(16.20 hodin)

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, obracím se na ministra spravedlnosti ve věci Jevgenije Nikulina. Tento muž byl zatčen v roce 2016 na žádost FBI českou policií. Od té doby jak americká strana, tak posléze ruská strana požádaly o jeho vydání. Američané žádají proto, protože se mají domnívat, že jako hacker způsobil, zcizil více než 70 milionů dat uživatelů sociálních sítí, a mají dokonce podezření, že by mohl znát pozadí řady operací ruské kybernetické války proti Západu. Rusové zareagovali ten stejný den, kdy žádost podali Američané, a honem rychle si vzpomněli na to, že v roce 2009 Jevgenij Nikulin spáchal nějaký bagatelní trestní čin v Rusku, a honem rychle ho chtějí dostat do Ruska, protože podle mého názoru se oprávněně bojí, že ho dostanou Američané a budou se ho ptát na něco, co pro Rusko nebude dobré. Pan ministr se v médiích nedávno vyjádřil, ve veřejných zdrojích jsem si přečetla, že ve věci Jevgenije Nikulina a jeho vydání na něj činil nátlak prezident republiky, posléze jeho kancléř pan Mynář. Sám to takhle nazval, pokud tedy cituji z médií, a domnívám se, že to asi nebyla jenom taková zmínka během řeči nebo nezávazná konverzace. Jestliže pan ministr připouští, že o tom informoval též předsedu vlády, tak to musel být nějaký krok, který v něm vzbudil nevoli.

Ptám se tedy, pane ministře spravedlnosti, jak je pro vás tato kauza alarmující, případ toho nátlaku, a jak jste silně dal najevo prezidentovi republiky, že to je nepřípustné, neb k tomu nemá žádnou kompetenci. Chci se vás také zeptat, jak brzy v této věci hodláte rozhodnout a zda budete přihlížet k závažnosti trestného činu, tedy k tomu (upozornění na čas), co požadují Američané a co Rusové. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a slovo má ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Pane ministře, prosím, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se chtěl přece jenom upřesnit, ohradit se proti slovu nátlak. Nátlakem rozumíme pohrůžku něčím, co statečný občan římský považuje za takovou újmu, že podle toho pak upraví svoje chování. Takže s ničím takovým jsem se nesetkal ani mě nenapadá, jakou pohrůžku by mohl pan prezident vůči mě takovou použít. Ale faktem je, to jsem potvrdil, že pan prezident mě žádal o to, aby ten pán zamířil východním směrem, a žádal mě opakovaně a řekněme důrazně. Já jsem si to vyslechl. Seznámil jsem pana prezidenta se svým stanoviskem, které tu nebudu rozvádět, a to je všechno.

Jinak k té věci samé řeknu jen tolik, že rozhodovat budu, jakmile budu moci rozhodovat, protože tam jsou různé procesy, na které já musím čekat, a při tom rozhodování přesně, jak říkáte, zvážím, zejména závažnost těch daných trestných činů a to, zda ty země aktivně žádaly o něj, nebo zda si vzpomněly až později atd. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu ministrovi a táži se paní poslankyně Miroslavy Němcové, chce-li položit doplňující otázku. Ano. Paní poslankyně si přeje položit otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji. Já jsem tuto interpelaci vznesla proto, protože se domnívám, že jde o závažnou věc jednak z povahy věci samé, ale k tomu ještě ten druhý argument, tedy to, že zde zjevně pan prezident Zeman, který už řadou svých kroků nám dal najevo, že jeho sympatie patří Kremlu a panu Putinovi daleko více než našim spojencům, například NATO atd., tak do jaké míry vy považujete, pane ministře, tohle to za ojedinělý krok ze strany prezidenta, nebo zda už jste se s ním setkal, zda jste panu prezidentovi jasně řekl, ať do tohoto vám nemluví a že nejste ochoten vůbec na jakékoliv další přesvědčování ze strany ať už jeho samého, nebo jeho podřízených přistoupit, protože i jakákoliv další jednání tohoto typu znamenají, že vlastně otvíráte dveře těmto možnostem. A z mého pohledu byste je měl velmi ostře zabouchnout.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a pan ministr si přeje reagovat. Ano, ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Prosím, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Já jsem povinen reagovat, když je doplňující otázka, jakkoliv vlastně nevím, jaká otázka to je. Já myslím, že jsem dostatečně jasně popsal, co se stalo, a ať si to zhodnotí každý sám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane ministře. Nyní jako šestý je vylosován pan poslanec Vojtěch Munzar, takže ho žádám, ať přednese interpelaci na paní ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou ve věci stavebních pozemků, a připraví se pan poslanec Mikuláš Ferjenčík, který bude interpelovat nepřítomnou paní ministryni Alenu Schillerovou.

Pane poslanče, máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové. Vážená paní ministryně, v médiích, konkrétně na portálu Euro dne 16. ledna, se objevily informace, že připravujete návrh na vyšší zdanění nezastavěných stavebních pozemků proto, abyste v uvozovkách donutila majitele pozemků je zastavět. Dokonce, pokud můžu citovat, jste řekla, že zatím - a to už je ta citace - zatím neexistuje ekonomický nástroj, který by motivoval vlastníky pozemků v zastavitelné ploše, aby využili svého práva pozemek zastavět.

K tomu chci říci já dvě věci. Pokud mluvíte o motivaci, tak je to negativní motivace, tedy trest pro vlastníky, a pokud mluvíte o právu, tak nevyužití práva se netrestá, trestá se nesplnění povinností. A k tomu se vás chci zeptat právě na jednu otázku. Jistě si dokážete představit situaci, že někdo zdědí pozemek či ho koupí a teprve si potřebuje naspořit na stavbu. Domníváte se tedy, že je nutné negativně motivovat neboli trestat tyto majitele pozemku, kteří si na to musí naspořit? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane poslanče, a slovo má paní ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Paní ministryně, prosím, máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Děkuji za dotaz. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, ano, my tento problém skutečně jsme otevřeli v rámci takzvané rekodifikace stavebního práva, protože se na nás obracejí obce s jednoduchým důvodem, a to je samozřejmě problém nastavení územních plánů, kdy obce vzhledem k tomu, že mají v územních plánech spoustu stavebních pozemků, které se ale ke stavbám nevyužívají, žádají o rozšíření svého území v územních plánech o nezastavitelné zatím nebo nově zastavitelné plochy. A samozřejmě v kontextu České republiky to je velký problém, protože my na jedné straně musíme chránit zemědělskou půdu jako základní přírodní bohatství naší země a na druhou stranu máme v územních plánech mnoho pozemků, které jsou několik let, dokonce desítky let nezastavěné, ale samozřejmě mohou pro tu stavbu sloužit. Takže tady je otázka, jestli využívat - ale skutečně to je teprve pro debatu a je to v rámci té debaty na rekodifikaci stavebního práva, není to nic, co by bylo teď přineseno na stůl. Ale skutečně vážně debatujeme o tom, zda využít nějakou formu ekonomického nástroje, který by motivoval vlastníky pozemků v zastavitelné ploše, aby využili svého práva stavět anebo aby požadovali, aby jejich pozemky byly zpětně vymezeny jako součást nezastavěného území.

A skutečně můžeme debatovat o tom, jakou formou. My jsme si vědomi toho, že jsme na začátku rekodifikace stavebního práva. Je založeno několik pracovních skupin. V prvé fázi je samozřejmě potřeba digitalizovat územní plány a sjednotit jejich formální stránku. Na druhou stranu apel obcí na to, aby se rozšiřovala ta území a právě na úkor zemědělské půdy, je také na zvážení. Takže je potřeba nalézt nějaký kompromis, jak toto řešit. Ale samozřejmě to, jestli to bude tím ekonomickým nástrojem zrovna výpočet daně z nemovitostí nebo nějaký jiný, to určitě bude ještě předmětem velkých debat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji paní ministryni a nyní se táži pana poslance - ano, máte zájem o doplňující otázku. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Mé obavy jste, paní ministryně, nerozptýlila. Bohužel, spíše naopak. Takže se vás chci zeptat jako doplňující otázku: pokud chcete negativně motivovat tyto vlastníky, abyste je donutila využívat svého práva, tak považujete soukromé vlastnictví za hodnotu, která se má chránit?

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Paní ministryně, prosím o reakci.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Ano, určitě považuji soukromé vlastnictví za hodnotu, která se má chránit. Na druhé straně považuji i za nutné nalézt nějaké rozumné kompromisy v tom, abychom nezastavovali furt nedotčené území, přitom máme v územních plánech celou řadu stavebních pozemků. Prostě Česká republika je malou zemí a není možné se dále ubírat pouze tím, že budeme rozšiřovat územní plány na území, která se týkají zemědělského půdního fondu, které je pro nás velmi cenné.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji paní ministryni. Nyní mi dovolte přečíst nejprve jednu omluvu. Pan ministr kultury Ilja Šmíd se omlouvá od 17.00 do 17.40 hodin z pracovních důvodů.

A nyní vyzývám poslance Mikuláše Ferjenčíka, aby přednesl interpelaci na omluvenou, a tím pádem nepřítomnou, ministryni Alenu Schillerovou, která vám v souladu s jednacím řádem odpoví písemně do třiceti dnů. A prosím ještě, aby se připravil pan poslanec Vít Kaňkovský, který má interpelaci na pana ministra zdravotnictví Vojtěcha Adama. Pane poslanče, máte slovo. Prosím.***
Přihlásit/registrovat se do ISP