(10.50 hodin)

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo. Elektroauta mají smysl. Mají smysl nejenom v centrech měst, kde zkrátka snižují emise a neznečisťují tolik prostředí, ale mají především ten energetický smysl, protože na stejný výkon ty emise jsou poloviční. To znamená, že ta efektivita je tam výrazně větší. A zkrátka elektroauta mají smysl nejenom v Evropě, ale podívejte se i do Číny, kde s mnoha věcmi nemusím souhlasit, ale dnes už tam jezdí jeden milion elektroaut. Zkrátka Evropa začala zaostávat a vy to svým přístupem jenom prohlubujete.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Vojtěch Munzar s faktickou poznámkou a ještě jedna faktická poznámka poslance Ivana Adamce. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Já si dovolím zareagovat na paní kolegyni Langšádlovou vaším prostřednictvím. Já tady souhlasím se svým kolegou Ivanem Adamcem. Ono je to skutečně tak, že ta elektromobilita má výfuk v elektrárně. A dneska si musíme uvědomit, jaký je energetický mix České republiky. Takže podle toho se taky musí určit emise. A můžeme se bavit o těch technologiích, o těch lithiových bateriích, jejich likvidaci. Takže celková emisní stopa, když si vezmete výrobu elektromobilu až po likvidaci těch baterií, tak třeba v našich podmínkách to tak moc příznivé není.

Nicméně já jsem nenapadal, resp. nechtěl jsem mluvit o příspěvcích elektromobility či vodíku, což se také objevuje v tom návrhu, což mně osobně přijde jako lepší technologie, ale chtěl jsem mluvit o tom, že bohužel v jednom případě se to váže na emise a v druhém se ten návrh váže pouze na jednu konkrétní technologii. A to se mi nelíbí, takové zvýhodňování jedné technologie. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Adamce, poté pan poslanec Václav Klaus, také s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl paní kolegyni Langšádlovou uklidnit vaším prostřednictvím. Nikdo tady není proti elektroautům obecně. Já si myslím, že to co říkala, že ve městech to má ten pozitivní efekt, zabývám se tím už dlouhou dobu. Ale je potřeba to říkat celé, nevěřit tomu, že to prostě funguje automaticky, že se najednou všechno změní a klima bude báječné, emise nebudou. Prostě je to tak, elektroauto má výfuk v elektrárně, co si budeme říkat. Tak to je, řekněme si to na rovinu. Těžko se to počítá, kolik vlastně emisí z toho vznikne. Ale skutečně je potřeba hledat nové technologie a já věřím tomu, že do budoucna ta e-auta budou tak technologicky zdatná, že nakonec nebudeme muset nic dotovat. Podle mě to je cíl, protože když to budeme dotovat, tak je to špatně, a hlavně do budoucna.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Václava Klause. A znovu žádám sněmovnu o klid. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Václav Klaus: Já bych si také dovolil zareagovat na paní Langšádlovou vaším prostřednictvím. Co říkali tady kolegové z ODS, to přesně sedí, to je vždycky takové to svaté nadšení pro ty nové věci. Já si dobře pamatuji, jak pan poslanec Kalousek zavedl přimíchávání těch biopaliv, té řepky, do nafty. Taky jste pro to horovali, teď zase chcete dotovat elektroauta. Ono to má i jiné dopady, kromě toho, že to má výfuk v elektrárně, tam je také problém s těmi bateriemi. To také zatěžuje životní prostředí. Čili cokoli dotovat je nesmyslné. Až ta elektroauta dojedou 800 km bez načerpání, budou stát stejnou cenu, všichni si je budou vesele kupovat a i s radostí, abychom chránili životní prostředí. Do té doby, když je to ještě takový politický aktivismus, který se musí dotovat, tak je to špatně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Další faktická poznámka - poslance Vlastimila Válka, potom Petr Dolínek. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Jsem muž z TOP 09, třikrát padlo jméno mé kolegyně Heleny Langšádlové, nezbývá mi, než se také ozvat s technickou poznámkou. Já bych těm argumentům rozuměl a taky jim rozumím, nic není černobílé, vždy je to komplexní, a pokud by mi někdo dokázal, že tím, že se začaly používat elektromobily, postavilo se pět deset nových elektráren, tak s tím budu souhlasit. Ale já prostě nevěřím tomu, když přestaneme používat elektromobily, že zavřeme současně několik elektráren. Kdyby to takhle bylo a existovala pro to nějaká data, tak pak klobouk dolů před tím, kdo je dá dohromady a zveřejní a budu za to bojovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Dolínka. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Dolínek: Těší mě velký zájem o toto téma. Myslím si, že je to ideální téma pro podvýbor pro dopravu, kde myslím odborný seminář, a ne jeden, ale více, by byl pro tuto chvíli namístě. Protože zde mícháme spoustu věcí a zaznívají z různých projevů, ale v souhrnu mají pravdu. My jsme se k něčemu zavázali v rámci Evropy. Musíme to nějak naplnit. Teď si musíme říct, jaká je ta cesta. A proto já jsem ve svém předchozím projevu řekl: Nejsem nyní příznivec dotací, nejsem příznivec toho, aby si někdo odepisoval z daní statisíce, že si pořídí něco, co nemáme v nějakém komplexu vyřešeno. Ale jsem příznivec drobných opatření, která mohou vést k tomu, že se někdo rozhodne pořídit si vůz, který se zdá být v tuto chvíli vstřícnější k životnímu prostředí. Proto podporujeme v tuto chvíli opatření navržené Ministerstvem dopravy, přestože netvrdíme, že je samospásné. Ale mohlo by vést k tomu, aby napomohlo o rozhodování někoho, jaký vůz si koupí v příštích měsících nebo letech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Ještě faktická poznámka paní poslankyně Langšádlové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Já už jenom velmi krátce zareaguji. Tady velmi často padá: zavázali jsme se vůči Evropě, Evropa po nás chce, Evropa po nás požaduje, a pořád se to opakuje. Já jsem přesvědčená o tom, že pokud máme něco dělat ve vztahu k našemu životnímu prostředí, tak to neděláme kvůli Evropě, ale kvůli nám, kvůli našim dětem a kvůli těm generacím, které po nás přijdou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. To byla poslední faktická poznámka. Nikdo se do rozpravy nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pane ministře? Prosím.

 

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík Děkuji moc. Já bych si dovolil zareagovat pouze na dvě zásadní věci, které zde padly. Tou první věcí je zdražení dálničního kuponu na 2 000 korun. Já za Ministerstvo dopravy jsem několikrát řekl, a stále to platí, nepřipustím zdražení dálničního kuponu na 2 000 korun. Bylo by to nefér vůči řidičům. Já naopak bych chtěl poděkovat řidičům za trpělivost, kterou musí snášet při modernizaci D1. Ale chci říct jednu věc. V roce 2010 se tady spousta staveb zastavila. My musíme dořešit tuto situaci, a proto musíme dokončit i modernizaci D1. Plán dokončení modernizace je rok 2021. Já jsem ochoten diskutovat o případné úpravě dálničního kuponu až po dokončení modernizace D1. To je první věc. Takže zásadně odmítám zdražení dálničního kuponu a konstatuji, že je to nefér vůči řidičům.

Druhá věc, kterou jsem chtěl říci. Padla tady otázka kolem mýta a včerejší rozhodnutí krajského soudu. Za Ministerstvo dopravy jednoznačně konstatuji, že včerejší rozhodnutí, které vydal Krajský soud v Brně, nemá žádný vliv na stávající postup Ministerstva dopravy. My postupujeme podle uzavřené platné účinné smlouvy se SkyToll a s CzechToll a k 1. prosinci spustíme mýtný systém s novým dodavatelem. Od 1. 1. 2020 pak předpokládáme rozšíření zpoplatnění i na jedničky. To jsou dvě základní věci, nic se na postupu nemění. Příští týden budu absolvovat kontrolní den v sídle společnosti SkyToll a CzechToll a budu kontrolovat přípravy na spuštění mýtného systému. Z tohoto setkání, z této kontroly bude mediální výstup.

To jsou dvě základní věci, na které jsem musel reagovat a které jsem tady musel říci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Paní zpravodajka nemá zájem o závěrečné slovo. Přesto ji vyvolám, protože ji požádám, aby jako zpravodajka garančního výboru nás seznámila s procedurou hlasování, přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila stanovisko garančního výboru. Paní zpravodajko, prosím o proceduru.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Tak já vám sdělím proceduru. Takže první, co bychom hlasovali, budou legislativně technické úpravy. Mám tady legislativně technickou úpravu pozměňovacího návrhu pana poslance Skopečka, potom vysvětlím, o co jde.

Další, co bychom hlasovali, bude pozměňovací návrh pod písmenem A1. Poté bychom hlasovali pozměňovací návrh pod písmenem A2 a A3 dohromady, poté bychom hlasovali pozměňovací návrh hospodářského výboru A10 až A12. Poté bychom hlasovali pozměňovací návrh pana poslance Ferance pod písmenem B1, dále pozměňovací návrh pana poslance Ferance pod B2, další hlasování by bylo hlasování o pozměňovacím návrhu pana poslance Ferance pod písmenem B3, potom poslanec Feranec B4. Další hlasování by bylo pan poslanec Feranec B5 - a tam upozorňuji, pokud by byl přijat B5, je nehlasovatelné A13. Pokud by nebyl přijat, hlasovali bychom o A13. Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Sadovského pod písmenem C. Poté jsou tam pozměňovací návrhy pana poslance Kolovratníka pod písmenem D1 - tady opět upozorňuji, pokud bude přijat, jsou A4 až A9 a A14 nehlasovatelné. Pokud nebude přijat, budeme právě hlasovat o písmenech A4 až A9 a také o pozměňovacím návrhu A14. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP