(12.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já tedy za sebe taky dodám, protože v tu chvíli jsem byl předsedající, že já si také myslím, že v té obecné rozpravě pan poslanec Ferjenčík nějak nevybočoval z těch souvislostí. A já jako předsedající opravdu nehodlám hodnotit, do jakých souvislostí si zasazuje vystupující své vystoupení, a myslím, že to bylo také v normě z mého pohledu.

Takže další faktickou poznámku pan poslanec Zdeněk Ondráček, po něm pan poslanec Chvojka a poté ještě pan poslanec Kopřiva. Tak vaše dvě minuty, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Vaším prostřednictvím k panu poslanci Peksovi. Dohledejte si, kdo z poslanců KSČM dal důvěru této vládě. Nebylo to 15 poslanců. Vás to sice nezajímá, protože to chcete říct pouze na mikrofon, ale na mikrofon se také můžete omluvit. Já jsem této vládě důvěru nedal.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To byl pan poslanec Ondráček. Nyní tedy pan poslanec Chvojka. Vaše dvě minuty, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Hezké dopoledne, dámy pánové. Už je poledne! Ježíšmarjá, to byla dlouhá řeč od pana kolegy Ferjenčíka. No, já jsem chtěl reagovat na pana kolegu Ferjenčíka prostřednictvím pana místopředsedy. Ta řeč byla dlouhá. Mně to připadá, jako kdybychom diskutovali o důvěře vládě, což jsme měli už před měsícem, resp. nedůvěře, protože to pan kolega pojal jako trošku od Šumavy k Tatrám, od kůrovce po další problémy, takže já si myslím, že to úplně nebylo v souladu s tím, co projednáváme, ale nikomu neubírám právo říkat si, co chce.

Na druhou stranu my jako ČSSD, byť jsme koaliční strana, čekáme na ten další bod, to je situace na D1. Jestli jste si všimli, když jsem šel ráno z Břevnova do Sněmovny, zase začal padat sníh! Mě by zajímalo, jaký je stav na Ministerstvu dopravy, jaká je situace. Rád bych se k tomu bodu dostal. A já věřím, že nejenom ČSSD, ale i ostatní strany. Takže prosím piráty, a neberu jim právo na to si tady říkat k jakémukoli bodu cokoli, abychom se třeba posunuli dál k tomu dalšímu, podle našeho názoru taky velmi důležitému bodu. Myslím, že i pro vás je ten bod velmi důležitý. Koneckonců v úterý jsem zaregistroval vaše reakce a je to věc, která trápí i vás. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To byl pan poslanec Chvojka. Nyní tedy na faktickou mám tři přihlášky. Jako prvního vyzývám pana poslance Kopřivu, připraví se pan poslanec Peksa a jako třetího tady mám pana poslance Válka. Tak vaše dvě minuty. Prosím.

 

Poslanec František Kopřiva: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dobré - dobrý - dobré poledne. (Poznámky v plénu.) Už je odpoledne, pravda. Já bych chtěl zareagovat jen krátce na jednoho z předřečníků, pana kolegu Filipa, abychom si trošku vyjasnili ty pojmy, jaký je rozdíl mezi transparencí a šmírováním.

Tak já chápu, že bývala praxe, že za transparenci se možná v jistých časech považovalo nebo ještě i považuje mít na někoho třeba složku, na nějaké občany, a vysbírávat ty informace, vyzobávat si je třeba i od sousedů apod. Tak toto, prosím pěkně, není transparence v pojetí Pirátů. My si tu transparenci představujeme tak, že transparentní má být stát. Protože stát tvoříme my všichni a všichni se na něj skládáme. On nám za to poskytuje nějaké služby. Tudíž by stát měl být transparentní. Naopak jednotlivci, občané by měli mít právo na soukromí a právě EET jde proti tomu. EET jde tím směrem, že stát vysbírává informace ve velkém a sbírá data o občanech a nějak s nimi nakládá. Takže bych byl rád, abychom si ujasnili ten pojem transparence a soukromí v pojetí KSČM a Pirátů. Takže za mě EET rozhodně není o transparenci, ale o sběru dat od občanů a přijde mi to zbytečné. Děkuji za pozornost. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy vyzývám pana poslance Peksu, připraví se pan poslanec Válek. Naskočila mi tady ještě jedna faktická - pan poslanec Juránek. Tak prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Mikuláš Peksa: Já bych se vaším prostřednictvím, pane předsedající, chtěl omluvit panu poslanci Ondráčkovi. Oceňuji, že v rámci poslaneckého klubu KSČM se najde jeden komunista, který nehlasuje pro vládu, pro důvěru vládě s nejbohatším nebo nejmocnějším kapitalistou v této zemi. Myslím si, že v tomto smyslu je ještě aspoň trochu svět v pořádku. Nicméně pokud je mi známo, pane kolego Ondráčku prostřednictvím pana předsedajícího, hlasoval jste proti nedůvěře vládě, když se tohle hlasování opakovalo. Takže možná se obávám, že mě tato drobnost zmátla. Děkuji. (Potlesk z řad Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy pan poslanec Válek, připraví se pan poslanec Juránek a ještě mi naskočila faktická pan poslanec Ondráček. Tak, pane poslanče, vaše dvě minuty, prosím.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji. Já bych prostřednictvím pana předsedajícího chtěl navázat na kolegu poslance Chvojku a podpořit ten jeho návrh stran D1. Teď mně volali děti: Tatínku, přijedeš? D1 stojí. (Šum v sále.) Už máme jenom půl hodiny. Proto bych navrhoval do jedné procedurální přerušení projednávání stávajícího bodu a aktuálně zařazení situace z D1 s tím, že bychom pokračovali zítra. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní pan poslanec Juránek. Pardon. Procedurální návrh. Já vás tedy všechny odhlásím. Přistoupíme k hlasování. (Z pléna se ozývá: Zagongovat!) Už jsem zagongoval.

Tak jestli správně chápu procedurální návrh, tak procedurální návrh zní, že chceme přerušit tento bod a zahájit projednávání bodu dálnice D1. Takže to je návrh, o kterém budeme hlasovat. A poté co projednáme návrh D1, tak bychom se vrátili k tomuto bodu. Ale to už tedy nebude součástí toho návrhu. Takže pouze přerušit a zahájit bod D1. Takže všichni víme, o čem hlasujeme. Já se podívám, jestli máme ustáleno kvorum. Já myslím, že trošku ještě naskakuje, ale myslím, že můžeme už přistoupit k hlasování. (Přihlášeno 139.)

 

Takže já zahajuji hlasování. Kdo je pro přerušení tohoto bodu, stiskněte tlačítko, zvedněte ruku. Kdo je proti přerušení tohoto bodu, stiskněte tlačítko, zvedněte ruku.

Hlasování číslo 262, přihlášeno 152 poslanců, pro 66, proti 78. Návrh na přerušení byl zamítnut. Takže budeme pokračovat v tomto bodě.

 

A nyní s faktickou poznámkou tady mám pana poslance Juránka a to je zatím poslední faktická poznámka. Tak prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, já si dovolím zastat se kolegy Ferjenčíka ve věci, která se týká kůrovce. Víte, mně vytanula taková jedna životní záležitost, jestli to má, nebo nemá vazbu na EET, zvažte sami. Ale já jsem kdysi v lese zažil nádhernou věc. Že se kdysi za minulého režimu rozhodli, že dřevorubci budou mít na stromě, kde pracují, na tom pracovišti, štípačky. Víte, bylo to takové velmi zajímavé opatření. A toto opatření vedlo k tomu ovšem, že zcela nečekaně hned v prvním týdnu na ty štípačky spadl strom. Víte, to se stává tak někdy v lese, že se ti dřevorubci, kteří se normálně trefí na kolík, že se prostě netrefí, že se to smekne. Když se to tak stalo potřetí, tak se rozhodlo, že ty štípačky pro dřevorubce zruší. A já jenom při této příležitosti se domnívám, že to souvisí s tím EET. Protože sice to nejsou štípačky, ale že bychom si měli také někdy rozmyslet, jestli to EET nemá zhruba stejný význam, jako měly ty štípačky pro dřevorubce.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Následně s faktickou poznámkou mám dvě přihlášky. Pan poslanec Petr Gazdík a připraví se pan poslanec Marek Benda. Tak vaše dvě minuty, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Gazdík: Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Mě velmi mrzí, že neprošel ten procedurální návrh, abychom se dozvěděli, jaká je skutečně situace na D1, když sněží. Proto si tedy dovoluji navrhnout nové přerušení tohoto bodu, a to do doby, než přestane sněžit a na D1 nebude žádná kolona. Děkuji. (Potlesk zprava.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP