(17.40 hodin)

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dnes je tu spousta dlouhých proslovů k zálohovému a náhradnímu výživnému. Za Piráty myslím mohu být velmi stručná.

Podporujeme diskuzi o téhle problematice. I ze zkušeností osobních mezi námi dobře víme, že to je palčivá věc, že neplacení výživného je něco, co nejenom že postihuje děti, ale také ještě obrovským způsobem zatěžuje vztahy mezi těmi dvěma bývalými partnery, mezi tím, který se neustále jaksi doprošuje zaplacení a je v obrovské tísni, a tím druhým, který třeba nemá, rezignoval na to, že by se to dalo nějak řešit, a možná že by nějaká úprava mohla pomoci i tomu, aby právě ty vztahy byly korektnější. Nicméně, a to je ten veliký otazník, nemáme v podkladech, které jsme obdrželi, relevantní data, počty k tomu, kolik je situací, kdy skutečně neplacení výživného visí v nějakém meziprostoru, a potřebovali bychom pro své rozhodnutí alespoň nějaké konkrétnější vyčíslení.

Ještě jedna poznámka. Ministerstvo spravedlnosti zpracovávalo poměrně obsáhlou analýzu, v níž je zálohové výživné také zmiňováno, a ani v té analýze čísla nejsou. Tak já bych, samozřejmě to pošlu i jako konkrétní dotaz na ministerstvo, ale apelovala bych na to, abychom před druhým čtením měli i co nejúplnější podklady, co se týče té skutečné potřebnosti a reálných dopadů. Jinak samozřejmě ta problematika je složitá a důležitá. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a nyní prosím pana poslance Dolínka, připraví se pan poslanec Jurečka.

 

Poslanec Petr Dolínek: Dobré odpoledne. Bezesporu v této oblasti není žádné řešení asi to ideální. Určitě zde zaznívají argumenty, které říkají, proč tento zákon, nebo tyto dva návrhy zamítnout, a může se to zdát racionální. Ale poslechněme pořádně, co jsme tam slyšeli: by se mělo zlepšit, by mělo být zavedeno, by měly soudy udělat, by mělo ministerstvo udělat a to je pořád by. Tam není: přicházím zde a říkám, takto se to změní, takto to bude mít ten rodič jednodušší, tak to bude o něco vymahatelnější.

Tady jsme slyšeli dvě vystoupení na téma, jak by to bylo ideální, ale my v tom stavu nejsme. Přece to výživné není nástroj sporu rodičů mezi sebou. Tam tím cílem, tím příjemcem má být to dítě a my tady bezostyšně v té diskuzi posloucháme, jak někdo říká, ono by se to mohlo vyřešit. Ale tady se nic přece jinak neřeší. Rodič je ten, který řeší, kde vzít na školku v přírodě, na školu v přírodě, na knihy, na vstupné do kina, kde zaplatit, aby mohlo to dítě jet se svými kamarády někam na léto na tábor. A do toho všeho má chodit do práce, do toho všeho má shánět právníka, má chodit po soudech, a ještě tady byla nová rada, má si chodit hledat, jestli čerpá dobře všechny dávky, nebo jestli další dávky může někde získat. To je tady další novátorská rada. Ještě, rodiči, kromě toho všeho choď a sháněj si další dávku. A neměl by ten rodič třeba být s tím dítětem? S tím dítětem, které je často v neúplné rodině? Které by potřebovalo toho rodiče o to víc, že nemá často oba dva rodiče doma?

Já mám pocit, že tato řešení nejsou ideální, ale přináší to nějaký návrh, přináší to konkrétní kroky. A samozřejmě stát nesmí rezignovat na to, že něco zaplatí a nebude se to vymáhat. Ale sáhněte si do svědomí, když se bavíte se svými známými, příbuznými, když mají spor s někým, se sousedem o pozemek, o příjezdovou cestu anebo se státem o tom, že nezaplatili daň, co si vyřídí jako první ten člověk? Spor se sousedem, anebo to, že nechce státu nic dlužit? Já myslím, že nikdo nechce dlužit státu. Proto si myslím, že by tento nástroj mohl být účinný a mohl by napomoci. Prosím, pusťte to do druhého čtení. Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a nyní prosím pana poslance Jurečku a připraví se paní poslankyně Golasowská.

 

Poslanec Marian Jurečka: Dobrý podvečer. Já se pokusím být opravdu stručný s ohledem na čas a už dlouhou diskuzi. My jsme o zálohovém výživném diskutovali hodně i v rámci minulé vládní koalice. Vedli jsme o tom na koaličních radách několik diskuzí. Jsem si vědom toho, že je tady z mnoha stran řečeno mnoho věcí a každá má nějaký svůj díl pravdy. A samozřejmě můžeme se ptát, proč už dnešní systém, kdy soud rozhodne, není tak dobře nastaven, aby opravdu byl efektivní v tom vymožení výživného u neplatičů nebo neplatiček. To je samozřejmě na diskuzi.

Nicméně si myslím, že je také na diskuzi to, abychom se bavili, jestli současný systém by legislativně neměl být nějakým způsobem inovován. A já osobně musím říct, že po diskuzi u nás na poslaneckém klubu KDU-ČSL jsme se bavili o tom, že by bylo vhodné tento návrh, nebo tyto návrhy propustit do druhého čtení a v rámci diskuze na výborech se pokusit ty nedokonalosti, které tady byly zmiňovány, napravit a pokusit se především pomoci rodičům a dětem, které jsou v tíživé situaci. Ono zmiňované řešení přes jednotlivé dávky může být cesta, ale může to být také cesta krkolomná. Takže pojďme zkoušet hledat to, aby stát opravdu vyšel těmto rodičům a především i dětem vstříc v této tíživé situaci, která tady dneska pro mnohé z nich je.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Paní poslankyně Golasowská je řádně omluvena. Já se omlouvám, že jsem ji vyzýval, takže už přítomná nebude. Tím pádem jsme rozpravu vyčerpali. Já se ptám, jestli se ještě... Pan poslanec. Prosím.

 

Poslanec Jan Farský: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych jenom za klub Starostů a nezávislých chtěl říct, že zálohované výživné, tento tisk, podporujeme do druhého čtení, aby byla otevřena debata nad skutečně bolestivou otázkou, která je v tom, že soudy jsou pomalejší, než bychom si přáli, mnohé rodiny nefungují tak, jak bychom si přáli, a ten negativní efekt dopadá na ty nejzranitelnější v naší společnosti. Myslím si, že ukázkou vyspělosti společnosti je, že právě o ně se dokáže postarat, a jsou to jedny z nejlépe investovaných peněz. A není to tak, že by se všichni skládali nebo ti odpovědní skládali na ty, kteří nejsou v tu chvíli tak odpovědní. Ono je to výhodné totiž pro úplně celou společnost, protože v těch dětech se pak vytvářejí ty návyky a stereotypy a důvěra v samotnou společnost, anebo naopak se ta důvěra podkopává a dostávají se na okraj nebo až mimo.

Takže děkuji za pozornost a za Starosty říkám, že to s chutí podpoříme do druhého čtení a těšíme se na debatu nad tím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji panu poslanci Farskému a hlásil se mi pan poslanec Chvojka.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Samozřejmě já tento návrh podporuji, a tím myslím nejenom to zálohované výživné, které jsem podepsal, ale i náhradní výživné, které jsem nepodepsal. Je to návrh KSČM, ale myslím si, že oba ty tisky stojí za to, abychom je projednali určitě v sociálním výboru, a tímto navrhuji, nebo si myslím, že bychom je měli projednat i ve výboru ústavněprávním. Marek Benda se na mě mračí, ale je to tak. Je to věc, která se týká samozřejmě i soudnictví, rodinného práva, občanského práva. To znamená, myslím si, že patří, prostřednictvím pana místopředsedy Marku Bendo, do ústavněprávního výboru. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP