(11.50 hodin)
(pokračuje Němcová)

Jestliže tady tvrdí pan kolega Juříček, že si nechal udělat svůj vlastní nezávislý audit, tak prosím řekněte, kdo vám tento audit vyhotovil, nechte ho rozmnožit pro všechny členy Poslanecké sněmovny, udělejme k tomu ne uzavřený seminář, protože formát uzavřeného semináře si vůbec nepamatuji, že by k jakékoliv zprávě, která je projednávána v Poslanecké sněmovně, byl zvolen.

Vůbec nechápu, proč předseda Sněmovny zvolil tento formát, připadá mi to naprosto nenormální a i z toho důvodu jsem se toho semináře nezúčastnila, protože jako členka volebního výboru preferuji to, že zasedání volebního výboru je veřejné. Může tam přijít kterýkoliv z poslanců, může tam přijít kdokoliv z žurnalistické obce, kterýkoliv z občanů, můžou tam přijít členové Rady České televize a odpovídat. Uzavřený seminář bylo prostě vyřizování si účtů jedněch s druhými. Tím myslím těmi poslanci, kteří prostě nechtějí schválit zprávy o České televizi, hledají způsob, jak znormalizovat Českou televizi, protože Český rozhlas už trošku znormalizovaný mají, a proto zvolili tento formát. Je mi to velmi líto, že Poslanecká sněmovna se dala touto cestou, a já za sebe i za klub Občanské demokratické strany to odmítám. (Potlesk v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Plzáka, po něm pan předseda Bartošek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji. Paní předřečnice řekla, bavme se o konkrétních věcech, ale tohle už byla trošku politická agitka. Já se chci bavit o konkrétních věcech, a to k vystoupení mého kolegy pana Bartoška.

Jestli vám to, pane kolego, prostřednictvím pana předsedajícího, něco řekne, tak to posouzení, a já tomu nerozumím a vy tomu asi budete rozumět, bylo ověřeno podle ISO 800, jestli mě posloucháte - asi neposlouchá, takže... můžu čas?

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Máte dvě minuty, pane poslanče. Je na vás, jak je využijete.

 

Poslanec Pavel Plzák: Omlouvám se, kdyžtak to zopakuji. Je to ověření dle ISO 800, mezinárodního auditorského standardu, zvláštní aspekty - audity účetních závěrek sestavených v souladu s rámcem pro zvláštní účely, a ověření dle ISO 3000. Jestli vám to něco řekne. Mně to nic neříká, ale vycházelo se z veřejně dostupných čísel a právě hodnocení těch zpráv.

A potom ještě ke kolegovi Zaorálkovi, který tady asi není, on říkal o těch investicích... (Poslanec Foldyna mimo mikrofon: Je tady.) Pardon, omlouvám se, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, vy jste mluvil o těch investicích a zapomněl jste říct o investici do večírku v Karlových Varech. Protože pan ředitel České televize nám řekl, že to byla investice za čtvrt milionu, kde se podávalo nejlepší šampaňské a pak se koupalo (nesroz.). Jestli mě zase neposlouchá, že ano, pan kolega, je mi to líto, ale chtěl jsem reagovat na něj. Možná jim to budu muset říct ještě jednou.

A kromě toho, tu zprávu o tom posouzení pan ředitel České televize má k dispozici o on ji tam nijak nerozporoval. On ji měl k dispozici.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Bartošek, faktická poznámka. Poté bude na řadě pan poslanec Dolínek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Pro upřesnění, vaším prostřednictvím panu poslanci Foldynovi. Víte, v našich řadách být lidovcem neznamená, jestli jste věřící, nebo ne. To je o hodnotách.

A abych ještě terminologicky upřesnil, protože tady zazněl rezervní fond. Jedná se o to, že veřejnoprávní média mohou mít deset procent ročních výdajů zahrnutých do rozpočtu na plnění veřejné služby a je to částka nezbytná pro zvládnutí výkyvů nákladů a příjmů.

A jinak k té pseudoauditní zprávě. Dokument, který nemáme k dispozici. Sektářsky jste si ho projednali v rámci hnutí, nebyli jste ochotni k tomu pustit nikoho dalšího a teď máme diskutovat o věcech, ke kterým nemáme podklady. (V sále je hlučno.)

Další věc. Útok na veřejnoprávní média je jeden ze základních nástrojů hybridní války, zpochybňování jejich role. A ať už si o tom myslíte cokoliv, tak zpochybňování veřejnoprávních médií je zpochybňování jednoho ze základních nástrojů demokracie. To, co v současné době děláte, je, že nevedete kvalifikovanou diskusi, používáte účelové argumenty a jediné, co děláte, je, že jste nástrojem hybridní války, které například používá Rusko ke zpochybnění základních nástrojů demokracie.

A jestliže se chcete bavit například o výdajích ohledně investic a podobně, napadlo vás například, že to může být i výsledek toho, že se soutěží nižší ceny? Že mohly být například technologie, které se zlevnily v čase? Jestliže, ještě se vrátím k tomu auditu, je to věc, která -

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Omlouvám se, pane předsedo, čas je pryč. (Poslanec Bartošek: - není relevantní v této diskusi. Děkuji.) Děkuji.

Aby bylo všem jasné, jaký je další postup, tak přečtu v pořadí přihlášené poslance a poslankyně k faktickým poznámkám. Pan poslanec Dolínek, Válek, Okamura, Volný, Zaorálek, paní poslankyně Procházková a Kořanová. Takto budeme teď postupovat. Takže pan poslanec Dolínek je na řadě. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Já bych opravdu uvítal, kdybychom se vrátili k projednávání materiálu, který máme předložený. Zpráva o činnosti České televize za rok 2016 byla schválena minulou Poslaneckou sněmovnou, respektive výborem minulé Poslanecké sněmovny za přítomnosti hnutí ANO. Já chápu, že jste si tady asi našel nové kamarády, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, že jste asi sem přinesl do řad ANO nový světonázorový vítr, já vám do toho mluvit nebudu, to si uspořádejte vy. Ale víte, nasazovat politický chomout někomu jenom proto, že se vám to má hodit, je podle mě velmi neetické.

A jestli ty tak závažné poznatky máte, tak přece už tři roky jimi disponujete, už dávno jste měli být na kontrolním výboru, na policii, kdekoliv jinde. Jestli se tam špatně hospodaří, jestli se tam zpronevěřují peníze, tak už jste dávno měli být jinde a nečekat na dnešek, abyste se pokusil nasadit politický chomout České televizi. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Válek, faktická poznámka. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Já jsem netušil, jak to bude zajímavé. Já si myslím, že divákům u televizí, u té proklaté ČT, se to musí velmi líbit. Za mě se zvyšuje sledovanost pořadů, přibývá premiér, kvalita těch pořadů je pořád vyšší. Vždycky když mám pochybnosti, tak si to přepnu na jinou, nejmenovanou televizi, kde všechno moderuje jeden nejlepší, nejhezčí a nejchytřejší moderátor, kterého tady mnozí obdivují, a zjistím, že by mohlo být dramaticky hůř, než jsem si dovedl představit, vrátím se k pořadům ČT 1 a zjišťuji realitu.

Samozřejmě se mi některé pořady líbí víc, některé míň. Nechápu, nechápu některé ty útoky, nechápu některou tu diskusi. Mně by vůbec nevadilo, když se mnou bude jakoukoliv zprávu, kterou bych si eventuálně zaplatil, diskutovat ten, kterého se to týká, tedy v tomto případě ředitel České televize. Považuji to za naprosto logické. A pokud toto je lobbismus, tak pak už je lobbismus úplně všechno.

Myslím si, že pokud někdo neví, co je to ISO, a pracuje ve zdravotnictví, tak je to s podivem, protože všechny nemocnice tímto procesem prošly a předpokládám, že tím pádem je to tak obecně a notoricky známá věc, že pokud někdo operuje s ISO, tak je to hodně směšné - aspoň v případě České televize.

A poslední věc, co bych chtěl říct. Vraťme se k těm zprávám, bavme se racionálně a bavme se o tom, jestli chceme mít nezávislou demokratickou televizi, která nás bude informovat, byť se to některým z nás nemusí líbit, jaké informace v té televizi jsou a co se z té televize dozvídáme. O tom to přece není. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan místopředseda Sněmovny Okamura, faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: My tady diskutujeme o České televizi, která je placena koncesionářskými poplatky téměř všech občanů České republiky. A teď jsem se díval na ČT 24 a já jsem myslel, že to běží v přímém přenosu. Protože když se špiní Okamura, Babiš nebo Zeman, tak to přece vždycky běží v přímém přenosu a ještě dokonce každou hodinu v hlavních zprávách na ČT 24 v České televizi, je to v Událostech, v Událostech, komentářích to rozebírají všichni, a já koukám, že tam běží jiné zprávy a v přímém přenosu to není! Čeho se Česká televize bojí? Proč všichni občané České republiky neposlouchají, když politické strany, devět politických stran, které jsou zvoleny, všemi občany České republiky, kteří přišli k volbám, diskutují pro a proti o výročních zprávách, o hospodaření, o činnosti České televize, kterou platí všichni občané České republiky, v podstatě všichni občané České republiky? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP