(11.00 hodin)
(pokračuje Matušovská)

Poté budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Kolovratníka D2. Poté přijdou pozměňovací návrhy pana poslance Munzara pod písmenem E, který má tři varianty. Nejdříve budeme tedy hlasovat o té první variantě. V případě odhlasování té první varianty jsou varianty dvě a tři nehlasovatelné. V případě neodhlasování této varianty budeme hlasovat variantu dvě. V případě neodhlasování této varianty bude varianta tři nehlasovatelná a v případě, že ji neodhlasujeme, tak budeme hlasovat variantu pana Munzara E3, nebo variantu tři.

Dále jsme na hospodářském výboru schválili, že pozměňovací návrh pana poslance Kupky pod písmenem F - ale ten vlastně v rozpravě stáhl tento pozměňovací návrh, tak nevím, jestli necháme rozhodnout v hlasování nebo -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní zpravodajko, musíme ho hlasovat hned po legislativně technických, že souhlasíme se stažením. Jako druhé hlasování.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Dobře. Jako druhé hlasování. Potom je tam pozměňovací návrh pana poslance Skopečka pod písmenem G a potom budeme hlasovat návrh zákona jako celek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: K proceduře hlasování? Pokud ne, tak bychom hlasovali, pokud souhlasíte, nejdříve stažení pozměňovacího návrhu pana poslance Kupky. Pak od legislativně technické si to zjednodušíme tak, jak to bylo přečteno. Ano? Má někdo výhradu?

Pokud ne, tak rozhodneme v hlasování 102, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 102. Ze 177 přítomných, 170 pro, nikdo proti. Procedura byla schválena.

 

Děkuji a předávám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Můžeme pokračovat, paní zpravodajko. Schválili jsme proceduru. Nejprve, pokud jsem to dobře sledoval, budeme hlasovat o stažení pozměňovacího návrhu pana poslance Kupky. Je to tak? (Ano.) Dobře.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 103. Přihlášeno je 176 poslanců, pro 170, proti nikdo. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Jako další bude hlasování o legislativně technické úpravě. Je to legislativně technická úprava pozměňovacího návrhu pod písmenem G pana poslance Skopečka. Tam se "užití zpoplatnění" nahrazuje slovy "užití zpoplatněné". Byla tam chyba ve stenozáznamu. Hospodářský výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, čili budeme hlasovat o legislativně technické úpravě.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 104. Přihlášeno je 176 poslanců, pro 165, proti nikdo. Návrh byl přijat a nyní se budeme věnovat pozměňovacím návrhům.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Pozměňovací návrh hospodářského výboru pod písmenem A1 zavádí osvobození od zpoplatnění pro držitele průkazu ZTP, postižení úplnou nebo praktickou hluchotou. Hospodářský výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 105. Přihlášeno je 176 poslanců, pro 172, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu hospodářského výboru pod písmenem A2 a A3. Tyto dva pozměňovací návrhy jednají o elektrovozidlech, které od 1. 4. 2019 umožňují přidělit elektronickému vozidlu registrační značku EL. Toto vozidlo by mělo být osvobozeno od zpoplatnění, nepodléhá oznamovací povinnosti.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko výboru? (Doporučuje.) Děkuji. Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 106. Přihlášeno je 176 poslanců, pro 172, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím, pokračujme.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu hospodářského výboru A10 až A12. Tyto pozměňovací návrhy spolu souvisejí, protože je to přístup do evidence údajů o mýtném za účelem automatizovaného rozlišení, zda vozidlo podléhá časovému poplatku či mýtnému. Přístup by měly mít celní orgány při kontrole a nově ještě Státní fond dopravní infrastruktury.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Prosím stanovisko výboru. (Doporučuje.) Pan ministr. (Souhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 107. Přihlášeno je 176 poslanců, pro 172, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Ferance pod písmenem B1. Pan poslanec zavádí třísložkovou strukturu mýtných sazeb, je tam větší návratnost nákladů, a rozlišuje je na zpoplatnění pozemních komunikací, dále na vyvolaných znečištěním ovzduší z provozu vozidel a vyvolaných hlukem a provozem. Je to taková teď třísložková struktura mýtné sazby. Hospodářský výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Souhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 108. Přihlášeno je 176 poslanců, pro 146, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Dále budeme hlasovat pozměňovací návrh pana poslance Ferance pod písmenem B2. Ten stanovuje jednotkovou kauci na takzvané OBU jednotky. A je tam dílčí upřesnění, že kauce se vrací vždy provozovateli vozidla. Hospodářský výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Souhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 109. Přihlášeno je 176 poslanců, pro 172, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Dále budeme hlasovat pozměňovací návrh také pana poslance Ferance pod písmenem B3. Tento pozměňovací stanovuje postih za poskytnutí nesprávných údajů pro zaevidování vozidla v systému elektronického mýtného. Hospodářský výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Souhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 110. Přihlášeno je 176 poslanců, pro 173, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Ferance pod písmenem B4. Je to vlastně rozšíření účelu získávání údajů k přístupu z registru vozidel a možnost získávat i údaje o stupni plnění emisní úrovně. Hospodářský výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Souhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 111. Přihlášeno je 176 poslanců, pro 151, proti nikdo. Návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP