(11.10 hodin)

 

Poslankyně Květa Matušovská: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Ferance pod písmenem B5 a připomínám, že pokud bude přijat B5, je A13 nehlasovatelný, pokud přijat nebude, budeme hlasovat o A13. Pozměňovací návrh B5, je to vlastně zakotvení přímého přístupu k referenčním údajům ze základního registru obyvatel, základního registru jak právnických osob, fyzických osob podnikajících a orgánů veřejné moci a k údajům z agendových informačních systémů evidence obyvatel i informačního systému cizinců pro silniční správní úřady, Státní fond dopravní infrastruktury a pro provozovatele systému elektronického mýtného, které právě podle zákona o pozemních komunikacích vykonávají kompetence, k nímž je přístup nezbytný. Hospodářský výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 112 přihlášeno 176 poslanců, pro 129, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Připomínám, že tím pádem není hlasovatelné A13.

Dalším pozměňovacím návrhem, který budeme hlasovat, je pozměňovací návrh pana poslance Sadovského pod písmenem C. Je to, jak už tady o tom bylo řečeno, rozšíření okruhu vozidel osvobozených od zpoplatnění pro historická vozidla. Hospodářský výbor - bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Nesouhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 113 přihlášeno 176 poslanců, pro 87, proti 25. Návrh nebyl přijat.

 

Je zde žádost o kontrolu hlasování. Prosím, počkáme s dalším pozměňovacím návrhem. Pan poslanec Gazdík k hlasování, prosím máte slovo.

 

Poslanec Petr Gazdík: Já se velmi omlouvám pane předsedající, ale na sjetině mám ano a chtěl jsem se zdržet. Moc se omlouvám a zpochybňuji tímto hlasování. Děkuji. (Smích v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, zpochybňujete hlasování proto, že výsledek na sjetině je jiný, než jak jste hlasoval. Rozumím, dám hlasovat o námitce o zpochybnění hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Omlouvám se, je zde žádost o odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil, hlasování je neplatné, prosím, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

 

Tak, nyní jsme připraveni, budeme znovu hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? (Dotaz z pléna, zda se jedná o hlasování o námitce. Předsedající přikyvuje.) Kdo je proti?

Hlasování číslo 115 přihlášeno 172 poslanců, pro 166, proti nikdo. Námitku jsme přijali.

 

Budeme znovu hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem C. Je to tak paní zpravodajko? (Zpravodajka souhlasí.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 116 přihlášeno 171 poslanců, pro 95, proti 31. Návrh byl přijat. (Potlesk vpravo.) Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Tak, dále budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích pana poslance Kolovratníka pod písmenem D1. Já jen připomínám, že pokud bude přijat, budou nehlasovatelné pozměňovací návrhy A4 až A9 a A14. (Předsedající žádá klid.) Pokud přijat nebude, budeme právě hlasovat o pozměňovacích návrzích A4 až A9 a A14.

Takže teď necháváme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Kolovratníka D1. Je to upuštění od oznamovací povinnosti pro držitele ZTP a ZTP/P nebo nezaopatřeného dítěte léčeného pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoplastózou, budou moci i nadále bezplatně užívat dálnici. Hospodářský výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Souhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 117 přihlášeno 173 poslanců, pro 148, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Tím pádem připomínám, že jsou nehlasovatelné pozměňovací návrhy pod písmenem A4 až A9 a A14.

Dále bychom se měli zabývat poslaneckým návrhem pana poslance Kolovratníka. Pozměňovacím návrhem D2, je to už zde zmíněný i panem ministrem pozměňovací návrh o navýšení dálničních poplatků z 1 500 na 2 000 korun. Hospodářský výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Zásadní nesouhlas.) Děkuji. (Smích v levé části sálu.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 118 přihlášeno 173 poslanců, pro 1, proti 169. (Potlesk vpravo.) Návrh nebyl přijat.

 

Dámy a pánové, prosím o klid. Budeme pokračovat v hlasování o pozměňovacích návrzích.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Teď tu máme pozměňovací návrhy pana poslance Munzara pod písmenem E. Jsou tam tři varianty, v případě odhlasování varianty jedna nemůžeme hlasovat o variantě dvě a tři. Pokud nebude varianta jedna schválena, budeme pokračovat v hlasování o variantě dvě.

Pozměňovací návrh pana poslance Munzara pod písmenem E varianta jedna. Tento pozměňovací návrh směřuje k rozšíření okruhu zvýhodněných vozidel o vozidla na LPG, dále o vozidla na jakýkoliv pohon, pokud mají hodnotu CO2 nejvýše 95 gramů na kilometr. Hospodářský výbor je bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 119 přihlášeno 174 poslanců, pro 67, proti 78. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Protože návrh nebyl přijat, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Munzara pod písmenem E variantu dva. Pokud tato varianta nebude schválena, budeme pak dále hlasovat o variantě tři.

Takže teď bude pozměňovací návrh pana poslance Munzara E varianta dva. Je to varianta směřující k zavedení technicky neutrálního přístupu ke zvýhodnění vozidel, nižší sazba poplatku, jak už tady bylo řečeno, které by nezáviselo na druhu paliva, ale pouze na hodnotě emisí CO2, která by nepřesáhla 95 gramů za kilometr. Hospodářský výbor bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Nesouhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 120 přihlášeno 174 poslanců, pro 74, proti 66. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Nyní tedy budeme hlasovat poslední pozměňovací návrh pana poslance Munzara pod variantou tři. Je to pozměňovací návrh, kde má dojít ke zrušení zvýhodnění vozidel poháněných na zemní plyn nebo biometan, ale naráží to, jak už zde bylo řečeno, na Národní akční plán mobility a pozměňovací návrh hospodářský výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 121 přihlášeno 174 poslanců, pro 61, proti 72. Návrh nebyl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP