(18.20 hodin)

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Členové vlády, kolegyně, kolegové, cílem návrhu tohoto zákona, jak už tady bylo řečeno, je zrušení systému elektronické evidence tržeb, a to bez náhrady. Skutečností ale je, že i přes nedostatky a v některých ohledech i nejasnosti stávajícího zákona o EET, a myslím, že už tady kolega předkladatel to zmiňoval a zmiňovala to i řada kolegů v minulém volebním období při schvalování tohoto zákona, nicméně v tuto dobu už se jedná víceméně o koncept vcelku již všeobecně přijímaný. Je pravda, že nedostatky tohoto zákona se v praxi mnohdy potvrdily. Já bych akorát řekla, bohužel, ze svého pohledu. Předpokládám, že budou aktuálně zřejmě i předmětem vládou připravované novely zákona o EET, která bude reagovat i na nedávné rozhodnutí tady již zmíněného Ústavního soudu o zrušení některých částí stávajícího zákona.

Já bych jenom chtěla říci, že to, že vlastně Ústavní soud nezrušil zákon o EET jako celek, tak to vše mě vede k tomu, abych tady podala návrh na zamítnutí tohoto tisku v prvním čtení. S tím, že souhlasím se stanoviskem vlády ve všech bodech, které je tam uvedeno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce a otevírám rozpravu. S přednostním právem se do rozpravy hlásí paní ministryně financí a já jí hned udělím slovo. Prosím. Slovo má paní ministryně financí České republiky Alena Schillerová. Prosím.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi stručně uvést několik slov, protože tady bylo řečeno mnoho a myslím si, že si to vyžaduje moji reakci.

Máme za sebou více než rok účinnosti zákona o elektronické evidenci tržeb. Tento zákon prošel obrovským martyriem, než došlo k jeho schválení. Neustále byl podrobován kritice a vlastně podrobován je do dneška. Neustále vyvracíme celou řadu mýtů, odpovídáme na různé dotazy, přitom jsme vedli obrovskou kampaň a samozřejmě pokračujeme v ní dále, protože lidi jsou z toho mnohdy zmateni.

Pojďme si ale říct pár faktů a pak bych se s dovolením zastavila u interpretace rozhodnutí Ústavního soudu, který bych si dovolila zinterpretovat ze svého úhlu pohledu. Tedy jinak než byl interpretován před chvílí.

Co je základním smyslem zákona o evidenci tržeb, ať mluvím přesně? Narovnání podnikatelského prostředí. Sedmnáct zemí Evropské unie má nějakou formu evidence tržeb, ať už je to registrační pokladna, ať je to tato forma evidence tržeb, nebo kombinace obojího. Například v sousedním Slovensku registrační pokladny mají více než 20 let a po poslední návštěvě, kde jsme byli, tak uvažují o zavedení evidence tržeb, začínáme na tom spolupracovat. A další země se přidávají. Byli u nás z Ukrajiny, chtějí zavést elektronickou evidenci tržeb.

Základním smyslem je právě narovnání podnikatelského prostředí, a právě proto podporují evidenci tržeb všechny významné podnikatelské svazy a komory. Já se všemi jednám. Naposledy jsem s nimi měla jednání minulý týden, kdy jsme probírali novelu zákona o evidenci tržeb, ať už je to Asociace malých a středních podnikatelů, která zastřešuje 260 000 podnikatelských subjektů, Svaz obchodu a cestovního ruchu, který zastupuje 6 000 podnikatelů s 500 000 pracovními místy, Asociace českého tradičního obchodu, která zastupuje 7 000 maloobchodních prodejen potravin, Asociace restaurací a hotelů, která zastřešuje 1 385 hotelů, penzionů a restaurací, Fórum cestovního ruchu, Hospodářská komora. Nenapadá mě žádný další významnější podnikatelský svaz či komora. Jednala jsem s nimi naposledy minulý týden, hovořili jsme o rozhodnutí Ústavního soudu, hovořili jsme o navrhované novele a jednoznačně zazněla z jejich strany podpora evidenci tržeb a zaznělo z jejich strany, že nejhorší, co by se mohlo stát, kdybychom se nyní zastavili na půli cesty, to znamená, v podstatě zůstali pouze u první a druhé vlny.

A teď k mé interpretaci rozhodnutí Ústavního soudu. Já nezpochybňuji právo pěti soudců Ústavního soudu na jejich oponentní názor, který tu byl prezentován. To je bezesporu jejich právo a je nezpochybnitelné. Co je však důležité, jak hlasovala většina a jaké rozhodnutí Ústavního soudu tento Ústavní soud nakonec přijal. A já ho interpretuji naopak velmi pozitivně. Uznal elektronickou evidenci tržeb jako legitimní nástroj v boji s daňovými úniky a jako legitimní možnost prověřovat touto formou daňové povinnosti daňových poplatníků. Ano, připouštím, že zrušil určitá ustanovení. My jsme stejně zvažovali jejich modifikaci v novele, kterou připravujeme od podzimu loňského roku. Ale rozhodně odmítám, že zrušil třetí a čtvrtou fázi. Třetí a čtvrtá fáze byla odložena až do doby, než bude definitivně rozhodnuto o všech výjimkách.

Je si potřeba uvědomit, že zákon se psal v podmínkách, kdy nebyla žádná zkušenost. Byl tady jakýsi pokus v roce 2006 se zákonem o registračních pokladnách, byla tak dlouho odkládána jejich účinnost, až vlastně tento zákon byl zrušen a de facto nikdy účinnosti nenabyl. Neměli jsme žádnou historickou zkušenost. Sice jsme se inspirovali v Chorvatsku, nicméně i tuto cestu jsme nezvolili naprosto bez výjimek. My jsme si zvolili svoji českou cestu a jednalo se pouze o inspiraci. Je to správný krok, protože 60 % obyvatel této země podle nezávislé studie KPMG uznává problém šedé ekonomiky. Český statistický úřad - a já jsem to opakovala nesčíslněkrát - v roce 2013 vyčíslil částku šedé ekonomiky na 160 miliard. Čili je to problém. Je to problém. Není to problém jenom příjmových daní, které samozřejmě postihuje zákon o evidenci tržeb, ale je to problém i DPH, kde byl zapojen nástroj kontrolní hlášení, ale o tom dnes není řeč.

Zpochybňuje se daňový výnos. Nevím, z čeho se vychází, když neustále slyším, že ta čísla manipulujeme, že ta čísla nejsou správná. Ta čísla jsou na účtech České národní banky. My jsme vybrali na DPH o 32 mld. více, přes 32 mld. více meziročně. Na tom samozřejmě, uznáváme, má 20 mld. podíl růst ekonomiky, zbytek je podíl konvenčních opatření, která zavedlo Ministerstvo financí, resp. minulá vláda. Kontrolní hlášení a EET. EET se na tom podílí, na základě analýz provedených z placení daní Finanční správou se podílí částkou 5,2 mld., a to jsme ještě snížili DPH u některých komodit, jinak by samozřejmě tam bylo více. Předpokládaný výnos za rok 2017 jsme odhadovali - my děláme tyto odhady konzervativně - na 4,3, takže jsme na částce 5,2, a přičtěte si 0,8 mld. za snížené DPH a byli bychom na 6 mld.

Podle mého názoru to není špatný výsledek. Ale mnohem lepší výsledek je narovnání konkurenčního prostředí. To, že nás podporuje takové množství podnikatelů, to, že nám píší, že s námi hovoří. Bohužel nedostávají takový mediální prostor, a tím pádem se vytváří zkreslený obraz zákona o evidenci tržeb.

Čili já samozřejmě odmítám interpretace, které tu zazněly. Odmítám to, že to je prostě nástroj administrativní náročnosti. Zavedli jsme tu nejlevnější variantu, která mohla existovat. My jsme mohli jít cestou registračních pokladen, nechtěli jsme, právě proto, že to je drahé. Právě proto, že by to bylo velice složité na obsluhu, je to zranitelné. Evidence tržeb, dneska se pokladní zařízení dá koupit už do 3 000 korun, ta nejjednodušší. My jsme zavedli pro podnikatele slevu na dani. My jsme zavedli sníženou sazbu DPH u stravovacích služeb, která samozřejmě se týkala první fáze, protože jsme chtěli tuto první fázi zvýhodnit tím, že začíná být první. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP