(15.30 hodin)
(pokračuje Jarošová)

Ráda bych všechny, kteří se na této demontáži podílejí, upozornila, že SPD bude vždy proti těmto snahám bojovat, vystupovat a vysvětlovat, oč těmto kruhům jde. Nejde totiž o nic méně, než rozložit naši společnost, zničit její základy a vazby, které ji činí tak silnou. Manželství je institut, který provází lidstvo prakticky od samého počátku jeho bytí, od samého počátku jej tvořili muž a žena a nikdo doposud nic lepšího nevymyslel. Tedy pardon, naše vláda si zřejmě myslí, že přišla s inovací, a tato vláda je nyní zřejmě pod velkým tlakem různých lobby a politických neziskových institucí, které tak štědře dotuje, a nemá odvahu jim ty dotace utnout. Ale naše vláda není jen instituce, jsou to především obyčejní lidé, kteří byli počati mužem a ženou v tradiční rodině, a pokud se mýlím, tak ať mě opraví. Možná že kdybych se jich jednotlivě a hlavně soukromě ptala na jejich názor na manželství homosexuálů, budou mluvit úplně jinak. Manželství totiž není jen spojení lidí, kterým je spolu dobře, ale především touha přivádět na svět společné potomky, a to při nejlepší vůli u osob stejného pohlaví nelze. Děkuji. (Potlesk poslanců SPD.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji a hned jsem si říkal, že určitě bude nějaká faktická poznámka, a taky že jo! Takže nejdřív paní poslankyně Šlechtová a připraví se pan poslanec Dolejš.

 

Poslankyně Karla Šlechtová: Vážený pane předsedo, milá Sněmovno, hosté, já bych ráda reagovala na slova paní poslankyně předřečnice. Tři věci. Pokud tady tento sál bude slyšet nadále obdobné projevy, tak se domnívám, že novela občanského zákoníku úplně v pohodě projde. Takový v uvozovkách svazácký projev už jsme tady dlouho nezažili a neslyšeli.

Další věc. Vzhledem k tomu, že zde bylo přirovnáno vlastně ponížení LGBT komunity k pedofilům a zoofilům, tak bych chtěla požádat paní poslankyni prostřednictvím pana předsedy, abyste si to odpustila v sále Parlamentu této země. Jednak jste urazila mnoho lidí této země, ale urazila jste i mě, protože já do té komunity patřím. Počkám, až paní poslankyně bude poslouchat, pane předsedo...

A poslední věc. Pokud bude SPD bojovat proti islámu, pokud bude SPD bojovat proti všemu, co se domníváte, že není tradiční, tak se domnívám, že se možná i brzo rozpadnete, protože naše země je liberální. A tím, že bychom schválili nebo poslali do prvního čtení tuto novelu, tak určitě neporušujeme žádné tradice ani práva tradičních rodin. Děkuji. (Potlesk některých poslanců.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hezké odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády. Budeme pokračovat, a to faktickými poznámkami. Faktickou poznámku nyní má pan poslanec Jiří Dolejš, připraví se Tomáš Martínek. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Jak se říká, zcela sine ira, tedy bez nenávisti. Já bych neřekl, že to byl svazácký projev, mně to spíš připomínalo monsignora Piťhu. Víte, žijeme v 21. století a já si myslím, že přejít do 21. století může individuálně dělat každému z nás nějaké složitosti, nějaké problémy, proto buďme tolerantní. Na druhou stranu se rozhlédněme po světě a uvidíme, že tolerance vůči diverzifikovanému způsobu soužití je ve světě velmi rozšířená.

A pokud jde o ty naše průzkumy, tak buďme exaktní. Ona různá klikací kampaň v různých médiích počínaje Parlamentními listy a konče třeba TV Barrandov může dopadnout různě, ale výzkumné agentury to dělají profesionálně a s jistou oscilací tam dominuje podpora tohoto manželství. Jestli se dobře pamatuji, zhruba asi 1,8 milionu je určitě pro a kolem 3,4 milionu je spíše pro. Takže ti lidé jsou v podstatě tolerantní a ty vyhraněné skupinky jsou menšinové.

Diskutujme, pusťme to druhého čtení, tam se to může třeba i v některých ohledech zkorigovat, ale tu militantnost bych nechal za dveřmi tohoto ctihodného sálu. (Potlesk poslanců KSČM a ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Tomáš Martínek, připraví se Marek Výborný. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Děkuji za slovo. Já se chci také jenom vyjádřit k těm průzkumům, které tady byly zmíněny u paní předřečnice. Televize Prima vlastně odvysílala hned několik reportáží v posledních dnech. Odvolávala se na průzkumy SANEP a Phoenix Research, přičemž uváděla třeba v tuším nedělní reportáži, že podpora u voličů Pirátů je kolem 5 %, přitom to je lež, protože když zveřejnila ten průzkum včera, ze kterého vycházela, tak tam bylo číslo několikanásobně vyšší. Těch 5 % bylo na jiném řádku u voličů SPD, takže se asi přehlédli redaktoři, ale byla to de facto zavádějící informace, která byla publikována jako pravda v rámci objektivity. Takže doopravdy na ty průzkumy, když se odvolává Televize Prima na průzkumy SANEP a Phoenix Research, které nejsou považovány odborníky za kvalitní agentury, tak úplně vynechává průzkumy CVVM z roku 2018 nebo Medianu z roku 2018, kde se dlouhodobě ta podpora veřejnosti pro rovnoprávné manželství pro všechny pohybuje nad 60% hranicí.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Jsem tolerance sama. Já vím, že reagujete ve faktických poznámkách, ale předmětem jednání nejsou průzkumy veřejného mínění. Máme jiné téma. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji, pane místopředsedo. Vzal jste mi to z úst. Já bych chtěl poprosit, vraťme se k meritu věci. Ono tady platí to, co říkal Winston Churchill: Věřím jenom takovému průzkumu, který jsem si sám zfalšoval. Myslím, že když se podíváme historicky za poslední půlrok, tak skutečně ty průzkumy vycházejí úplně nejednoznačně.

Ale co chci říci. Já myslím, že jedna i druhá strana tady nehovoří na základě průzkumů veřejného mínění. Pro nás přece manželství zůstane svazkem muže a ženy a nepotřebujeme si na to dělat žádné referendum, žádné ankety, žádné průzkumy, protože my se bavíme o hodnotách, a tak to prostě je. Takže já bych poprosil, vraťme se k meritu věci.

A ještě možná jedna věc. Něco jiného než průzkumy veřejného mínění je váha petičního hlasu. Tady vidím paní kolegyni Válkovou, předsedkyni petičního výboru, ta by o tom mohla tady pronést odbornou přednášku. Ale znovu zopakuji, tu petici na podporu manželství jako svazku muže a ženu podepsalo k dnešnímu dni přes 103 tisíc osob. A to je také hlas veřejnosti a to jsou lidé, kteří se podepisovali s vědomím toho, pod co se podepisují. A mimochodem na základě kampaně, která nestála 13 milionů nebo 11 milionů jako druhé straně, ale nějakých 160 tisíc, a ani korunu, ani haléř z veřejných prostředků. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Také děkuji za dodržení času. Vrátíme se k řádné rozpravě. Nyní pan poslanec Aleš Juchelka, řádně přihlášený do rozpravy, připraví se Patrik Nacher. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Děkuji moc, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení hosté, mí kolegové zde předkládají poslanecký návrh novelizace občanského zákoníku, který má za cíl uzákonění stejnopohlavního manželství. Jak o mně mnozí víte, jsem znám tím, že tomuto návrhu nefandím. Není to proto, že bych chtěl někomu šlapat po štěstí, ale z toho důvodu, že tento návrh není pouze o změně tří slov v jednom paragrafu, ale znamená změnu zásadní, celospolečenskou, s dalekosáhlými důsledky. V našem hlasování ve skutečnosti nepůjde o odstranění nějakých drobností v občanském právním systému, ale o zásah do vůle zákonodárce tím, že oslabuje uznání významu biologického rodičovství při založení rodiny. Přijetím návrhu by se význam slova manželství nerozšířil, nýbrž ztratil. Smyslem tohoto slova manželství by se vzdálil realitě a přiblížil určitému přání. Jenže než začneme zvednutím ruky redefinovat pojmy, které dlouho a odůvodněně něco znamenaly, měli bychom dát pozor, jestli tím zdánlivě drobným revolučním gestem místo budování nebouráme. Měli bychom dát pozor, aby se naším přičiněním nezvětšovala propast mezi slovní zásobou a realitou.

Aktivisté volají po svobodě a rovnosti, ovšem svoboda nadefinovaná na úkor skutečnosti neznamená větší volnost, ale klam. A na něm nelze nic postavit. Vzdušné zámky postavené byť s nejlepším úmyslem se jednoduše rozplynou. Realita a skutečná podstata pojmu manželství, i když jej vyprázdníme tím, že posuneme v legislativním procesu tento návrh dále, se nijak nezmění. Proti přirozeně daným skutečnostem opravdu ani nejvýkonnější aktivista nemůže nic dělat. Nám však bude hrozit, že budeme v rostoucí míře žít v ideologickém nereálnu.

Předložený návrh bývá někdy shrnován do líbivých, jednoduchých marketingových hesel: stejná láska, stejná práva či většině to neublíží, menšině to pomůže. Tyto reklamní slogany se nám zákonodárcům snaží vnutit myšlenku, že změny zákonů společnost nemění. Ale víme, že je to jinak, že zákony utvářejí vědomí i svědomí jednotlivců i celé veřejnosti a mají dlouhodobý účinek. Jsme svědky situace, v níž se pouze otevírají další Overtonova okna. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP