(14.50 hodin)
(pokračuje Babiš)

A vysvětlete mi, proč tedy nejvyšší státní zástupce je kritický? Proč Ministerstvo spravedlnosti v roce 2016 nesouhlasilo se zprávou GIBS? Tady máte GIBS a jeho rozpočet, tak se můžete podívat. Víte, o kolik stouply platy u GIBS? (Upozornění na čas.) 37 %! Na ty učitelky a pošťačky 14 tisíc. Průměr mají více než 60 tisíc. (Opět upozornění na čas.) A jaký je výkon? Jedno zatknutí za rok na člověka.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane premiére, čas! Já vás žádám o dodržování jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Můžete dokončit komunikaci buď v příští interpelaci nebo formou písemné interpelace, která není pochopitelně stránkově omezena. Takže děkuji. (Předseda vlády: Jo, jsem připraven.) Děkuji. (Potlesk zprava.)

Takže tímto jsme ukončili interpelaci pana poslance Ivana Bartoše. Nyní vyzývám pana poslance Jakuba Michálka, aby přednesl interpelaci na pana premiéra ohledně věci zavedení protikorupčních opatření vládou ČR. A prosím, aby se připravila paní poslankyně Pekarová Adamová ve věci střetu zájmu. Pane poslanče, vaše dvě minuty. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Tak já vidím, že jsme dostali už do trošku jiného režimu, že předseda vlády vlastně interpeluje jednoho z lídrů opozice a ten mu má odpovídat a zkoušet se z toho, jestli ví, co napsaly které noviny. (Potlesk zprava.)

A ujišťuji vás prostřednictvím pana předsedajícího, pane premiére, že Pirátská strana žádné svoje noviny nemá a že vy jste pravděpodobně jediný člověk, který tady sedí, který má vlastní noviny. A vy patříte mezi ty politické elity a my jsme tady opoziční strana, proto se ptáme.

Můj dotaz je na to, že vy jste převzali vládu, máte tedy všechny ministry a zodpovídáte za fungování státní správy. Vy jste vstoupili do politiky jako protikorupční hnutí a já bych se vás rád zeptal, jestli byste mohl seznámit s protikorupčními opatřeními, která jste prosadili ve vládě a ve státní správě od okamžiku, kdy jste převzali moc v tomto státě. A jestli byste mohl konkrétně třeba zodpovědět otázku vlastnické politiky, kterou jste navrhovali již v předchozí koalici, ale která neprošla hlasy ostatních stran, tak jestli ji budete znovu navrhovat, tak abychom věděli, čím se řídí státní firmy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A slovo má předseda vlády Andrej Babiš. Pane premiére, vašich pět minut. Prosím, máte slovo. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Díky. Ještě jsem zapomněl, pane Bartoš, toto je liga lidských práv. (Ukazuje dokument.) GIBS utržena z řetězu právního státu. Fond Otakara Motejla. Tomu snad věříte, ne? Tak si to nastudujte, kluci. Jo, tady to je. Mám toho kila, těch materiálu. (Potlesk a smích.)

Takže zavedení protikorupčních opatření vládou. Tak my tady máme plno věcí, samozřejmě. Už v minulosti já jsem např. navrhoval whistleblowing. To neprošlo. Takže máme rozšíření působnosti NKÚ. Tam vás podporujeme. Regulace lobbingu. To byl záměr na vládě. To připravuje pan Pelikán. Pokračující odpolitizování a otevření státních správy. Tak pokud někdo říká, že my někoho odvoláváme, tak na CzechInvestu, tam, kde dosadil pan Mládek pana Kučeru, který akorát dělal ostudu na jednání v BMW a General Electric, tak se přihlásilo 22 lidí do výběrového řízení. A stejné to bude na poště.

Výkon znalecké a předkladatelské činnosti. Tady je novela zákona o soudech a soudcích, EET, rekodifikace státního práva, nový zákon o realitním zprostředkování. Etický kodex člena vlády. Takže tady je samozřejmě plno, plno opatření, která my děláme.

Já jsem vlastně předsedal té protikorupční komisi. My samozřejmě vnímáme a také jsme to byli my, kteří jsme prosadili zákony Rekonstrukce státu, ano, jako zveřejňování smluv, registr atd. Takže bez nás by to neprošlo. I když samozřejmě iniciátor byl pan Farský. To mu nechci upřít. Ale bylo tak, že v rámci bývalé koalice jsme to prosadili.

My určitě s Piráty budeme rádi spolupracovat v protikorupčním. My jsme protikorupční hnutí. A nemáme za sebou hordu nějakých svých politických kolegů. Já jsem také přišel na vládu - není tam nikdo z hnutí. Ani poradce, ani nikdo. Takže my určitě jsme pro to, abychom pokračovali v boji proti korupci.

A pokud se ptáte, proč Adam Vojtěch odvolal některé ředitele nemocnic, tak doporučuji Health Corruption Report 2013. Evropská komise. Tam zjistíte, kdo byl Richelieu českého zdravotnictví. A ten to stále ještě v pozadí nějak trošku ovládá.

Takže pokud máte pocit, že je to málo těch opatření, tak my jsme připraveni s vámi samozřejmě spolupracovat a určitě všechny podpoříme.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, panu premiérovi. Jenom tady výtky z pravé strany, že pan premiér neodpovídá k věci. Ale já postupuji plně v souladu s jednacím řádem, protože zde je jasně uvedeno v bodě 5, že předseda vlády nebo jiný interpelovaný člen odpoví na ústní interpelaci bezprostředně po jejím přednesení. O obsahu se nemluví - na rozdíl od faktické poznámky. Takže pan premiér si skutečně může odpovídat, na co chce. Jestli chce odpovídat i na něco jiného, je to plně v jeho gesci.

Já tedy se táži... Ano, pan poslanec Michálek má doplňující otázku. Prosím, pane poslanče, vaše minuta.

 

Poslanec Jakub Michálek: Tak pokud já vím, tak v jednacím řádu je napsáno, že nemluví-li řečník k věci, tak bude upozorněn. A pokud nemluví stále k věci, tak se mu odejme slovo. Takže to si spíš nastudujte, pane předsedající.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: No, tak to nejsou... (Potlesk zprava.) To se netýká ovšem tady interpelací.

 

Poslanec Jakub Michálek: Výborně, děkuji. Takže začíná běžet nový čas.

Já jsem se zejména chtěl zeptat pana premiéra na věci, které může dělat vláda sama. Protože vláda přece nemá důvěru této Sněmovny. To znamená, že nemůže schvalovat zákony. Není tady koalice. Chci se zeptat, co dělá přímo vláda sama prostřednictvím jí podřízených ministerstev. Například mě zaujal ten etický kodex člena vlády. To by mě tedy zajímalo, co v něm bude. Zajímá mě, jakým způsobem např. vláda přijala regulaci lobbingu pro osoby, které jsou vládě podřízené. To přece můžete udělat sami už usnesením vlády. To můžete přece jim dát pravidla, ať si zapisují ty schůzky ministři apod. Na to nemusíte přece čekat na Poslaneckou sněmovnu. Čili vy jste šli do vlády s tím, že tady zavedete boj proti korupci. Tu vládu máte. Všichni její členové jsou od vás. Tak se vás ptám, co jste udělali, co se netýká této Poslanecké sněmovny? A prosím o konkrétní odpovědi na svoje otázky, nikoliv na otázky, které si vymyslíte.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Dal jsem vám těch 15 sekund navíc. Takže prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: My jsme tam necelé tři měsíce. Takže co jsme udělali. Ano. Byl projednán věcný záměr o lobbingu a připravuje se zákon. My projednáváme zákony, které vy navrhujete. Například i podporujeme to rozšíření působnosti NKÚ. Tak já nechápu, na co se mě ptáte.

My jsme vláda sice v demisi, ale fungujeme úplně normálně, jako kdybychom byli bez demise. Já osobně v tom nevidím žádný rozdíl. Ale děláme na tom, abychom vlastně získali důvěru.

Takže my znovu předložíme ten zákon o whistleblowingu. A v podstatě odpolitizování a otevření státní správy. Ano. Předložíme také i návrh na změnu zákona o státní službě, který skutečně uzavřel tu státní správu, a když přijde ministr, tak není si schopen vybrat, když tedy má pocit, že ten jeho podřízený nefunguje, tak ho de facto nemůže vyměnit.

Takže vy jste nebyl konkrétní. Nevím, co byste si představoval, abychom ještě víc udělali. A zkuste mi zase napsat. Vy mi píšete relativně často. Tak já určitě budu rád, když mi dáte nějaký úkol, a my to rádi za vás uděláme. Vy jste řekli, že budete v opozici, budete stále kritizovat, tak my to za vás odmakáme, kluci.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám paní poslankyni Pekarovou Adamovou, aby přednesla interpelaci na pana premiéra ve věci střetu zájmů, a připraví se paní poslankyně Kateřina Valachová v interpelaci ve věci financování regionálního školství. Paní poslankyně, máte slovo. Prosím.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Jenom si dovolím poznámku na úvod. Vážený pane premiére, prosím vás, velmi slušně vás prosím, přestaňte tady oslovovat poslance "kluci". Doufám, že se nedočkám toho, že tady budu oslovena "holka" atd. (Smích a potlesk v sále.) Skutečně to nepatří na tuto půdu.

Má otázka je poměrně obecnějšího charakteru, protože jak vidíme, tak tady stejně se můžeme ptát, na co chceme, a vy na co chcete odpovíte. Ale mě by zajímalo, jak vy jako Andrej Babiš byste definoval střet zájmu. Opravdu by mě to zajímalo. Zcela z důvodu toho, že v tom střetu zájmů se samozřejmě vy v mnoha ohledech nacházíte. Já vám uvedu jeden konkrétní příklad. Já vám tedy mohu uvést teď ten nejaktuálnější. A samozřejmě bylo by jich více, ale učebnicovou ukázkou takového konfliktu zájmů je, když trestně stíhaná osoba má pravomoc zasahovat do bezpečnostních složek či složky, která bezpečnostní složky kontroluje, tedy GIBS. V takové situaci se vy nyní nacházíte.***
Přihlásit/registrovat se do ISP