(16.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S faktickou poznámkou pan místopředseda Vojtěch Filip. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, paní a pánové, já málokdy se shodnu s paní kolegyní Černochovou, ale jí tady musím dát absolutně za pravdu. Víte, ono totiž není možné jen slepě se přihlásit k tomu, že občané v referendu se vyslovili pro naši účast v EU. To je realita a my se s ní musíme vyrovnávat, ale někdy jednání naší Poslanecké sněmovny připomíná, jako kdybychom nebyli schopni odporovat tomu, co se odehrává na té byrokratické frontě v Bruselu a jinde. Řekněme si na rovinu, že jediným demokratickým orgánem Evropy je Evropský parlament, ale ten nemá ani právo rozhodnout o Evropské komisi, nemá ani legislativní pravomoc, takže se tady dostáváme k tomu, že všechny byrokratické struktury tady mají právo nad občany, a to je špatně a tohle je toho jediná ukázka. A já zásadním způsobem nesouhlasím s tím, jak vypadá současné GDPR.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Do rozpravy je přihlášen... Pardon, ještě je zde s faktickou poznámkou pan předseda Bělobrádek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vzpomeňme na Rocco Buttiglioneho. Ten byl grilován v Evropském parlamentu tak, že se nakonec komisařem nestal. Takže samozřejmě že Evropský parlament mluví do toho, kdo bude komisařem a kdo není, a pak také dochází ke schvalování. To je asi, jako vy kdybyste řekli, že jste nikým nevoleni, když jste byli zvoleni Poslaneckou sněmovnou. Tak my tady máme Radu a máme tady Evropský parlament, který griluje. Takže ono to je trošku jinak.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Do rozpravy je přihlášen pan poslanec Ferjenčík, připraví se pan poslanec Profant. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem tuším druhý přihlášený v rozpravě. Mezitím jsem absolvoval tady seminář o normotvorbě v EU. Prosil bych kolegy, aby to příště zkusili i jinak než přes faktické poznámky, protože ve chvíli, kdy už ta faktická poznámka reaguje pouze na faktickou poznámku a nikoliv na vystoupení v rozpravě, tak, omlouvám se, ale trochu předbíháte a není možné pak normálně debatovat jádro toho zákona. Takže rád bych se k němu vrátil.

Jedna část změny, která přichází ze Senátu, tu jsme tu velmi podrobně prodiskutovali, to jsou ty sankce pro obce, kde skutečně nám přijde úplně absurdní, aby třeba Praha ve chvíli, kdy prodá uživatelský kmen držitelů Opencard, za to jí nehrozila žádná pokuta. To je prostě absurdní a nechápu, že to tady ministr vnitra hájí.

Druhá část, která podle mého názoru je ještě výrazně důležitější, je návrh Senátu zrušit nebo vyškrtnout z toho zákona informační příkaz. V ČR platí zákon o svobodném přístupu k informacím, který zaručuje občanům právo na informace, ale bohužel má jednu zásadní chybu. Když na té první instanci občan informace protizákonně nedostane, odvolá se, tak většinou ta nadřízená instance, typicky krajský úřad, to první rozhodnutí zruší. Následně následuje to, že občan se zpátky obrátí na tu první instanci, resp. tam se to automaticky vrátí v rámci toho spisu, a pokud mu opět nezákonně neodpoví, neposkytnou informace, tak jemu nezbývá, než se zase odvolat nahoru. A tenhle administrativní ping-pong probíhá klidně na 18 opakování. Jediný efekt je ten, že následně žadatelé o informace se oprávněně obracejí na soudy a vyhrávají v těch soudech proti České republice a dostávají odškodnění, které platí zase všichni občané, odškodnění za to, že jim protizákonně nebyly poskytnuty informace, ale přitom se těch informací nedomůžou.

Proto my jsme ve chvíli, kdy se projednával zákon o svobodném přístupu k informacím v rámci tisků souvisejících s GDPR na plénu této Sněmovny, navrhli tento zásadní problém odstranit. Myslíme si, že je to naprosto namístě, protože právě přístup k informacím i ochrana soukromí velmi úzce souvisejí, protože právě tato dvě práva je často potřeba vybalancovat ve chvíli, kdy tu legislativu tvoříme. Proto si myslíme, že je zcela věcně namístě to projednávat. Proto jsme přesvědčili Poslaneckou sněmovnu jednou o tom, že je dobrý nápad informační příkaz schválit, zavést a že Úřad pro ochranu osobních údajů jakožto instituce, která už dneska hlídá soukromí, by měla i nastavovat ty mantinely přístupu k informacím a rozhodovat o vydání informačního příkazu. Myslíme si, že je to velmi dobrý instrument, a velmi mě mrzí, že ministr vnitra tady zcela otočil a přiklonil se k té senátní verzi, přestože ta sněmovní skutečně garantuje přístup občanům k informacím daleko lépe. To je za nás tedy zásadní bod, v čem je ta sněmovní verze zákona lepší. A vnímáme jako obrovskou chybu schválit senátní verzi, která informační příkaz škrtá.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr Hamáček. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Já bych chtěl zareagovat na vystoupení pana kolegy Ferjenčíka. Já jsem si nevšiml, že jsem škrtl informační příkaz, resp. že bych tedy podporoval škrtnutí informačního příkazu. Pokud se nepletu, tak informačním příkazem se zabývá tisk 139, což je ten další bod, a až si poslechnete moje vystoupení k tisku 139, tak se dozvíte, že podporuji sněmovní verzi tisku 139, která zachovává informační příkaz. To znamená, toto pokládám za irelevantní poznámku. Ad a).

Ad b) k pokutám. Jsem přesvědčen, že nemá cenu opakovat argumenty, které tady padly. My pouze plně využíváme, nebo Senát tedy plně využívá možnosti, kterou to nařízení dává, to znamená, orgánům veřejné správy nebo veřejné moci pokuty odpustit, ale nijak je nezbavuje odpovědnosti za jejich konání. Samozřejmě já chápu, že je vždycky potřeba ten argument něčím ilustrovat nebo dokládat, ale není úplně férové tady říkat, že typickým představitelem samosprávy je Praha. To tak není, a když jsem poslouchal diskuzi v Senátu, tak možná by stálo za to se s těmi argumenty zejména od starostů menších obcí seznámit, a i proto jsem přišel s tím, že můžeme akceptovat senátní verzi, ale, a to je i ke kolegovi Bendovi, pokud by se ukázalo, že je tady nějaký problém, tak není nic složitého sankce zavést, ale to by znamenalo samozřejmě novelu zákona.

Takže z mého pohledu takto je ten zákon akceptovatelný a rozhodně to není o tom, že Ministerstvo vnitra chce destruovat informační příkaz.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Adamec. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, já jsem chtěl reagovat na příspěvek kolegy Holomčíka. Myslím si, že Praha opravdu není dobrý příklad. A já už jsem to tady, mám pocit, někdy říkal, mně se nelíbí ani jedna z těch verzí. Říkám to zcela otevřeně. Komplikuje nám to velmi život na obcích. De facto první náraz GDPR byl dost děsivý, to vám můžu z praxe říct, protože nikdo nevěděl, jak to bude, a stalo se tam to, že úřad začal být ochromen právě kvůli předávání dat.

Ale chci říct jednu věc. Ty stošestky, o kterých tady hovoříte, a veškeré stížnosti, které přijdou na úřad, tak jednou za rok na zastupitelstvu je předkládána zpráva o tom, jak jsou vyřizovány, jaké jsou důvodné, nedůvodné atd., kolik bylo odvolání. A toto vždycky provází samozřejmě velká rozprava, velká diskuze i včetně opozice. A já vám řeknu jako starosta obce s rozšířenou působností, ono toho není tolik za ten rok, jako třeba v Praze to máte běžně, ale je to tak, že vlastně nestalo se mi ještě nikdy, že bychom nedali požadované informace i s vědomím toho, že slouží pro konkurenční boj, nestalo se mi nikdy, že bychom tímto způsobem nechtěli dát informace, že bychom se přetahovali s krajským úřadem, a nikdy prostě na toto téma ani neproběhla diskuze. Možná by opravdu stálo za to se podívat, jestli je to tak v tuto chvíli to gros toho rozdílu, jestli to stojí za tu velkou diskuzi, protože skutečně na obcích jinde mimo Prahu to vypadá úplně, ale úplně jinak. Tento problém já z praxe vůbec neznám.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP