(11.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní se tedy snad konečně posuneme k otevření rozpravy. A jako první, než se dostaneme k přihlášeným, tady mám s faktickou poznámkou pana poslance Benešíka. Prosím, dvě minuty.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Myslím si, že před začátkem té diskuse by bylo dobré, aby nám předkladatelé vyjasnili, o kterém návrhu se budeme bavit, jestli se budeme bavit o návrhu Evropského parlamentu, nebo o návrhu Evropské komise, který se momentálně projednává v Radě. To jsou dva poměrně odlišné návrhy. A pokud se tady máme bavit sofistikovaně, tak bychom potřebovali od předkladatelů vědět, o kterém návrhu se bavíme. Děkuji. Doufám, že mi to předkladatelé zodpovědí. (U zpravodajského stolku v tuto chvilku nikdo nesedí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. A tímto bych chtěl vyzvat pana zástupce navrhovatelů a pana zpravodaje, aby se ujali svých míst, protože je v sále nevidím a nepřijde mi to důstojné vůči Sněmovně. Nicméně pokud nikdo není proti, tak bychom pokračovali přihláškami do obecné... (Ohlasy z pléna: To nejde!) Přerušit? Tak v tom případě asi dáme pět minut přestávky a počkáme, jestli se navrhovatel a zpravodaj ujmou svých míst, nebo jestli budeme postupovat jinak.

Přerušuji jednání Sněmovny na pět minut. Budeme tedy pokračovat v 11.56.

 

(Jednání bylo přerušeno od 11.51 do 11.56 hodin.)

 

Je 11.56 a můžeme pokračovat. Paní poslankyně Balaštíková se mi omlouvá od 15 hodin do konce. To jenom oznamuji.

Vidím, že oba dva zpravodajové tady jsou, i navrhovatel. Můžeme tedy přistoupit k přihláškám. První přihlášený je prosím pan poslanec Hrnčíř a připraví se pan poslanec Kobza do rozpravy.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Vážené dámy a pánové, Donald Trump nedávno oznámil, že Spojené státy ukončí svoji účast v tzv. globálním paktu o migraci pod kuratelou OSN. Své stanovisko zdůvodnil slovy - cituji: "Amerika tímto rozhodnutím nekončí svůj štědrý přístup k migraci, ale její rozhodnutí o migrační politice musí být vždy činěno pouze Američany a nikým jiným než Američany." Myslím, že Donald Trump to vystihl naprosto přesně. Takto zodpovědně bychom se měli chovat ke své zemi i my, vážení.

Směrnici stanovující kritéria a mechanismy povinné pro každý členský stát Evropské unie v otázce přijímání a usazování migrantů na svých územích, tzv. Dublin IV, kterou navrhuje Evropská komise, je třeba se bránit za každou cenu. Tato směrnice není vedena nějakými ušlechtilými cíli, ale je z ní cítit cynická snaha Západu vytvářet multikulturní ghetta i v zemích bývalého východního bloku, které ještě nemají problémy související s imigrací nepřizpůsobivých kultur, imigrací, kterou představitelé západních států sami nezvládli.

Součástí této směrnice je přerozdělovací mechanismus, který bude automaticky spuštěn v případě, že se některá ze zemí Evropské unie bude potýkat s vysokým počtem žádostí o azyl. Členský stát má sice možnost se dočasně tohoto relokačního mechanismu neúčastnit, ovšem v takovém případě musí za každého migranta zaplatit ve prospěch státu, který žadatele na místo něho žadatele přijal, neuvěřitelných 250 000 eur, tedy cca 6 300 000 korun. Je zřejmé, že tato drakonická pokuta má jediný cíl: ekonomicky zlikvidovat a ponížit odbojné národy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP