(15.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Předávám slovo na faktickou poznámku paní poslankyni Černochové. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych chtěla vaším prostřednictvím ctěné paní kolegyni demokratce Langšádlové sdělit, že pro zařazení tohoto bodu hlasovalo 174 poslanců a poslankyň, takže se mi trošku nelíbí to, že tady zpochybňuje to, že se Poslanecká sněmovna jako suverén nějakým způsobem rozhodla, že toto považuje za prioritu. Z vystoupení paní poslankyně Langšádlové bohužel čiší absolutní neznalost této problematiky. Odvolává se tady na něco, co nikde není písemně dáno. Na žádné studie, které tady zmiňovala, nikdo z nás nikde nepřišel ani nám je nikdo neposlal. To, co tady zmiňoval pan ministr zdravotnictví, a já děkuji, že tady vystoupil za pana ministra, to jsou staré studie, na základě kterých už dnes platí zákaz v mokřadech. To už v naší legislativě je.

Takže prosím nejdřív, pokud tady chcete vystupovat a bránit Evropskou unii, nikdo vám v tom nebrání, ale nejdřív si k tomu něco nastudujte, protože to, co tady zaznělo, skutečně mělo do odbornosti hodně daleko. A přesně to jsou ty důvody, proč si myslím, že se o tom tady máme bavit. Protože u řady kolegů to zanechává pocit, že kdo tady bojuje za střelce, za myslivce, za rybáře, tak vlastně nemá rád Evropskou unii. Tak to přece vůbec není, paní kolegyně prostřednictvím pana místopředsedy! Tady naopak má Evropská unie jedinečnou příležitost ukázat, že tady skutečně nebude přijímat další absolutní nesmysl. Možná paní kolegyně nezaregistrovala to, co tady říkal pan ministr vnitra Hamáček. My chceme bezpečné Česko a chceme bezpečné Česko s bezpečnostními sbory, které budou dobře trénované, které budou mít kvalitní výzbroj a výstroj, a ti policisté, pokud nebudou moci trénovat, protože jedna střela vyjde na 20, možná 40 korun (upozornění na čas), tak jak se to projeví? Samozřejmě negativně!

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další s faktickou poznámkou je paní poslankyně Langšádlová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo. Já jenom naprosto respektuji to, kolik kolegů se rozhodlo tento bod podpořit, a proto to tady také dneska projednáváme. Samozřejmě vím i o těch opatřeních, která byla přijata v oblasti mokřadů. Jenom bych chtěla říci, že pak ale už méně rozumím, proč to projednával výbor pro obranu, kdy armáda má výjimku, ale prosím.

A tady bylo několikrát řečeno, proč nepřijímat tuto směrnici, tak si vám dovolím citovat z informace, kterou mně zaslal ředitel odboru environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostředí, který, předpokládám, že je řádně informován, a kde je tato věta. Prosím o to, abychom se dobře poslouchali: Otázka plošného zákazu olova v munici je úplně něco jiného a v první řadě žádný konkrétní legislativní návrh nebyl předložen.

Takže v tuto chvíli vlastně my tedy bojujeme, za každou cenu bojujeme, vůči něčemu, co nebylo předloženo, tudíž se nemůžeme ani věcně bavit o tom, kvůli čemu bojujeme, ale bojujeme proti té Evropské unii, protože to někteří rádi slyší. Děkuji.

Mně opravdu nešlo o to, že bychom nemohli být kritičtí vůči Evropské unii, jednotlivým návrhům, ale opravdu bychom se měli vymezovat vůči něčemu, čehož obsah známe, ale těžko se vymezovat vůči návrhu, který i dle zástupců Ministerstva životního prostředí nebyl ještě vůbec předložen.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí s faktickou poznámkou je pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dovolte krátkou reakci, abych se zastal své kolegyně. Nikdo přece nezpochybňuje suverénní právo Poslanecké sněmovny o téhle věci diskutovat, kdykoliv se jí zachce, nicméně přece jenom prosím zvažme dikci té diskuze, kdy v okamžiku, kdy vůbec netušíme, jaký návrh bude ležet na stole, tak máme už sklon křičet nikdy a vůbec o tom nemluvme, nesahejte nám, zlá Evropská unie, na naše olovo. Já si myslím, že prostě počkat minimálně na ten základní legislativní návrh, který může být efektivní, který může být dobrý, protože olovo prostě je jedovatý prvek, anebo tam také může být naprostá hloupost a na základě toho prostě zaujmout pozici, ať už na úrovni vlády, nebo na úrovni Poslanecké sněmovny, a to je ten jediný racionální postup. Ale jaksi být mimořádně znepokojen nebo předstírat mimořádné znepokojení v okamžiku, kdy opravdu nevíme, bude-li vůbec něco navrženo a bude-li, tak co to bude, tak to je diskuze, které velmi málo rozumím.

Jinak pan poslanec Ondráček vyjádřil přání se s těmi lidmi z Evropské unie setkat. To není problém. Na DG Environment pracuje několik Čechů. Nejvýše postavený Čech tam byl generální ředitel této DG, byl to pan Ladislav Miko, ministr životního prostředí první Topolánkovy vlády, a je jistě k dispozici komukoliv ke konzultaci v České republice. Je pravda, pane poslanče Ondráčku, že není v tom vašem světě. On v tom listopadu 89 stál na té druhé straně a vydrželo mu to až dodneška.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí s faktickou poznámkou je pan poslanec Jiří Mašek a připraví se paní poslankyně Černochová. Stahujete, dobře. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mašek: Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, já je velice krátce dvě poznámky. O toxicitě olova bychom si tady mohli povídat, ale všichni víme, že ještě před několika desítkami let jsme pili vodu z olověných trubek. Neumírali jsme na to, v některých místech je to dodneška a je to i v zahraničí. Takže o toxicitě olova skutečně tady nemůžeme takhle mluvit a spekulovat.

Další věc, která tady je, je otázka zmínit také myslivce v tom smyslu střelba na zvěř a možnost zvěř usmrtit humánním způsobem, a ne jenom tu zvěř postřelit ocelovými broky, respektive pak ohrožovat ostatní účastníky lovu tím, že se tyto střely z oceli mohou odrážet. Důvodů, proč být ve střehu proti tomu, co se v Evropské komisi chystá ve smyslu zákazu olova, si myslím, že je potřeba se tomu věnovat v každém případě a předcházet tomu. Děkuji. (Potlesk poslanců ANO a SPD.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Vracíme se do obecné rozpravy, ve které vystoupí pan poslanec Jiří Kobza, připraví se paní poslankyně Jarošová. Prosím, pane poslanče máte slovo.

 

Poslanec Jiří Kobza: Děkuji, pane předsedající. Vážená paní ministryně, vážení pánové, pane ministře, vážení kolegové, vážené kolegyně, já bych si dovolil navázat na své předřečníky tady, a když se vrátíme k tomu Budulínkovi, tak myslím, že svoje děti budou učit trošku jinou verzi této pohádky, že v momentě, kdy jezinky začaly strkat prstíčky za branku, tak Budulínek vzal polínko a přes ty prsty je pořádně vzal, pak ty dveře zavřel a šel si hrát. To poselství je, že věci se mají řešit tenkrát, když je možné je vyřešit, a ne v momentě, kdy voda je po krk, my se začneme shánět po nějaké hrázi. To je jedna věc. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP