redakci zpravodajství."

Z toho mi vyplývá, že nebyla odmítnuta pozvánka, pokud byste ji například zorganizoval sám nebo v jiné televizi nebo i se pro to rozhodli v televizi ČT sami redaktoři, ale spíše k prokázání toho, že sám pan Dvořák dodržuje kodex, kdy nemůže přece ovlivňovat vysílání zpravodajství a zařadit na požadavek nějakého politika vysílání, které si on přeje. To už by potom nebyla veřejnoprávní televize. (Potlesk poslanců Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tady mám řadu faktických poznámek. Přečtu pořadí, abyste se mohli, vážení kolegové, připravit. Kolegyně tady nejsou mezi těmi přihláškami. Takže je to pan poslanec Gazdík, pan poslanec Španěl, pan poslanec Stanjura, pan poslanec Juříček a pan poslanec Volný. Ale po panu poslanci Juříčkovi jsem se ještě přihlásil já. Takže prosím, máte své dvě minuty.

 

Poslanec Petr Gazdík: Hezké dobré dopoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Já bych chtěl potvrdit, že jsme si skutečně podali s panem Juříčkem ruku na to, že ANO jako nejsilnější strana ve Sněmovně a Starostové jako nejsilnější klub v Senátu se pokusí změnit zákon tak, aby NKÚ mohl kontrolovat Českou televizi. Nemohu se totiž ztotožňovat s tím, že tady je prezentován nějaký audit-neaudit, který udělal někdo, o kom vlastně nevíme, kdo ho udělal. Přitom tu máme audit relevantní České televize a zároveň tady máme obavu při tom, kdy mnoho mediálních skupin vlastní různí oligarchové, včetně aktuálně pana premiéra, který sice má svá média ve svěřenském fondu, ale také byl dříve jejich vlastníkem. Takže tady přestane existovat veřejnoprávní Česká televize. O to, aniž bych chtěl komukoliv z vás křivdit, si myslím, že někteří z vás prostě usilují.

Oddělme od sebe dvě věci, to je hospodaření a druhá věc je, že Česká republika potřebuje veřejnoprávní instituce, které budou zárukou nezávislé žurnalistiky. A také bych si přál, aby vzhledem k tomu, co tady říkají někteří kolegové, na základě tohoto pochopili, co je naše úloha jako Sněmovny. Naše úloha Sněmovny není vykonávat funkci Rady ČT. To skutečně není.

A když tady pan poslanec Volný prostřednictvím pana předsedajícího mluví o různých hnojometech - nezlobte se, kolegové, ale ty hnojomety slyším spíše od vás na Českou televizi než opačně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní na faktickou poznámku pan poslanec Lubomír Španěl a připraví se pan poslanec Zbyněk Stanjura. Tak prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP