(16.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, je tomu tak. Pro jistotu uvedu, že pokud schválíme toto jako nehlasovatelné, tak potom se přesuneme k návrhu A2. Pokud to schválíme jako hlasovatelné, tak budeme hlasovat, jestli s tím vyslovujeme souhlas.

 

Takže já zahajuji hlasování. Ti, co souhlasí s hlasovatelností... (Nesouhlasný hluk v sále.) Ti, co souhlasí s nehlasovatelností. Prosím, kdo je pro nehlasovatelnost? Kdo je proti nehlasovatelnosti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 135 bylo přihlášeno 194 poslanců a poslankyň, pro nehlasovatelnost 84, proti nehlasovatelnosti 60. Návrh nebyl přijat. (Hluk v sále.)

 

Je tady žádost o odhlášení nebo nefungovalo zařízení? (Zpravodajka chce hovořit, ale nedostává se ke slovu.) Pokud má někdo nějaké námitky, prosím, ať je přednese na mikrofon, jinak registruji žádost o odhlášení a všechny vás odhlásím. Prosím. A nevypadá to, že by se někdo chystal vznést námitku k mikrofonu, takže prosím, pokračujeme.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Ano. Tímto Poslanecká sněmovna rozhodla, že A1 považuje za hlasovatelný, takže bychom měli rozhodnout o pozměňovacím návrhu A1.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vám děkuji. Prosím stanovisko paní ministryně. (Souhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 136 bylo přihlášeno 194 poslanců a poslankyň, pro 117, proti 54, zdrželo se 23. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Ano. Teď bychom hlasovali o A2, pozměňovací návrh k textové části rozpočtového výboru, změny v příloze č. 6 a 8 zákona týkající se matrik.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko ministryně. (Souhlas.) Děkuji.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

hlasování číslo 137 je přihlášeno 195 poslanců a poslankyň, pro 194, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Nyní bychom hlasovali pozměňovací návrhy, číselné položky, které jsou v příloze 2A obsažené v usnesení rozpočtového výboru, a to tak, že nejprve bychom hlasovali pozměňovací návrh A1, část Kancelář prezidenta republiky. Jenom upřesním, že se jedná o nárůst prostředků na platy zaměstnanců o 6 % a navýšení platů o 500 Kč za zaměstnance, což je doporučení na navýšení tarifů, abychom věděli, o čem hlasujeme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano. Takže budeme hlasovat nejdřív tenhle zvláštní podbod. Já děkuji.

Zahajuji hlasování. Ptám se... (Námitky z pléna.) Pardon. Ukončuji hlasování jako zmatečné. (Hlasování číslo 138.)

 

Prosím stanovisko paní ministryně. (Souhlas.) Dobře.

Takže já zahajuji nové hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 139 je přihlášeno 195 poslanců a poslankyň, pro 133, proti 53. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Ano. Dále bychom hlasovali o zbývající části pod písmenem A1, což se týká kapitol Poslanecké sněmovny Parlamentu, Senátu Parlamentu, Kanceláře veřejného ochránce práv, Ústavního soudu, Národní rozpočtové rady, Nejvyššího kontrolního úřadu. Je to to samé, je to navýšení platů státních zaměstnanců o 6 %.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vám děkuji. Prosím stanovisko paní ministryně. (Souhlas.) Děkuji.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 140 je přihlášeno 195 poslanců a poslankyň, pro 171, proti 24. Návrh byl přijat.

 

Než vyzvu k dalšímu návrhu, je tady omluvenka pana poslance Radima Fialy dnes mezi 17. a 18. hodinou.

Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A2 rozpočtového výboru, což je navýšení v rámci kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, položka financování programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb, a v téže kapitole snížení dávky státní sociální podpory a pěstounské péče, částka 327 mil.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Pan předseda Kalousek s technickou.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já se moc omlouvám paní zpravodajce. Ale ona řekla, že se jedná o navýšení kapitoly Ministerstva práce. Nejedná. Jedná se o přesun v rámci kapitoly a o přesun v rámci mandatorních výdajů, které buď vydány budou, nebo nebudou, bez naší vůle, tj. ze zákona, do položky fakultativních výdajů, které vydány budou, když to odsouhlasíme. Tohle je naprosto nefér. Z mého pohledu téměř nehlasovatelný návrh. Odhlasovat si ho samozřejmě můžete, ale není to navýšení. Je to přesunutí z mandatorních výdajů do fakultativních výdajů. Z mého pohledu je to prostě podvod. Nehlasovatelný podvod.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane předsedo, já bych uvítal, kdybyste tyto návrhy nehlasovatelnosti přednášel dříve, a nevím, jestli se s tím teď mám vyrovnat jako s nějakou námitkou, nebo to nechat hlasovat. (Z pléna se ozývá: Nechat.) Necháme to hlasovat. Dobře.

Prosím, paní zpravodajko, pokračujte.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Já jsem to tady přečetla, takže teď stanovisko paní ministryně. (Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Zahájíme hlasování číslo 141. Já se ptám, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

V hlasování číslo 141 je přihlášeno 195 poslanců a poslankyň, pro 185, proti 6. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Dalším pozměňovacím návrhem je bod A3, což je navýšení Všeobecné pokladní správy na položce akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR. Prostředky jsou určeny obcím na financování odstranění havarijních stavů, oprav, rekonstrukcí, výstavby nových kapacit budov základních a mateřských škol včetně zázemí, které jsou v majetku obcí, a dále na opravy a rekonstrukce objektů, které jsou v majetku obce a slouží nebo budou sloužit k nájemnímu bydlení občanů či na pořízení nájemních bytů, a je to částka 600 mil. Kč, a je to zvýšení VPS a snížení je na straně Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Prosím stanovisko ministryně. (Souhlas.)

Takže já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 142, přihlášeno je 195 poslanců a poslankyň, pro 171, proti nikdo. Návrh byl přijat. Děkuji. Prosím další návrhy.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Dalším návrhem je A4, což je snížení v kapitole Úřad vlády o částku 5 mil. Kč, výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády, a navýšení kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Prosím stanovisko ministryně. (Souhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 143, je přihlášeno 195 poslanců a poslankyň, pro 167, proti 12. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP