(15.30 hodin)

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Pane premiére, mám doplňující otázku. Vy jste v České televizi přiznal, že jste přímo úkoloval Ministerstvo financí kontrolou GIBS. Pane premiére, vy jste postupoval mimo své kompetence. Jediný, kdo může ukládat tento úkol, je vláda. Ne vy osobně.

Pane premiére, já se vás chci zeptat, jestli je pravda, že vy osobně jste úkoloval Ministerstvo financí kontrolou GIBS. Víte, pane premiére, ono ovládnutím, doovládnutím médií a doovládnutím bezpečnostních a zpravodajských služeb se vždycky a všude na celém světě dělaly státní převraty! (Potlesk z pravé strany.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a slovo má pan premiér Andrej Babiš. Prosím, pane premiére, máte dvě minuty.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Tak to je směšné. Ano, já jsem napsal dopis na Ministerstvo financí a požádal jsem je, aby zkontrolovali na základě tohoto auditu interní audit GIBS, paní poslankyně. Závěrečná auditorská zpráva, to je interní audit, který je v GIBS pod panem Murínem, který konstatoval, že se nedodržují interní akty řízení a že je tu porušen zákon. A NKÚ nikdy nebyl na GIBS, tak o čem mluvíte? Ano, já jsem požádal Ministerstvo financí, protože my spravujeme peníze daňových poplatníků a je tady důvodné podezření, že na GIBS se nehospodaří efektivně a transparentně. A pan Murín si najal vlastně poradce na image! Za 27 tisíc čistého! A i dalšího mediálního poradce. No kdyby dělal ten GIBS dobrou práci, tak asi nepotřebuje mediálního poradce, kterého platí z peněz daňových poplatníků. Tak prosím vás nedělejte politiku!

Takže já si myslím, že je legální, když GIBS nikdo nikdy nekontroloval a sám audit, který spadá pod pana Murína, konstatuje eventuální porušení zákona, že Ministerstvo financí běžně kontroluje hospodaření s penězi daňových poplatníků. Tak já nevím, v čem je problém.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane premiére. S další interpelací vystoupí pan poslanec Marek Výborný ve věci Rada České televize a připraví se paní poslankyně Alena Gajdůšková ve věci zajištění agendy udržitelného rozvoje. Pane poslanče, máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, já jen na začátek podotýkám, že ve Sněmovně jako poslanec jsem, abych dělal politiku, ale to tak prostě bývá nejen v české Poslanecké sněmovně, ale ve všech parlamentech na světě.

V rámci své interpelace se na vás obracím ve věci na veřejnosti kolujících informací o nutnosti personálních změn ve veřejnoprávních médiích, zvláště v České televizi.

Prezident republiky Miloš Zeman v uplynulých dnech veřejně na televizi Barrandov konstatoval i se slovy o arogantním chování České televize toto - cituji: Musíme s tím především něco udělat, ne to jen kritizovat. Jedna z cest, jak se s tím dá něco dělat, spočívá ve dvojím zamítnutí zprávy o hospodaření České televize. Ano, konec Rady České televize může nastat v případě, že nebude dvakrát po sobě schválena výroční zpráva o hospodaření České televize.

Vážený pane premiére, můžete mi zde jednoznačně vyloučit, že toto účelové zneužití výročních zpráv České televize o hospodaření by mohlo vést, tak jak hovoří Miloš Zeman, k finálním personálním změnám v Radě České televize a následně v České televizi samotné? Obávám se - a podotýkám, že veřejnoprávnost médií je jedním z pilířů demokracie. Generálního ředitele České televize jsem nikdy neviděl osobně, nepotkali jsme se, jde mi skutečně o to, aby tento pilíř demokracie, veřejnoprávnost médií u nás byla zachována. Děkuji za vaši odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a slovo má předseda vlády Andrej Babiš. Prosím, pane premiére, máte pět minut na odpověď.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za dotaz. Moc tomu nerozumím, tady nějaký radní Zdeněk Šarapatka, vedl premiérské kabinety Miloše Zemana a Stanislava Grosse, je člen Rady České televize, a je potřeba vědět, kdo vlastně volí tu radu, tu volí tady Sněmovna, nepřímo, takže já nevím, o čem je řeč. Určitě tady tenhle pán říká, že se chystá nějaký puč, já určitě žádný puč nechystám. Česká televize dostává asi sedm miliard ročně od občanů naší země a samozřejmě je asi důležité vědět, jak Česká televize hospodaří.

A za mě to je všechno. Takže já určitě s Českou televizí nemám žádný problém. Dokonce ji vždycky podpořím, naposledy jsem byl v Otázkách Václava Moravce 12. února minulého roku, tak teď půjdu do otázek 11. března. Tak vidíte, nemám žádný problém s Českou televizí.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a táži se poslance, zda má chuť na doplňující dotaz. Nepřeje si pan poslanec Výborný doplňující otázku.

Takže s další interpelací vystoupí paní poslankyně Alena Gajdůšková, která byla vylosovaná na desátém místě ve věci zajištění agendy udržitelného rozvoje, a prosím, aby se připravil pan poslanec Jakub Michálek ve věci obsazování významných pozic ve státní správě. Paní poslankyně, máte slovo. Prosím.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji, vážený pane předsedající. Vážený pane premiére, vláda České republiky v dubnu loňského roku i za vaší účasti přijala strategický rámec Česká republika 2030. Tento dokument má sloužit veřejné správě jako nástroj strategického řízení ve středně dlouhém horizontu a poskytnout dlouho chybějící komplexní vizi rozvoje naší země. Veřejné politiky nelze omezovat na krátkodobou perspektivu, např. nelze připravovat politiku digitálního skoku bez důkladného zhodnocení jeho dopadů nebo nabízet rychlé řešení dovozu cizinců na lacinou práci. Zároveň je strategie výrazem našeho závazku spolupracovat na naplnění 17 cílů udržitelného rozvoje, které přijaly všechny členské země OSN.

Ptám se proto, jak se hodlá tato vláda v demisi a bez důvěry k agendě udržitelného rozvoje postavit. Znepokojila mě totiž informace o delimitaci této agendy na Ministerstvo životního prostředí. Tuto agendu sice Ministerstvo životního prostředí v minulosti již spravovalo, ale až právě po přenesení na Úřad vlády, a tedy nad resorty, jí dodalo náležité vážnosti a hlavně jí umožnilo se rovnoměrně zaměřit na všechny tři pilíře udržitelného rozvoje.

Agenda udržitelného rozvoje totiž již dávno není pouze agendou životního prostředí. Udržitelný rozvoj je vyvážený hospodářsky a sociální rozvoj v mantinelech daných přírodou. Klíčovými tématy jsou nízkouhlíková cirkulární ekonomika, dopady životního prostředí na život obyvatel, otázka společenských nerovností či vzdělávacího systému vyhovující nárokům 21. století. Dále vytváří kapacity pro dlouhodobé plánování ve státní správě, regionální rozvoj či aktivní roli státu na globální politické scéně. (Předsedající: Paní poslankyně, čas.) Ano, děkuji. Zamýšleným přesunem z Úřadu vlády - (Předsedající: Já bych vás poprosil o položení otázky) - oslabujete snahu předchozích vlád (nesrozumitelné) z Úřadu vlády, skutečné sídlo vlády omezující resortismus. Ptám se tedy -

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Paní poslankyně, prosím čas. Ještě vám dám prostor na položení otázky, ale jinak vás budu muset přerušit.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji. Žádám o poskytnutí informací, mně i řadě zástupců odborné veřejnosti, jak a jakým způsobem chcete zajistit správu této agendy k naplnění implementačního plánu a našich mezinárodních závazků i potřeb našich občanů.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, děkuji. Slovo má předseda vlády Andrej Babiš. A prosím všechny interpelující poslance, aby dodržovali čas, který je daný jednacím řádem Sněmovny. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo. No tak my tu agendu udržitelného rozvoje přeneseme z Úřadu vlády na Ministerstvo životního prostředí k 1. 4., a to z jednoduchého důvodu, že tu agendu vždycky řídil pan ministr životního prostředí, pan Brabec, i když to pan premiér měl, ale pan premiér se tomu nevěnoval. Takže v tomto směru se nic nemění a tu agendu - i pan ministr životního prostředí, dneska tedy místopředseda vlády, byl spolugestorem agendy udržitelného rozvoje, takže v tom není problém a tu agendu převezme pan Brabec, který vlastně to řídil i v minulosti.

A ohledně agendy 2030 pro udržitelný rozvoj, víte, to je takový teoretický dokument, ale my se k tomu samozřejmě hlásíme. Ale zkuste si přečíst tu vizi, co jsem já napsal, do 2035, ta je trošku lepší. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane premiére, a táži se paní poslankyně Gajdůškové, jestli má doplňující otázku. Prosím, ano, přejete si. Paní poslankyně Gajdůšková, máte slovo. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP