(15.40 hodin)
(pokračuje Kobza)

Druhá věc. Abych se vrátil ke své původní kvalifikaci jako geolog. Tak olovo je v přírodě přítomno, a v některých oblastech dokonce velmi hojně, ve formě minerálu galenit - sirník olova. Takže je to součástí našeho biotopu. Je to součástí prostředí, ve kterém žijeme. Co se týče střel, tak nacházíme na starých bojištích olověné střely, které jsou staré 250 let a více. A ty střely tam pořád ještě jsou. Nerozpustily se, nevstřebaly se. Jenom jak říkal kolega Koten, zakrustovaly se a zůstaly, tak jak to má být.

Já bych ale se chtěl zmínit ještě o jedné skupině obyvatel, které se toto nařízení dotkne velmi bolestně a v podstatě je víceméně zlikviduje, a to jsou střelci z historických zbraní. To jsou střelci, kteří střílí z mušket, z křesadlových zbraní, z perkusních zbraní, kde olovo je jediný možný materiál vlastně použit pro střely. Takže se to týká všech klubů vojenské historie, všech historických klubů, šermířských klubů, střeleckých klubů. A můžeme říct, že protože se jedná o zbraně, které nepodléhají registraci podle naší legislativy, tak můžeme říct, že se jedná minimálně o několik desítek tisíc střelců. Takže musíme si uvědomit jednu věc. Ta diskuse - a já děkuji paní poslankyni Černochové, že tuto diskuzi tady teď můžeme vést, ještě včas, dokud můžeme dopředu říct, jak se na to budeme tvářit - ta diskuze zasahuje poměrně širokou oblast obyvatelstva. Širší, než si kdokoliv může představit.

A když se vrátím k příspěvku paní poslankyně Langšádlové, tak já si myslím, že celá tato myšlenka zákazu olova jenom ukazuje, jak jsou členové Evropské komise vzdálení reálnému životu a vůbec realitě věci. Takže určitě podpoříme usnesení, které se postaví k tomuto návrhu. Podpoříme naše občany, naše myslivce, naše střelce, naše historické střelce a v podstatě všechny, kteří ať už profesionálně, nebo sportovně, nebo už jenom jako zábavně přicházejí do styku se střeleckým sportem. Protože pakliže zrušíme olovo - a jak se zmiňoval kolega Koten, zlato, které je mu nejbližší, to je další atomové číslo - tak potom už můžeme snad jedině podle vzoru americké armády začít používat ochuzený uran. A to si také nejsem jistý (se smíchem), že by fungovalo. Neumím si to představit. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak děkuji. Další v obecné rozpravě vystoupí paní poslankyně Jarošová, připraví se paní poslankyně Fialová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré odpoledne, vážené dámy a pánové. Dovolte, abych zde přednesla stanovisko poslaneckého klubu SPD ke směrnici EU, která zavádí regulaci olova ve střelivu a rybářském olůvku.

Hnutí SPD odmítá, aby orgány EU zasahovaly do regulace zbraní v České republice. Po směrnici EU, která omezuje naše legální držitele zbraní, tak přichází další omezování svobody našich občanů. Přitom již od roku 2010 platí směrnice o regulaci olova ve střelivu v mokřadech. Jedná se o další systémové omezení legálních držitelů zbraní, myslivců, sportovních a zájmových střelců a rybářů.

Hnutí SPD odmítá, aby se orgány EU zasahovaly do funkčního systému výroby, kontroly, evidence, nabývání a držení zbraní a střeliva nastaveného právním řádem České republiky. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM by měla podniknout všechny právní a diplomatické kroky k zabránění přijetí takové unijní legislativy, která by narušovala český právní řád, a tím nevhodně zasahovala do práv občanů České republiky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickou poznámkou mám přihlášeného pana poslance Zdeňka Podala. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Podal: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, na mě to dělá jediný možný dojem, a to sice rozděl a panuj. Dočítám se na Facebooku stanovisko EU - rybařina musí ustoupit ochraně přírody. Tomu rozumím. Ale. Padla tady slova, jak bychom se měli podřídit atd. Rybářské organizace celé Evropy - dovolím si mluvit proto, že jsem sám rybář Českého rybářského svazu. Rybářské organizace z celé Evropy hlasitě protestují, na internetu se objevila celá řada textů z řad rybářských zástupců. Takže jsou proti Němci, Finové, Švédové. Samozřejmě náš Český rybářský svaz.

Já se obávám jedné věci. Samozřejmě to dopadne, všichni víme jak. Nakonec budou rybáři chytat se zátěží z betonu. Budou se vymýšlet různé náhražky. To už dneska se o tom mluví. Ale co bude dál? Já se ptám, co bude dál? Kam až tohleto dojde? Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak děkuji. Vracíme se zpět do obecné rozpravy. Paní poslankyně Eva Fialová, připraví se pan poslanec Pavel Bělobrádek. Prosím.

 

Poslankyně Eva Fialová: Hezké odpoledne. Dovolte mi, abych se vyjádřila i já k používání olova. Je dobře, že se dnes o tom tady bavíme, protože až bude návrh na stole, bude již pozdě. Nicméně je zbytečné podléhat zbytečnému strachu, že se tomu tak stane.

A teď mi dovolte, abych se podělila s vámi o osobní zkušenost. Já jsem pracovala x let jako specialista pro zavádění a aplikaci REACH v jednom chemickém podniku. A asi nikdo neví, jaké jsou přesné ty postupy. Takže samotný REACH, což je chemická legislativa EU, která vznikla, aby registrovala, povolovala a autorizovala samotné chemické látky, tak měla hlavní účel, abychom podchytili veškeré používání chemických látek ať už v životním prostředí, a hlavně těch, které se dostávají do potravního řetězce.

Olovo se díky používání ve střelách do potravního řetězce dostává, proto má tento zřetel. Ale nicméně každé to použití se zkoumá. Je tam mnoho odborníků, mnoho lidí, kteří hodnotí věci odpředu dozadu. Postupuje to na různé komise. Každá z členských zemí se může vyjádřit, k tomu má své zástupce, kterými zaplať pánbůh je naše Ministerstvo životního prostředí, a hájí velice rozumné názory.

A teď ta osobní zkušenost. Při aplikaci hnojiv na zemědělskou půdu byl jeden z návrhů této komise, že budeme nasazovat - a teď se podržte - srnkám, zajícům a hrabošům brýle. To je holý fakt. Nikdy se tomu tak nestalo. Protože díky tomu, že vzešly iniciativy, které jsou naprosto nelogické, které padají tady dnes - a já za to děkuji. Je potřeba dát jasný signál, že toto použití je pro nás likvidační, že je zcela bezpečné a že tímto směrem jít nechceme.

Jenom jedna poznámka. Nerada bych tady spojovala bezpečnost, protože opravdu bezpečnost a vůbec pro vojenské účely je celkově z použití REACH vyňato. Děkuji a... Je vyňato opravdu, tak si přečtěte... jako REACH. (Hovoří směrem k posl. Černochové.) Kde pokud jsou to pro vojenské účely, tak opravdu. Vojenské účely. Tak jo.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: No, dobře. Už jste si to vyjasnily? (Slabý smích v sále.)

 

Poslankyně Eva Fialová: Já jenom... V tuto chvíli opravdu není směrnice ještě na stole. Ale děkuji za ten signál a je potřeba ho vyslat. Za mě všechno.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám. Tak. Máme tady tři faktické poznámky. První je pan poslanec Radek Koten, připraví se pan poslanec Vácha a paní poslankyně Černochová. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP