(15.00 hodin)
(pokračuje Pekarová Adamová)

To znamená, že i kdyby tu byly opravdu jen ty pochybnosti, které jste zmiňoval v předchozí odpovědi jednomu z kolegů, a kdyby na nich byla byť jen třeba desetina toho pravdou, tak stín pochybnosti, že nečiníte právě z těchto důvodů, ale z toho důvodu, abyste ochránil sebe jako trestně obviněného člověka nebo své blízké, kteří jsou taktéž obviněni, tady prostě vždycky může vzniknout a vždycky tady bude.

Mě by zajímalo, jak to definujete vy. Žádná jiná osoba, nebo aspoň o tom nevím, a určitě nikdo z nás v České republice prostě není v té situaci, že by byla trestně stíhaná a zároveň měla pravomoc se podílet na změnách, které se týkají právě institucí, které vyšetřují (upozornění na čas) či které... vyšetřují nebo jsou činné... tak jsem se do toho zamotala - které jsou prostě aktivní v trestním řízení. Tak.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Paní poslankyně, děkujeme. Slovo má předseda vlády Andrej Babiš. Pane premiére, vašich pět minut. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: No tak k tomu střetu zájmů. Mě strašně baví, že vy jste tady všichni slavili a prosadili, a to bylo z díla vlastně Sobotka-Kalousek, lex Babiš. To jste zapomněli, jak jste to tady schválili? A teďka chodí starostové a říkají, my máme problém, lex Babiš. Je potřeba to změnit. To je zajímavý, co? Takže střet zájmů. Já si myslím, že jsem vyhověl zákonům. Máme tady zákon proti Babišovi a teďka starostové s tím mají problémy. Tak nevím, co vlastně ode mě chcete. Já vám fakt nerozumím.

No a prosím vás, Čapí hnízdo. Já myslím, že už to nikoho ani nebaví. Jako to, že si na mě někdo objednal trestní stíhání, to už jsem tady řekl x-krát a já nevím, co vlastně vy ode mě chcete. Já mám pod sebou GIBS, já jsem jasně řekl, že ten GIBS hospodaří podivně, a já nezasahuji do kompetencí GIBS. Já si myslím, že kdo je na GIBS, co má za sebou, jak to funguje... To je zajímavé, že Liga lidských práv protestuje, vyzývá k odvolání. Tak i to chcete zpochybňovat? Vlastně fond Otakara Motejla? Nebo co ještě budete zpochybňovat? Nebo státní zástupci že si stěžujou. Tak nevím, o čem je řeč. Já do kompetencí GIBS nezasahuji. Jsem odpovědný z hlediska ekonomiky té instituce a ta je podivná. A já si myslím, že jsem to jasně řekl.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane premiére, děkuji. Paní poslankyně žádá o doplňující otázku. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Já si myslím, že moc dobře víte, o čem je řeč. Vy prostě víte, že jste v pozici, kdy jako trestně obviněný na jedné straně máte možnost tímto prostřednictvím, personálními změnami, zasahovat do orgánů, které jsou činné v trestním řízení, tady v tom případě tedy orgánu, který kontroluje jiné orgány, které je provádějí. Takže vy moc dobře víte, že tady toto je střet zájmů. A pokud vy jej v tom nevidíte, tak vás musím ubezpečit, že my ostatní - aspoň za TOP 09 mohu mluvit - jej určitě vidíme. A pokud prostě ty změny jsou v tuto chvíli ještě navíc dělány vládou bez důvěry, nebo je tam vytvářen nátlak na to, aby někdo odstoupil ze své pozice, tak je snad logické, že se na to ptáme, protože si myslím, že vláda, která důvěru nemá, nezískala ji, je v demisi, by to opravdu činit neměla.

Proto vás chci vyzvat, abyste se zdržel veškerých personálních změn, které souvisí s takovýmito orgány činnými v trestním řízení.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A pan premiér si přeje reagovat? Ano, pane premiére, máte slovo. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já myslím, že paní poslankyně sama nevěří tomu, co tady vykládá. Takže já se těším na tu schůzi, kterou jste svolali. Aspoň připomeneme občanům této země, jak vládla ODS v demisi, co se všechno dělo. Už jsme na to zapomněli, na 110 miliard odpuštěných Nomuře, privatizace Aera. Já vám tady přečtu potom ty projevy pana Langera, jak vyměnil všechno, zlikvidoval finanční policii a vznikl GIBS, produkt pana Langera.

Tak prosím vás, nedávejte mi přednášky a zkuste mít jiný program než Babiš a Čapí hnízdo. Máte vůbec nějaký program? Strašná smůla, že jste se dostali do Sněmovny, fakt. Takže zkuste přijít s něčím konkrétním a můžeme se bavit.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu premiérovi. Tímto končím interpelaci paní poslankyně Pekarové Adamové.

Vyzývám, aby přednesla interpelaci paní poslankyně Kateřina Valachová ve věci financování regionálního školství, a připraví se poslanec Dominik Feri ve věci politika zvyšování finanční gramotnosti. Paní poslankyně, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedo vlády, financování regionálního školství, to znamená mateřských, základních a středních škol, nebylo dlouhou dobu spravováno tak, jak by mělo. Teď mám samozřejmě na mysli zejména předchozí vlády. Ani po situaci tří rekordních školských rozpočtů za poslední tři roky, 2016, 2017 a 2018 nejsme v situaci, kdy bychom mohli říci, že naše školy v regionálním školství spravedlivě a férově financujeme. Pořád takzvaná sekera činí minimálně 50 miliard korun.

V minulém roce se podařilo prosadit po dlouhých dvaceti letech reformu financování škol. Domnívám se, že to byl úspěch, a domnívám se, že otázka úspěšného startu reformy financování regionálního školství od 1. ledna 2019 je natolik významná, že je to věc předsedy vlády. Dovoluji si vás tedy požádat prostřednictvím pana předsedajícího o ujištění a garanci, že při nadcházejícím vyjednávání výdajových rámců, rámců rozpočtu, rámců pro následující střednědobý výhled rozpočtu, budete jako předseda vlády garantovat dostatek financí pro reformu financování regionálního školství, a tedy pro naše školy, učitele a děti.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji paní poslankyni, která ani nevyužila svůj čas. Slovo má předseda vlády Andrej Babiš. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Tak já určitě to podporuji. Tak vy dobře víte, paní poslankyně, že my jsme bohužel, ta minulá vláda, jsme to navyšovali procentuálně, a když jsem na to poukazoval, že vy jste mě přehlasovali na ten GIBS, o 20 % navýšení platů, že ti pedagogové potřebují více. Takže tam je absolutně moje podpora.

Ten vývoj rozpočtu za ta léta 2014 až 2018 vlastně stoupl de facto o 35 miliard a my samozřejmě, v tom střednědobém výhledu je tam navýšení pro regionální školství pro rok 2019 o 41 miliard, pro rok 2020 o dalších 22 a pro rok 2021 o dalších 13. Takže my samozřejmě vycházíme z doprovodného usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu, kdy v roce 2020 má dosáhnout průměrný plat učitele 130 % průměrné mzdy ve státě, a my máme v programovém prohlášení vlády, že chceme, aby učitelé měli 150 % průměrného platu učitelů v roce 2017, takže bychom rádi se přiblížili za to období někde k 50 tisícům. Takže my určitě to podporujeme, vzdělávání je pro nás základ a je potřeba samozřejmě tohle prosadit a my jsme připraveni, my jsme připraveni to podporovat a nemáme s tím problém.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu premiérovi a táži se paní poslankyně, zdali má doplňující dotaz. Ano, paní poslankyně má doplňující otázku. Prosím, máte slovo, vaše minuta.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Já vám děkuji, pane předsedo vlády, za toto ujištění. Já pevně věřím, že ministr školství bude mít při vyjednávání rozpočtu vaši plnou podporu a budu to moci sledovat tady z opozičních lavic. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Táži se pana premiéra - přejete si reagovat?

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: No tak my jako menšinová vláda v demisi budeme dělat rozpočet jinak, že nebudou chodit ministři na Ministerstvo financí a potom každý udělá tiskovku, kolik vyrval z ministra financí, ale tentokrát to uděláme tak, že Ministerstvo financí řekne ministrům, kde mají ušetřit a co by měli vylepšit, a zkusíme to nějak naopak. A určitě to má velkou podporu, školství. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP