(17.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Skopeček nyní vystoupí v rozpravě, připraví se paní poslankyně Melková. Pardon. Je zde faktická poznámka pana poslance Martínka, kterému s omluvou dávám slovo.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Vážené dámy, vážení pánové, já tady musím reagovat opět na ty průzkumy, které tady zmiňuje pan Klaus, jako skvělý, internetovou anketu SANEP, které se účastnilo dva tisíce lidí. Tak já tady mám skvělou internetovou anketu, kterou pořádal KDU-ČSL, kterou nejde asi obvinit z toho, že by chtěla prosazovat manželství pro všechny, které se účastnilo více než 32 tisíc hlasujících, a tam 72 % lidí se vyslovilo pro podporu manželství pro všechny. Tak prosím, využívejme data objektivně a ne jenom to, co potřebujeme.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. S dalšími faktickými poznámkami budou reagovat páni poslanci Jurečka, Výborný a paní poslankyně Maxová. Pan poslanec Jurečka má slovo. Já prosím o klid v jednacím sále. Prosím i o klid blízko řečniště, aby měli všichni možnost říct, co potřebují a považují za nutné. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já jsem řádně přihlášen do diskuse, ale vystoupení mého předřečníka, který tady začal hovořit o anketách včetně anket na sociálních sítích, mi nedalo, abych tady nevystoupil.

Myslím si, kdo vystudoval aspoň střední školu, případně vysokou školu a zabývá se problematikou veřejného mínění o otázkách průzkumu a otázkách fungování sociálních sítí, tak ví, že nemůže tady považovat za relevantní anketu, která probíhá na sociálních sítích. Jako KDU-ČSL jsme tady také vysvětlovali, že to byla prostě anketa, která měla vyvolat diskusi, interakce, tak jak také fungují algoritmy sociálních sítí. Ten výsledek tady hodnotit tímto způsobem je těžká dezinterpretace. Mimo jiné i proto, protože velká část zbytku gay komunity také mezi sebou, včetně i zahraničních aktérů, psala výzvy, ať na tyto ankety jdou a hlasují. V kontextu toho já vůbec ten výsledek, těch zhruba 30 % pro podporu manželství jako svazku jednoho muže, ženy a dětí jako tradiční rodiny, vůbec nepovažuji za špatný. Ale stejně bych tady, já to dělat nebudu, mohl používat anketu, kterou třeba udělalo SPD, které ji potom stáhlo, o tom, jestli Česká republika má přijmout 14 sirotků, a ta anketa vyšla - 80 % těch, kteří hlasovali v této anketě, byla pro. Budeme na půdě Poslanecké sněmovny říkat, že toto jsou relevantní data? Já doufám, že to není politika Pirátů. Že nejste takhle populisté. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Výborný na řadě s faktickou poznámkou, po něm paní poslankyně Maxová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já se opravdu divím, že to tato věcná faktická poznámka přišla ze strany Pirátů. Já jsem se opravdu domníval, že piráti znají a vědí, jak fungují sociální sítě, jak fungují ankety a průzkumy veřejného mínění. A on to tady naprosto jasně a srozumitelně řekl kolega Jurečka přede mnou. My jsme skutečně strana hodnotová, konzervativní a na věci, které se dotýkají hodnot, si nemusíme dělat žádné průzkumy veřejného mínění a žádné ankety. Taky jsme to takto jasně formulovali. Říkali jsme, to není anketa, na základě které bychom měli nebo neměli být přesvědčeni, jestli máme něco nebo nemáme něco hájit. Ve finále i ten výsledek, když 30 % těch účastníků se jasně vyjádřilo, tak to je přece také skupina, za kterou se někdo musí postavit, a my jsme to udělali. Takže prosím, nedezinterpretujte tady ty výsledky. A já opravdu si myslím, že tady nejsme od toho, abychom si předhazovali průzkumy. Včerejší (nesroz.) vyšel taky nějak a já jsem ho tady nepoužil v té rozpravě ani ve svém příspěvku, protože opravdu tady nejsme od toho, abychom se přetlačovali výsledky anket na sociálních sítích, v průzkumech veřejného mínění, ale jsme tady od toho, abychom se věnovali věcné debatě. A k tomu nepotřebujeme žádné průzkumy. Já bych byl rád, kdyby i piráti toto pochopili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Maxová, po ní pan poslanec Martínek. Faktické poznámky. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Radka Maxová: Děkuji, pane předsedající. Já jsem ráda, že zde od kolegy Výborného zaznělo - věnujme se věcné debatě. Za to děkuji. Doufám, že v ní budeme pokračovat.

Práva, povinnosti, ne symboly a tak dále. Můžeme se tady přetahovat různými průzkumy, ať my, nebo vy, různými studiemi, pro, proti, mohu tady argumentovat tím, že ta studie, kterou vy tady argumentujete, měla zásadní metodologické nedostatky, které vlastně tyto dvě studie, které samozřejmě jsou z dílny určitého typu lidí, které je znevěrohodnily. Takže prosím, přestaňme tady argumentovat průzkumy, protože každý máme svou stranu průzkumů.

Chtěla bych vzkázat prostřednictvím pana předsedajícího kolegovi Klausovi: Já společnost nerozděluji. Já řeším praktické věci. Nejsem aktivistka. A protože vím, že to lidem a dětem způsobuje problémy, a budu tady opět opakovat to výživné, tak mně to prostě jedno není! Pokud vám to jedno je, tak vy rozdělujete společnost. Ne já. A buďme věcní a řešme praktické věci.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Martínek s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Jestli jste si všimli, tak já jsem nikdy průzkumy nezačínal. Vždycky jsem reagoval na někoho, kdo použil nějaký průzkum, aby nezaznívala jenom z jedné strany manipulativní fakta na jednu stranu. Tady se používají dva typy průzkumů, které vycházejí nějakým způsobem, ale vůbec nikdo neříká průzkumy například z roku 2018 CVVM nebo Median, které vycházejí s 65procentní podporou, například ten Median, pro podporu manželství pro všechny. Já chci jenom, když už, nepoužívejme to nikdo, já jsem to použil jenom jako doplněk ve faktické právě proto, že to někdo použil, anebo to potom musí používat všichni, protože nechci klamat veřejnost. To mínění prostě nějaké je a vychází průzkumy různě. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pokračujeme ve faktických poznámkách. Pan poslanec Jurečka, po něm pan poslanec Juchelka. Máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Já jsem především přesvědčen jako konzervativní politik, že tady nejsem od toho, abych hlasoval podle toho, jak vycházejí průzkumy veřejného mínění. Já je mohu zohledňovat při své práci, voličům naslouchám, mluvím s nimi a komunikuji. Ale pokud přistoupíme na vaši rétoriku z řad Pirátů, tak to tady potom nemusíme sedět. Polovinu naší doby můžeme odehrát tím, jak vyjdou průzkumy veřejného mínění, a podle toho ta legislativa může procházet. Já si myslím, že rozdíl mezi řadovým, tuctovým politikem, a historie to ukázala, a chováním státníka je, že většina těch státníků dokázala změnit chod dějin díky tomu, že dokázala svým přístupem, názorem a rozhledem strhnout veřejnost v to, co věřili, a dokázali spoustu věcí třeba i v minulém století zachránit. To si myslím, že je to, co dělá opravdu politika politikem a povyšuje ho na kategorii státníka.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Juchelka, po něm pan poslanec Ferjenčík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Já bych chtěl svou faktickou poznámkou, pane předsedo, vážení kolegové, vážené kolegyně, reagovat na paní předřečnici kolegyni Maxovou prostřednictvím vás. Dvakrát tady zaznělo něco ohledně výživného. Takže my normálně víme, že každé dítě, kterému se třeba rozpadne vztah jeho rodičů, tak prostě jednoduše soud určí otci nebo matce jeho výživné. Pokud se to dítě objeví třeba u homosexuálních párů s tím, že není zapsán jeden z rodičů v rodném listě, tak to přece můžeme řešit nějak jinak, ale nemusíme díky tomu vstupovat do manželství. Je to jednoduchá věc. A jednoduše je to zodpovědnost každého z těch, kteří přivádějí své děti na svět, aby se zapsali třeba v matrice jako otec a matka. Pokud to není možné, tak to nějakým způsobem řešme, ale určitě kvůli tomu nemusíme otevírat manželství. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Ferjenčík, faktická poznámka, po něm pan poslanec Výborný také s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl jenom upozornit kolegy, že kolega Martínek tady upozornil na to, že agentura SANEP není příliš důvěryhodná a že její údajné průzkumy považuje za srovnatelné s facebookovými anketami. To byla pointa jeho příspěvku. Myslím si, že si nemyslí, ani že facebookové ankety jsou reprezentativní vyjádření voličů, ani nic podobného, jenom upozornil na to, že používat agenturu, která třeba od SPD si nechává platit milionové peníze, jako argument v této debatě není úplně vhodné. To je asi všechno, co je potřeba k tomu říct.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Výborný má slovo. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP