(11.50 hodin)
(pokračuje Farský)

Osobně jsem si to zažil. V noci jsme s Jankem Rubešem šli kolem těch směnáren. Já vám ten případ popíšu. Šli jsme ke Karlovu mostu a přistoupili jsme ke směnárně, kde byla jedna italská turistka z Říma. Já jsem se jí pak ptal, odkud přijela. Přijela na víkendový pobyt do Prahy. A ona svůj čas investovala do toho, aby odrazovala lidi od směny v té konkrétní směnárně, protože nechtěla, aby se ostatním stalo to, co se stalo jí. Nechtěla, aby další lidi okradli kurzem 16 korun za euro a byli úplně beznadějní v tom, že jim sice doporučí tak volejte policii, ale policie řekne to je v pořádku, sice tady je napsáno 0 % poplatek, je tady napsaný nějaký kurz, ale tady máte jiný kurz, za který jste to dostala, jsou z obliga, nebo ji odkážou na Českou národní banku, která to má řešit. To jsou věci, které ten turista na ten víkend skutečně v Praze nečekal, že tady takové jednání je možné. A když si pak představím víkend té turistky, která dorazí do Prahy, za taxík z letiště zaplatí možná víc než za letenku z Říma, pak ji ve směnárně okradou, ona místo toho, aby si užívala Prahu, investuje čas do toho, aby nebyli okradeni další lidé, tak s jakým vzkazem se vrátí do Říma? Že si užila krásnou Prahu, město a doporučí návštěvu každému dalšímu a že to je skvělé místo k tomu, aby tam utráceli své peníze a pomáhali Praze a ekonomice České republiky? No to asi ne.

A my jsme přišli s návrhem, abychom tady to bolestivé místo, které nám všem dělá obrovskou ostudu, které se dostalo do turistických průvodců jako jeden z obrovských problémů Prahy, vyřešili. Ale když přijdeme s řešením, tak někdo, kdo měl čtyři roky na řešení, řekne: máte to blbě, počkejte měsíc, my to uděláme za vás... Nezlobte, ale není důvod čekat.

Prosím, nehlasujme pro zamítnutí tohoto návrhu, pusťme ho do druhého čtení, my jsme připraveni k té debatě na tom, aby se vylepšil, ale zbytečně ztrácíme čas. Pokud sem přijde v prvním čtení vládní návrh někdy za měsíc, dva, tři, přicházíme o další měsíce, spíš minimálně půlrok, kdy tento zákon už může být schválen. Tento nosič tady v tuto chvíli je, jde do druhého čtení, ve kterém je možné dost zásadním způsobem na něm dál pracovat. A druhé a třetí čtení pak může být ještě do prázdnin a může, když se to podaří a shoda na tom bude, už letní turistickou sezónu tento zákon ovlivnit. A to myslím, že za to stojí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji kolegu Farskému. Máme dvě další faktické poznámky. Nejdřív pan poslanec Dolínek, poté pan poslanec Rais. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Vážení kolegové, já vás chci požádat, aby skutečně tento návrh šel do dalšího čtení. Ten důvod je prostý. Nejsem tady s vámi dlouho, ale vím, že cokoli přijde jako velký komplexní návrh, tak se v tom najdou vždycky desítky a stovky problémů. Prodlužuje se termín na přijímání pozměňovacích návrhů, přerušuje se ten bod na jednání výboru a neustále se to posouvá dále a dále. A není to otázka dvou, čtyř měsíců, je to otázka roku, aby se něco prosadilo. Návrhu, který tady říkala paní ministryně, si vážím, že byl předložen, nicméně opravdu bude mít osud tohoto zákona. Bude tolik různých tlaků na to, jak to má být upraveno, že se nedopracujeme v řádu měsíců k žádnému výsledku. Zde je velmi jednoduchý návrh, který může rychle pomoci každému.

Prostřednictvím pana předsedajícího vzkaz pro pana kolega Nachera. Je to přece v prvé řadě ochrana spotřebitele. Spotřebitele odkudkoli. A on sám jako předseda podvýboru pro spotřebitele by měl dát šanci každému návrhu, který zde zazní, který ochrání spotřebitele a může být rychle aplikován. A samozřejmě jsou i nepřímé nástroje. Jakákoli obec se může podobně jako v případě hazardu rozhodnout, že vypoví nájem takovému zařízení, které nesplňuje podmínky, a nemusí na to být zákonné důvody. Ano, to je povinnost obce a musí obec veškeré smlouvy vypovědět v okamžiku, kdy se tam podniká nečestně, nemorálně nebo v rozporu se zákony. Ostatně v Praze např. na Staroměstském náměstí byla vypovězena jedna směnárna a už tam nikdy žádná jiná nevznikne, právě z tohoto důvodu.

Takže já bych požádal, dejte tomu šanci jít dál. A vítám slova navrhovatelů, že v případě, že zde bude shoda na návrhu, že se ukáže, že návrh Ministerstva financí bude snadno projednatelný, potom si myslím, že tento návrh bude zbytný. Ale já tomu nevěřím a dejme tomu šanci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Karel Rais, potom pan poslanec Patrik Nacher a potom pan předseda klubu KDU. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Přeji dobrý den. Já budu stručný. Mně připadá, že poslanci, zejména pražští, tady pan radní přes dopravu je toho důkazem, si spletli místnosti, že tyto problémy se mají řešit na Magistrátu města Prahy a ne ve Sněmovně. To budeme moct řešit problémy pražské taxislužby a vzhledem k tomu, že jsem přespolní takzvaně, tak můžu uvádět desítky případů, kdy pražská taxislužba selhala apod. Prostě řešte si to na magistrátu. Rozumím, že tam máte před volbami, ale netahal bych dílčí problémy do Sněmovny. Domnívám se, že skutečně to je spíš doklad toho, že je potřeba komplexní řešení tohoto problému a že bychom měli počkat na vládní návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Karlu Raisovi za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Patrika Nachera, poté pana poslance Ferjenčíka, Bohuslava Svobody a Jana Bartoška. To je pořadí faktických poznámek, tak jak je mám poznamenány. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Patrik Nacher: Dámy a pánové, já už jsem myslel, že nebudu vystupovat. Když jsem byl osloven, tak mám ve zvyku reagovat.

No já jsem vůbec neřekl, že ten návrh je hloupý, blbý, nebo jaká tady padla ta slova. Naopak jsem řekl, že ten obsah vítám. Dokonce jsem řekl, jestli ty dvě hodiny jsou dostatečná doba na to storno, jestli by se nedalo uvažovat o delším časovém úseku apod. Já jsem první, kdo by tady chránil ty spotřebitele. Já jenom říkám, že ta problematika je širší. Nic více, nic méně. Prosím nebuďme demagogové. Tady není nikdo v sále, kdo by to nechtěl řešit. Jenom tady jde o souběh toho, že ten vládní návrh už prošel meziresortním řízením, že ta věc není úplně černobílá, že existují i resorty a právní úhly pohledu, pokud já vím třeba z Ministerstva spravedlnosti, jestli by se to storno mělo týkat všech kurzů, anebo nějaké odchylky od středu například, aby nedošlo k tomu, o čem mluvil kolega Klaus, že když někdo najde o dvacet haléřů lepší kurz, výhodnější kurz, tak se tam vrátí atd. Tady kolem toho je samozřejmě vícero odbornějších debat. Tak prosím, o tomto se bavíme.

Já jinak ten obsah, a to jsem říkal, vítám. A paní ministryně je toho svědkem, kdykoli jsme se potkali, tak já jsem tento návrh a tuto iniciativu za Prahu i za poslance i za sebe i za ochránce spotřebitele připomínal, připomínal a připomínal. Tak prosím, držme se té věci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Ferjenčíka jako zpravodaje. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl reagovat prostřednictvím pana předsedajícího na kolegu Raise, který se ptá, proč to tady řešíme. Řešíme to proto, protože Praha to bohužel sama řešit nemůže. Já jsem dával dotaz na legislativní odbor magistrátu, když jsem zjistil, co se děje na tom Hlavním nádraží, že tam lidi dostávají 20 korun za euro, a to bylo v době, kdy byl běžný kurz asi 27 korun, tak co s tím město může dělat, jestli to může řešit vyhláškou nebo nějakým jiným způsobem. A nemůže. To se dá řešit jenom zákonem. A z toho důvodu je to tady ve Sněmovně.

Co se týče té poznámky kolegy Klause, že to dopadne všude a je to problém jen centra Prahy... No ale když se podíváme na ten směnárenský byznys, tak to centrum Prahy má velmi výrazný podíl z toho, a navíc když někoho okradou ve směnárně v Brně nebo Trutnově, tak budu rád, když i tam to bude moct stornovat. Myslím si, že to opatření je poměrně přiměřené, že i ty náklady, které bude mít směnárna v těch běžných transakcích, jsou v řádu stovek korun, kdyby náhodou někdo přešel k levnější konkurenci, na kterou narazil až potom, ale že prostě naopak je to daleko menší byrokratická zátěž než řešit to přes policii skrz podvody a posuzování, jak velkým písmenem tam měli něco napsaného. Tady přijde turista za policajtem, že ho okradli ve směnárně, ten s ním dojde do té směnárny, vrátí mu peníze a je to vyřízené a z hlediska byrokracie pro tu směnárnu to není tak hrozné. A nemyslím si, že by ti poctiví nějak výrazným způsobem trpěli.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Bohuslav Svoboda s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP