(16.20 hodin)

 

Poslanec Petr Gazdík: Vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych chtěl prostřednictvím vás, pane předsedající, vyzvat pana kolegu poslance Václava Klause mladšího, aby si skutečně nastudoval, co tady schvalujeme a neschvalujeme. Strašně bych si přál, abychom pouze transponovali evropské směrnice. Ale kdo studuje to, když je u zákona napsané EU, moc dobře ví, že mnoho věcí, někdy více než polovinu, tam přidávají úředníci našich ministerstev, nebo se z toho zákona stane úplně něco jiného, než původně byla transpozice Evropské směrnice. To je jedna věc.

Druhá věc. Pan předseda školského výboru Klaus odešel a já bych ho chtěl prostřednictvím pana předsedajícího vyzvat, aby se opravdu za ten nevhodný příměr omluvil, tak jak to učinil jeho pan předseda, kterého si za to velice vážím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Pan poslanec Marian Jurečka, ještě další faktická poznámka. Poté pan poslanec Petr Pávek. Poté paní poslankyně Jana Černochová. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Je škoda, že kolega a poslanec Václav Klaus mladší už opustil jednací sál v tento moment, protože já bych tady chtěl především, pokud to případně sleduje veřejnost, uvést jednoznačně některá fakta. Protože ze své osobní zkušenosti vím, že to není tak, že nějaký zlý Brusel nám něco nadiktuje, ale prostřednictvím Rady ministrů, kam ministři jednotlivých členských států jezdí. A pokud se bavíme o GDPR, tak se zeptejme, co dělal náš ministr vnitra před čtyřmi, pěti lety, kdy se tato věc určitě na jednání Rady ministrů projednávala. Jaké měl stanovisko? Měl-li připomínky. Měl návrhy ke změnám a podobně?

Pak je tady Evropská komise, která se tím návrhem také zabývala. I do té nominujeme. Evropský parlament následně potvrzuje složení této komise. Nejsou to žádní nevolení lidé, kteří nemají mandát. A pak je to Evropský parlament. Podívejme se na hlasování našich europoslanců, a jaké podávali pozměňovací návrhy. Jak se snažili případně tady tuto legislativu ovlivnit.

Především pro veřejnost, případně pro tu, která sedí tady na balkoně, chci uvést ta fakta na pravou míru, protože tvrdit, že zlý Brusel nám tady něco nadiktuje a my musíme, je prostě neuvěřitelné zlehčování, alibismus některých politiků, kteří mají - v uvozovkách - svoji pravdu, nevidí objektivní legislativu a její proces, jak je nastaven a jakým způsobem my ho můžeme ovlivňovat, pokud chceme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Petr Pávek. Připraví se paní kolegyně Černochová, poté Marek Benda. Pane poslanče, máte také slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji za slovo. Mojí předřečníci téměř všechno řekli. Chtěl jsem zdůraznit to, že před každým vydáním evropské směrnice nebo evropského nařízení probíhají většinou léta dojednávání a dohadování na půdě Evropského parlamentu, Evropské komise. Jezdí tam naši zástupci z ministerstev, a pokud přivezou, pokud vyjde směrnice nebo nařízení Evropské rady, se kterou se neztotožňujeme, tak pravděpodobně proto, že tam naši zástupci a velvyslanci a vyslanci neodvedli svoji práci. To je první věc.

Potom víte, jak ten proces probíhá. Už jsem ho tady několikrát popisoval, že směrnice nebo nařízení je k implementaci nebo transpozici převedena do České republiky. Tady to jde zase na resortní ministerstva. Rok a půl se na tom sedí a nic se nedělá. A na poslední chvíli se k tomu dají ty přílepky, se kterými se to posílá do legislativního procesu do Parlamentu. Naše praxe je tristní a velmi často ze smysluplných směrnic nebo nařízení potom vylézají paskvily, kterými obtěžkáváme nejenom tedy náš právní řád, ale především naše občany. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní paní poslankyně Jana Černochová s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegové moji milí, někteří i vážení, kdyby to, co tady říkala paní Gajdůšková, byla pravda, nedostali bychom se do pasti například s odzbrojovací směrnicí, kterou nám předložili už hotovou, už odsouhlasenou. Dokonce naše kolegy poslance Evropského parlamentu nenechali ani načíst pozměňovací návrhy, které k této směrnici měli. Nelžeme si tady do kapsy, protože nemůžete jedním dechem, zástupci ČSSD, tvrdit, že váš ministr vnitra Chovanec udělal maximum v Bruselu, co mohl, když neudělal nic a když tato směrnice je předmětem evropské soudní žaloby, která se tedy mimochodem - ano, abych nekřivdila panu bývalému ministrovi zcela - k Evropskému soudnímu dvoru se podávala za něj. Ale ten proces v Evropě, v Evropské unii, když beru všechny ty orgány, které tady byly vyjmenovány, ten byl o nás a bez nás! Opravdu nazývejme tady věci, paní Gajdůšková prostřednictvím pana místopředsedy, tak, jak jsou, a nemalujme si některou evropskou realitu trošku krásněji, než jaká je.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Janě Černochové za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Marka Bendy. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, zvrtlo se to tady trochu na akademický seminář o evropských směrnicích, který, souhlasím, že je důležitý, podstatný. Vědět, co dělá náš výbor pro evropské záležitosti, co dělá vláda a tak dále, je užitečné. Jenom bych rád upozornil na to, že tady jsme ve fázi evropského nařízení, které bohužel došlo k rozhodnutí na úrovni Evropské komise, že se bude jednat o nařízení. My jsme to opakovaně kritizovali, opakovaně tady o tom běžela diskuse v prvním i druhém čtení, jak veliký problém tvoří pro všechny evropské státy, které mají aplikovat právě GDPR, skutečnost, že se jedná o nařízení, že Evropská komise se rozhodla, že nepůjde o směrnici. Ano, samozřejmě, se souhlasem všech našich příslušných vyslaných představitelů, ale samozřejmě tam rozhoduje také nějaký byrokratický aparát, který si touto formou prosazování stále více nařízení a stále méně směrnic zajišťuje svoji budoucnost, zajišťuje svoji pozici. Myslím, že je férově říkat: nemají takové věci jako GDPR jít formou nařízení. V nejlepším případě se má jednat o směrnici. A zase jsme to tady opakovaně řekli. Možná bychom si mohli k tomu přijmout doprovodné usnesení, že každý ministr, kterému bude hrozit, že v jeho oblasti bude nějaké evropské nařízení, je povinen přijít do Sněmovny, tuto Sněmovnu o tom informovat, abychom to věděli předem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Ještě dvě faktické poznámky - pana poslance Romana Onderky, poté pana poslance Pavla Bělobrádka. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Roman Onderka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, chtěl bych prostřednictvím vás jenom k paní Černochové, ke ctěné kolegyni. Paní Gajdůšková se snažila vysvětlit to, jakým způsobem dochází k legislativnímu procesu v rámci Evropské unie. Chtěla upozornit na nevhodný příměr vašeho kolegy Klause. De facto chtěla říci - možná trošku obšírněji a trošku jiným způsobem, než to řeknu já - jakým způsobem sociální demokracie vnímá Evropskou unii. Není možné říkat, že Evropská unie je banda blbců, kteří nám z Bruselu posílají to, co máme dělat, protože my jsme součástí Evropské unie. Pokud tohle řekneme, tak říkáme i o sobě, že jsme blbci. To znamená, snažme se vnímat Evropskou unii jako věc, do které jsme vstoupili dobrovolně. Jako věc, která může být přínosem k Evropě. A to ještě neznamená, že se vším musíme souhlasit a že se (ne)budeme snažit, abychom korigovali některé věci, které se zdají být nevýhodné pro Evropu nebo pro Českou republiku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Pavel Bělobrádek s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, vážená vládo, já myslím, že nápad s tím, že by se tady měla hlásit nařízení, má svoji logiku, nicméně směrnice většinou jsou takovým předkrokem. Začíná to doporučeními a podobně. Pak je směrnice, která je implementována do národní legislativy, a pak během času, dříve nebo později, ve velké části případů se z té směrnice stává nařízení. Myslím, že je potřeba tyhle věci podchycovat už v té fázi směrnice, ale samozřejmě nařízení je pak přímo použitelný právní předpis, takže to určitý smysl dává. Jen chci upozornit, že to není nikdy - nebo většinou, většinou to není nic, co by spadlo úplně zčistajasna.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pavlu Bělobrádkovi, a protože jsem se přihlásil s faktickou poznámkou, požádám o vystřídání v řízení schůze.***
Přihlásit/registrovat se do ISP