(15.20 hodin)

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Pan poslanec pravděpodobně vytrhl nějaká slova z kontextu, protože jsem mluvil o tom, co se stalo. Stalo se to, když už jsem nebyl ve vládě. Je to principiální problém. My určitě nebudeme nikoho přijímat. My jsme principiálně proti, aby nám někdo diktoval, kdo v naší zemi má žít nebo kdo tady má pracovat. Samozřejmě přehlasování, které se stalo, je nepřijatelné. Kvóty rozdělují Evropu a jsou neefektivní. Příští pátek se uskuteční jednání V4 s premiérem Rakouska Sebastianem Kurzem, kde o tom budeme znovu jednat. My jsme samozřejmě zásadně proti kvótám a řešíme to aktivně. Když jsme předtím měli premiéra, který se nedomluví ani anglicky, tak to tam asi mohl těžko řešit, protože na zasedání Evropské rady jsou jenom premiéři, nejsou tam tlumočníci ani poradci, nikdo. Tam jsou jenom premiéři. Samozřejmě se většina i vyjednává v zákulisí na čtyři oči.

Takže děláme na tom, snažíme se získat další spojence a vysvětlujeme v Evropě naši pozici. Já myslím, že jsou politici, kteří nám rozumějí, a jsou samozřejmě politici, kteří tvrdí, že jsme nesolidární. My říkáme ne, my jsme solidární. My jsme se teď domluvili - V4 - že dáme 35 mil. eur na pomoc italskému fondu, který pomáhá v Libyi bojovat proti pašerákům. Já jsem včera i jednal o této problematice s generálem a náčelníkem celé italské armády. Jsme aktivní a navrhujeme konkrétní řešení a to je samozřejmě o tom, že to potřebujeme zastavit mimo kontinent, že máme být aktivnější v zahraniční politice. Já si myslím, že jsem byl dvakrát na vašem výboru pro EU, dostatečně jsme o tom diskutovali.

Pan předseda Fiala za mnou přišel a požádal mě, abychom společně komunikovali politiku v Evropské unii. Já jsem to uvítal a pozval jsem předsedy stran a hnutí 15. března na jednání, kde je chci informovat o tom, jak rozhovory probíhají a jak to bylo na Evropské radě.

Samozřejmě je to kontinuální proces a děláme všechno pro to, aby se situace neopakovala. Je absurdní, že vlastně předsedové vlád, když se k tomu vyjádří negativně, tak se může stát, že na úrovni ministrů vnitra se stalo to, co se stalo. Žaloba tam je. Já jsem právě kritizoval to, že někdo vzal patnáct uprchlíků a je z toho venku. To nebylo o tom, že chceme někoho brát. To je principiální problém. Zásadně s tím nesouhlasíme, máme tady jinou historii migrace, a pokud tady u nás nemocnice čeká rok na ukrajinskou sestřičku, na to, aby dostala povolení, na druhé straně samozřejmě ilegální migrace v této chvíli hlavně z Afriky proudí, ale už je toho míň a míň a začíná to být efektivnější. Byl jsem taky na konferenci k Sahelu, kde pomáháme těmto zemím, kde je i občanská válka a teroristické skupiny, a tam vlastně vzniká ta migrace, pošleme tam více vojáků, pošleme tam peníze. Takže to je ta rétorika, kterou máme na úrovni Evropské rady. Myslím, že vícero států nám rozumí a chápou naši pozici. A taky říkám, i když v rámci brexitu jsme všichni solidární s Irskem, tak zkrátka země V4 a další mají na migraci jiný názor, odmítáme kvóty. Já jsem přesvědčen, že se nám může povést, aby se to neopakovalo, protože to by bylo samozřejmě celkově pro Evropu katastrofa.

Myslím, že jsme to diskutovali, a těším se na jednání s předsedy jednotlivých politických stran, pokud akceptují mé pozvání.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu předsedovi vlády a táži se poslance, chce-li položit předsedovi vlády doplňující otázku. Ano, pane poslanče, máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za odpověď. Pane předsedo vlády, já jsem místopředsedou výboru pro evropské záležitosti, vy tam chodíte poměrně pravidelně, takže to spolu i my dva osobně dost často konzultujeme. Já jsem vám jenom chtěl říct, že jsem nic nevytrhl z kontextu, jak jste tady nastínil. Já jsem přesně citoval deset vět z rozhovoru, který jste poskytl České televizi. A mně ani tak nejde o to, co se teď bude dít s Dublinem IV jako s novou směrnicí, která by měla řešit migraci, ale jde mi o to, co se stalo v roce 2015, kdy mělo být do Evropské unie přerozděleno asi 120 tis. uprchlíků a Česká republika měla díky kvótám dostat jistý podíl. A mně jde o to, jestli žaloba, kterou nám hrozila Evropská komise, je ještě na stole, nebo jestli už jsme ji zažehnali tím, že jsme přijali těch deset až dvacet uprchlíků.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Pan předseda vlády si přeje reagovat. Prosím, pane předsedo vlády.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Samozřejmě že ne. My se připravujeme, máme na to dva měsíce, abychom na to reagovali. V podstatě je reakce na stole. Konzultuje to Ministerstvo zahraničních věcí s Ministerstvem vnitra. Samozřejmě se budeme bránit, protože to považujeme za absurdní, že nás žaluje Evropská komise za věc, kterou sama vymyslela, která je nereálná a nesmyslná. Určitě ne. Uděláme všechno pro to, aby žaloba byla zamítnuta.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. S další interpelací vystoupí paní poslankyně Helena Langšádlová, která byla vylosována na osmém místě ve věci GIBS. Připraví se pan poslanec Marek Výborný ve věci Rada ČT. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Dobrý den. Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, já volně navážu na interpelaci, která zde v této věci již zazněla. Za prvé konstatování - podobné instituce jako GIBS jsou i v ostatních státech. Za druhé - ředitel GIBS byl jmenován vládou, jejímž vy jste byl vicepremiérem.

Ale otázka zní: Doba zákonného funkčního období ředitele bezpečnostního sboru je pět let, dotyčný může rezignovat na vlastní žádost, nebo může být odvolán. K tomu však musí existovat zákonný důvod. V této souvislosti vyvstává otázka, zda podrobná kontrola Ministerstva financí, která byla do instituce vyslána, má za úkol tento důvod nalézt. Toto je první otázka.

Druhá otázka. Vy jste tady již přiznal, že jste se sešli. Já se vás chci ještě zeptat, jestli opravdu je pravdou to, co zaznělo v médiích, to znamená, že jste vyhrožoval tomuto řediteli skandalizací. Prosím vás opravdu pouze o dvě odpovědi, zda tam bylo zadání při vyslání této kontroly na GIBS, a na druhou otázku, aby nedošlo zase k nedorozumění, zda jste poté, co jste kontaktoval ředitele GIBS, mu opravdu vyhrožoval, zda jste mu vyhrožoval skandalizací, pokud sám neodstoupí.

Ještě jednou prosba o odpověď na tyto dvě otázky. (Velmi důrazně.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Slovo má předseda vlády Andrej Babiš. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já jsem určitě nikomu nevyhrožoval. Skandál z toho děláte vy, protože nemáte žádný program, jenom antibabiš. Znovu opakuji, že GIBS je produkt Langera, nikdo to nikdy nekontroloval. Před chvílí jsem tady informoval o tom, jak pan ředitel GIBS požadoval peníze od vlády na nové příslušníky, a použil tyto peníze na odměny - 30 mil. odměn bylo v roce 2016. Jestli se mě ptáte - vy to interpretujete tak, že to bylo nelegální, ale to je podle zákona můj podřízený, tak samozřejmě přišel a já jsem s ním jednal, protože je to můj podřízený a já jsem za něj odpovědný. Nevím, proč z toho děláte, jako kdyby to bylo něco nenormálního. A skandál z toho samozřejmě děláte vy. Já jsem to tady opakoval. Už nevím, co mám opakovat, tak si to všechno nastudujte. Já myslím, že těch zmínek je strašně moc. Je tady ten audit, který říká o porušení zákona, a tak dále. Nevím, myslím, že je nesmyslné to opakovat.

Já rád sdělím na výboru pro bezpečnost v rámci nějakého režimu další věci. Já jsem jenom panu Murínovi řekl, že nemá moji důvěru. To je všechno. Nikomu jsem nevyhrožoval.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu premiérovi. Paní poslankyně si přeje reagovat. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP