(16.10 hodin)
(pokračuje Luzar)

Čili tato absolutní výjimka, která je dána, a dneska zrovna prožíváme podobné záležitosti, které se týkají úniku informací, ty nás vedou k tomu, že odmítáme oba návrhy, protože je to neodůvodněná výjimka z ochrany osobních údajů. A bojíme se toho, že obchod s osobními údaji převáží i v těchto médiích nad tím, aby chránila data občanů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Mariana Jurečky. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, členové vlády, já si dovolím navázat na to, co tady ve svém příspěvku říkal kolega Profant, protože mně přijde, že tady v tom okamžiku, kdybych s tím souhlasil, tak přistupuji na logiku jako podnikatel, nebo i jako starosta nebo představitel veřejné sféry se řídím tím, že zákon dodržuji více či méně podle toho, jaká mně hrozí sankce.

Já jsem takovouto filozofii, přiznám se, nikdy neměl. Ona je svým způsobem zajímavá, možná je trošku pirátská, ale mně vždycky přišlo, když jsem byl živnostník jedenáct let, nebo když jsem byl čtyři roky jako ministr, tak prostě jednou mi zákon něco ukládá, říká, tak to prostě dodržuji a snažím se to dodržovat a nepřemýšlím nad tím optikou, jestli mi za to hrozí či nehrozí sankce.

A my tady poté, co se nám nepodařilo ve Sněmovně prosadit některé návrhy, tak z Senátu máme vrácenu verzi, která umožňuje nám zákonodárcům České republiky v rámci mantinelů směrnice Evropské komise říci: Můžeme tady jednou nebýt papežštější než papež a nemusíme tady vyžadovat povinnost sankce. Předpokládáme, že to plnit můžou, a jak tady už říkal kolega Výborný, že to plnit budou, ale pokud jste nespokojeni, můžete si tu žalobu stejně na postup toho úředníka podat. Takže nechápu, proč bychom nemohli umožnit jednou tady být řekněme otevření, mít tady férový přístup vůči samosprávám, tak jak nám to navrhují kolegyně a kolegové ze Senátu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Martin Kupka a poté Václav Klaus, také s faktickými poznámkami. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kupka: Já si dovolím ještě zareagovat na poznámku pana kolegy Profanta. Rozhodně bych nechtěl, aby tohle směřovalo k tomu, že bude někdo vykládat senátní návrh tak, že by se samosprávy, úřady postavily do pozice nějaké vrchnosti. Osvobození od sankce přece neznamená, že veřejná správa v ten okamžik nebude dodržovat zákon. V mnoha jiných státech světa je také veřejná správa a instituce veřejné správy jsou osvobozeny od sankcí, a to z toho důvodu, že to znamená jenom přelévání peněz. Ale rozhodně to neznamená, že úředník, ten konkrétní, který by se případně dopustil porušení zákona, by nebyl sankcionován nebo by se ze strany svého nadřízeného vymanil z nějaké sankce, nebo z nějakého postihu. V tomhle směru jsem také přesvědčen, že nemáme být papežštější než papež, že máme využít oné možnosti zmírnit dopady GDPR tam, kde to je možné. A tohle je konkrétní případ, kdy instituce veřejné správy samozřejmě musejí dbát na to, aby zacházely s osobními údaji neledabyle. To je podle mého soudu jediný podstatný a pozitivní prvek GDPR, aby se opravdu zacházelo s osobními údaji s patřičnou vážností a pečlivostí, aby se nestávaly volně předmětem ledabylého zacházení, nebo dokonce obchodování. Tam máme směřovat, ale nemáme spolu s tím spojovat celou řadu např. drakonických sankcí, které stejně pravděpodobně by nikdo nikdy neuložil, protože sankce, která je nesmyslně vysoká, je ze své podstaty neústavní.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Václava Klause. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Já si ještě dovolím shrnout trošku debatu. Já jsem řekl, jak budu hlasovat a proč. Ale přesto si nemůžu nevšimnout takového pocitu, který mám, že zase projednáváme něco, co občané České republiky nechtějí. To je nařízení Evropské unie, to sem přilítlo a my tady jenom zoufale teď hledáme, jak to trošilinku zmírnit, a trošku se o to hádáme. Nezlobte se, mně to připomíná, my jsme jak židovský výbor, když nám řekli, že máme vypravit transport, a my jenom tak jako rozhodujeme, že teda ty nemocné ženy ještě nepošleme, ty půjdou až příštím vlakem. Ale jinak děláme to, co nám řeknou.

Já tyhle pocity mám hrozné, protože tady 57 % zákonů jsou nařízení Evropské unie, kde my jako ovce pro to zdviháme ruku a v nějaké podobě to posíláme dál českým občanům. Tak jestli vám to nevadí - mně to vadí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Dále mám přihlášeného pana poslance Ferjenčíka jako řádného přihlášeného do rozpravy. Ale mám ještě dvě faktické poznámky: pana poslance Jurečky a pana poslance Dolínka s faktickými poznámkami. Nyní tedy pan poslanec Marian Jurečka. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Marian Jurečka: Já bych chtěl poprosit pana poslance kolegu Václava Klause mladšího vaším prostřednictvím, pane předsedající, byť chápu jeho rozhořčení v této věci, ale aby vážil příměry, které bude používat, protože si myslím, používat tady příměr z období druhé světové války, holocaustu, mi nepřijde patřičné. Děkuji. (Potlesk části poslanců v pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Petr Dolínek s faktickou poznámkou. Poté kolega Holomčík a poté pan místopředseda Petr Fiala. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Petr Dolínek: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já jsem chtěl říct to, co řekl můj předřečník, a také to, že Evropská unie, pane kolego Klausi prostřednictvím pana předsedajícího, není něco samo o sobě. To je setkávání ministrů, to je Evropská komise, to je Evropský parlament, to jsou desítky a stovky hodin jednání. To, že se to vám osobně zrovna nelíbí, neznamená, že to můžete dehonestovat takovým způsobem, jaký si tady dovolujete. Mně to přijde až urážlivé a mně to přijde až zbytečné. Je to skutečně proces, který má za sebou velmi kvalifikovanou diskusi, a vy se tady snažíte dělat z lidí, kteří hájí práva nějakých občanů, štvance, nebo lidi, kteří prostě chtějí někomu ublížit. A já si myslím, že je to přesně naopak. Prostě vaše vidění světa je vidění světa, prostřednictvím pana předsedajícího, které se s mým neslučuje. A jsem velmi rád, že jste v menšině v této populaci.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Kolega Holomčík se odhlásil. Nyní pan místopředseda Fiala k faktické poznámce. Máte slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nevyjadřuji se k věcné podstatě té věci, ale jménem Občanské demokratické strany se omlouvám za příměr, který zde nevhodně použil můj kolega Václav Klaus. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan kolega Václav Klaus se hlásí s faktickou poznámkou. Pan poslanec Václav Klaus s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Ferjenčík s řádnou přihláškou. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Klaus: Já jsem si pouze dovolil upozornit, že přes 57 % zákonů, které zde přijímáme a doručujeme občanům, nevzniká z naší vůle, z vůle českých občanů, ale jsou nám doručeny a my je tady jenom automaticky přeschvalujeme. To mi přijde, že je prostě ztráta suverenity České republiky, mně se to zásadním způsobem nelíbí! Příměr možná byl drsný, ale v jádru sedí. Prostě my s tím nemůžeme nic dělat, my to musíme stejně schválit. Jinak nám hrozí pokuty atd. Kdybychom o tom hlasovali nezávisle, tak věřím tomu, že by žádné GDPR nebylo a že by tady sto poslanců pro to nehlasovalo, ani by to nikoho nenapadlo. A to je jeden zákon za druhým, který nám sem běží, evropský zatykač, tohleto, támhleto, den za dnem. Schválně si to spočítejte. Já už jsem to jednou nechal spočítat Parlamentním institutem; je to přes 50 %. Čili ztrácíme vládu nad touto zemí a někteří nad tím ještě jásají. A když to někdo kritizuje, ať už vhodně, nebo nevhodně, tak ho tady okřikují. To je všechno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Pan kolega Ferjenčík ještě posečká. Máme tady další faktickou poznámku, a to paní poslankyně Aleny Gajdůškové, potom Petra Gazdíka, potom Mariana Jurečky. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji, vážený pane předsedající. Já bych si dovolila vaším prostřednictvím požádat členy evropského výboru, aby našemu panu kolegovi Václavu Klausovi mladšímu vysvětlili, jak se projednávají evropské dokumenty v tomto výboru. My jsme ti, kteří jsme u začátku těchto dokumentů. My se spolupodílíme na tom, jak v konečné fázi vypadají. Prosím, aby to panu kolegovi někdo z evropského výboru vysvětlil.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Petr Gazdík. Máte slovo k faktické poznámce, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP