(10.10 hodin)
(pokračuje Zeman)

Nu, mohl bych mluvit o dalších věcech, jako jsou sociální dávky. Sám zastávám názor, že ten, kdo odmítne nabízenou práci, by neměl žádné dávky dostávat. Uvidíme, jak se tento jev bude vyvíjet. Paní ministryně mě informovala, že po třech měsících vynětí z evidence se uvažuje o prodloužení této lhůty na osm měsíců. Alespoň něco.

Zcela závěrem bych vám chtěl říci, protože kritika je hezká, ale musí být doprovázena pozitivním návrhem, že česká ekonomika má rezervy ve výši 318 miliard korun. Zdroje jsou. Ale tyto zdroje by byly dosažitelné pouze v případě, kdyby byly zrušeny všechny daňové výjimky. Obávám se, že za každou z nich je lobbistická skupina, která bude bojovat, ale tvrdím, že podobně jako každý energetický zdroj by měl mít rovné podmínky a neměl by tedy být dotován, tak i pokud jde o daňové výjimky, tak uvědomte si, že na ně doplácí lidé, kteří své daně řádně platí.

Paní ministryně Schillerová už veřejně oznámila, že chce zrušit některé daňové výjimky v rozsahu několika desítek miliard korun, a já to vřele vítám.

Dámy a pánové, zcela závěrem bych chtěl konstatovat, že plně souhlasím se stanoviskem této Poslanecké sněmovny ve věci boje kurdského národa proti turecké okupaci jeho území.

Děkuji vám za vaši pozornost. (Za potlesku stojících poslanců prezident odchází ze sálu, doprovázen předsedou PSP Radkem Vondráčkem.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkujeme za vystoupení panu prezidentu republiky a budeme pokračovat v jednání, které jsme přerušili, a to rozpravou podrobnou ke státnímu závěrečnému účtu, s tím, že se hlásil s přednostním právem předseda klubu Pirátů, pan poslanec Jakub Michálek. Než vám dám slovo, požádám paní ministryni financí a paní zpravodajku, aby zaujaly svá místa u stolku zpravodajů. On se mezitím zklidní sál, abyste měl prostor na své vystoupení. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji. Bude to skutečně pouze krátká poznámka. Já bych chtěl paní ministryni poděkovat za tu komunikaci, kterou navázala s Evropskou komisí ohledně těch spending reviews. Myslím, že to je velmi dobrá iniciativa, kterou podporuji. I vítám to, že paní ministryně přislíbila, že pošle ty tabulky. Já bych poprosil, jestli by mohla minimálně mně, příp. dalším poslancům, kteří budou mít zájem, zaslat informaci o tom, v jakém stavu je to zavádění spending reviews, ty tabulky, které slibovala, a nějaké podrobnější písemné informace k záležitostem, na které jsem se ptal, včetně odkazu na rozklikávací rozpočet včetně faktur. Já vím, že různá ministerstva zveřejňují faktury na svých webových stránkách, nicméně nejsem si úplně jist, když jsem se tam díval naposledy, že to je propojeno s tím systémem MONITOR, který, souhlasím s vámi, byl naprosto zbytečně drahý, protože teď vím, že když se implementoval rozklikávací rozpočet na úrovni hlavního města Prahy, tak to byly úplně jiné, úplně jiné řády peněz, kolik se za to vynaložilo. Nicméně chápu, že se Státní pokladnou jsou zejména spojeny třeba metodické změny ohledně odevzdávání informací, zavádění nových standardů apod. Takže poprosím o tu písemnou informaci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní v podrobné rozpravě mám přihlášenou paní zpravodajku. Nemám jinou přihlášku do podrobné rozpravy než zpravodajky rozpočtového výboru, paní předsedkyně Miloslavy Vostré. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Já se, když dovolíte, v podrobné rozpravě odkážu na návrh usnesení, tak jak jsem ho tady celý načetla, s tím, že bych ještě doplnila, že ve všeobecné rozpravě vystoupili čtyři kolegové poslanci. Takže odvolávám se na celý text návrhu usnesení, tak jak jsem ho již načetla.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě někdo v podrobné rozpravě? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Paní ministryně ne, paní zpravodajka také ne.

 

Můžeme tedy hlasovat o návrhu usnesení, tak jak byl v podrobné rozpravě přečten, jak je vám předložen v písemném dokumentu. Chce někdo jeho opakování? Není tomu tak. Můžeme tedy rozhodnout hlasováním o státním závěrečném účtu za rok 2018.

Rozhodneme v hlasování číslo 152, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 152, z přítomných 183 pro 97, proti 30. Návrh byl přijat. Konstatuji, že státní závěrečný účet za rok 2018 byl schválen.

 

Děkuji paní ministryni, děkuji paní zpravodajce a končím bod číslo 286.

 

Dalším bodem našeho jednání je

 

1.
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020
/sněmovní tisk 605/ - prvé čtení

Děkuji paní ministryni i paní zpravodajce, že zůstaly u stolku zpravodajů, a budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu. Z pověření vlády návrh uvede místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, paní místopředsedkyně vlády, já vám udělím slovo, až bude dostatečný klid v sále. Pokud vedete ještě diskuse na jiné téma, prosím v předsálí. Prosím, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi nyní, abych vás seznámila s návrhem zákona o státním rozpočtu na rok 2020 a představila vám jeho základní parametry a makroekonomický rámec, na základě něhož byl návrh státního rozpočtu zpracován.

Myslím si, že předložený návrh rozpočtu je kvalitní a naší zemi přináší rekordní investice na nedostatečnou infrastrukturu, rekordní objem prostředků do vzdělávání, dále posiluje vědu, výzkum, inovace a nezapomíná na seniory a rodiny s malými dětmi. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP