(16.30 hodin)

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Vážení kolegové, vážená paní ministryně. Já bych se chtěl zeptat na § 82 a 84 loterijního zákona. My je označujeme za cenzurní paragrafy, protože nařizují Ministerstvu financí vést seznam nepovolených webových stránek. Na webu je to seznam nepovolených internetových her. Já bych se chtěl zeptat, jaké náklady přinesl tento zákon soukromému sektoru, to znamená poskytovatelům internetového připojení. Dále mě zajímá, jestli toto opatření plní deklarované cíle, který ten zákon a jeho přijetí měl. A za třetí mě zajímá, jestli Ministerstvo financí chystá legislativní úpravu daných paragrafů, případně jiné související legislativy související s tímto.

Na závěr bych poznamenal, že jsem si schválně zkoušel, jestli ta blokace funguje. A myslím, že teď funguje naopak kontraproduktivně, protože to je vlastně seznam sázkařských stránek přímo na webu Ministerstva financí. A obejít - to je otázka asi deseti vteřin i pro laika. Já nemám žádné IT vzdělání, a přesto když si zadám do Googlu proxy a otevřu si první proxy stránku, tak to obejdu během deseti vteřin. Takže vlastně v praxi děláme za státní peníze propagaci těmto firmám, které chceme vlastně schovat. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane poslanče. A ještě jednou zopakuji, že paní ministryně vám odpoví písemně do 30 dnů v souladu s jednacím řádem Sněmovny.

Takže nyní vyzývám pana poslance Víta Kaňkovského, který přednese interpelaci na ministra zdravotnictví Adama Vojtěch ve věci nedostatku lékařů České republiky, a připraví se pan poslanec Martin Kupka a pan ministr vnitra Lubomír Metnar. Bude to ve věci GDPR. Pane poslanče, máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne, vážený pane ministře. Největším rizikem a problémem českého zdravotnictví současnosti je prohlubující se personální krize, a to jak u lékařů, tak u zdravotních sester. Já bych se chtěl dnes zabývat problémem nedostatku lékařů. V minulém volebním období byla vydefinována některá opatření, která je třeba velmi rychle zrealizovat, pokud nechceme v několika letech zažít personální kolaps našeho zdravotnictví. Jedním z úkolů, který je třeba urychleně udělat, je navýšení počtu českých - a to zdůrazňuji - českých studentů lékařských fakult. Kromě toho je třeba udělat řadu dalších kroků. Například najít finanční pobídky a další motivaci pro školitele lékařů, kteří nám zoufale chybí.

Česká republika trpí nedostatkem lékařů a zejména tak nepříznivým věkovým rozložením. Největší potíže jsou v regionálních nemocnicích, ale problémy jsou už i v ambulantní péči v menších obcích a městech. Situace přestává být zvladatelná v oborech, jako jsou interní lékařství, pediatrie, gynekologie, neurologie, ORL, revmatologie. Na mnoha místech chybí praktičtí lékaři, zubní lékaři atd. Ze statistických údajů ÚZISu vyplývá, že např. průměrný věk pediatra je v České republice v tuto chvíli 59 let. Situace se bude bez nutných legislativních a dalších opatření jen dál a dál zhoršovat. Podle analytiků by v krátké době až jedna čtvrtina pacientů mohla být bez péče praktického či některého z odborných lékařů a hrozí zánik řady oddělení v našich nemocnicích. A to nemluvím o permanentním porušování zákoníku práce při zajištění pohotovostní služeb v nemocnicích.

Již v minulém volebním období začala jednání s cílem navýšit počet studentů lékařských fakult o 15 %. Dnes ročně promuje 1 050 mediků, což ale nyní nepokryje roční úbytek lékařů. Návrh na zvýšení počtu studentů lékařských fakult odpovídá kapacitám lékařských fakult a je reálný i finančně. (Upozornění na čas.)

Takže měl bych na vás závěrem, pane ministře, dotaz, a to i vzhledem k naléhavosti tohoto problému, v jaké fázi jsou legislativní a koncepční změny umožňující navýšení počtu studentů lékařských fakult, jaké kroky v tomto směru Ministerstvo zdravotnictví v tuto chvíli podniká a v jakém časovém horizontu můžeme očekávat konkrétní řešení. Děkuji předem za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, panu poslanci. A slovo má ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, to, co tady řekl pan poslanec Kaňkovský, je skutečně pravdou. Ovšem je třeba říci, že to je strukturální problém, který bohužel měly řešit garnitury před námi, a nejde to úplně řešit dnes mávnutím kouzelného proutku.

To, že lékaři chybí, samozřejmě víme. Máme data Ústavu zdravotnických informací a statistiky. A je pravdou, že ty rozdíly jsou regionální. On to tady pan poslanec říkal. Není to rovnoměrné, že by všude chyběli lékaři. Ale skutečně v některých nemocnicích regionálních samozřejmě v primární péči a ve stomatologii ty problémy jednoznačně jsou. My, jako ministerstvo, nebo já jako ministr jsem se vlastně od počátku tímto problémem začal zabývat. Vyžádal jsem si analýzu, která byla provedena v rámci Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Tato analýza byla provedena za mých předchůdců, ovšem nebyly podniknuty žádné další kroky. Já jsem řekl, že s tím chci rozhodně něco dělat a že je nutné na to reagovat, protože demografický vývoj lékařské populace je velmi nepříznivý. Lékaři stárnou a z těch dat, která máme, není jejich reprodukce dostatečná. Takže skutečně chceme jednat o navýšení produkce lékařských fakult. O navýšení počtu absolventů všeobecného lékařství, tedy samozřejmě i počtu studentů, kteří jsou přijímáni na lékařské fakulty. Už jsme učinili konkrétní kroky. Já jsem se osobně setkal s Asociací děkanů lékařských fakult České republiky. Mluvil jsem o tom i s panem ministrem školství. Na základě této analýzy, o které jsem mluvil, kterou zpracoval ÚZIS a která teď bude ještě validována do 15. 3. 2018, připravíme materiál, který půjde následně do připomínkového řízení. Bude to materiál Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství a bude to skutečně koncepční materiál, který musí schválit vláda České republiky.

Není možné, aby to byla nějaká jednorázová akce. Ty fakulty, ti děkani lékařských fakult zcela logicky říkají ano, můžeme navýšit počty studentů, ale potřebujeme na to peníze. A ty peníze musí být dlouhodobé. Není možné to zvýšit pouze v jednom roce. Musíme mít určitou garanci. Takže nazval bych to určitým akčním plánem na zvýšení počtu absolventů. Tento plán bude předložen na jednání vlády, myslím, že ještě v tomto pololetí. A chceme vytvořit projekt, desetiletý projekt garantující navýšení studentů, absolventů, o minimálně deset až patnáct procent ročně. Bylo to i prezentováno nedávno na tiskové konferenci Asociaci děkanů lékařských fakult Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví.

Takže ten problém vnímáme. Je to problém, který je strukturální, který se bohužel měl řešit mnohem dříve. Teď hasíme něco, co nezvládly předchozí garnitury na Ministerstvu zdravotnictví a potažmo Ministerstvu školství. Ale chceme to řešit. Jednáme s děkany fakult, jednáme s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a předložíme materiál, který bude skutečně desetiletým plánem na navýšení počtu absolventů lékařských fakult - českých absolventů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu ministrovi a táži se pana poslance Kaňkovského... Ano, přeje si položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Já chci poděkovat panu ministrovi za jeho odpověď. Je pozitivní, že se tím ministerstva zabývají. Měl bych ještě doplňující dotaz týkající se toho časového horizontu, zda očekáváte, že ve školním roce 2019/2020 již dojde alespoň k nějakému navýšení studentů lékařských fakult. To je dotaz číslo jedna.

A potom, já jsem okrajově zmínil i ten druhý problém, který známe z praxe. My ještě dokážeme i pomocí stipendií třeba krajů některé mladé lékaře dostat do těch regionálních nemocnic, ale zoufale chybí školitelé, kteří by je mohli školit. A to je druhý obrovský problém. Nemocnicím chybí peníze na pokrytí těch školitelů a i na určitou motivaci školitelů, aby se mladým lékařům věnovali. Takže to je apel možná na vás, zda byste se i tímto problémem v dohledné době zabývali, protože to spolu velmi úzce souvisí. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP