(Jednání pokračovalo ve 14.35 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené kolegyně, vážení kolegové, je 14.35, budeme pokračovat v přerušeném jednání. Po dohodě s panem předsedou volební komise přerušuji bod číslo 34 s tím, že budeme pokračovat státním rozpočtem a zvolíme nějakou vhodnou chvíli, kdy by bylo možné přerušit bod číslo 4, projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu, a pan předseda volební komise by nám sdělil výsledky, k jakým se dobrala volební komise. Takže přerušuji bod číslo 34.

 

A budeme pokračovat. Otevírám bod číslo

 

4.
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018
/sněmovní tisk 2/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala paní ministryně financí Alena Schillerová a zpravodajka rozpočtového výboru paní poslankyně Miloslava Vostrá. Pozměňovací návrhy k předloženému návrhu zákona jsou uvedeny ve sněmovním tisku 2/3 a byly vám zároveň rozdány na lavice. Připomínám, že projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu se řídí podle § 101 až 106 jednacího řádu. Návrh zákona se nepřikazuje garančnímu výboru k projednání, a rozpočtový výbor tudíž nezaujímá doporučující nebo nedoporučující stanovisko k jednotlivým návrhům.

Dříve než otevřu rozpravu, poprosím paní zpravodajku rozpočtového výboru paní poslankyni Miloslavu Vostrou, aby uvedla soubor pozměňovacích návrhů, doprovodná usnesení a přednesla návrh postupu při hlasování. Paní zpravodajka už běží. Počkáme. Paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážení členové a členky vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych si dovolila vás seznámit s návrhem procedury hlasování. Potom bude otevřena rozprava, tak pokud budete mít nějaké jiné návrhy, tak samozřejmě je budu akceptovat. Snažila jsem se, abyste všechny poslanecké kluby ten návrh základní procedury měly před sebou, nicméně přesto ji načtu.

Za prvé bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích k pozměňovacím návrhům rozpočtového výboru. Jde o návrhy v příloze 2b, což je návrh pod číslem B68. Je to můj návrh. Jde o legislativně technický návrh a o tomto návrhu se při hlasování o položkách již dále nebude hlasovat.

Pak je to v příloze jedna návrh B1 pana poslance Hamáčka, návrh B2 pana poslance Filipa. Oba tyto návrhy se promítají současně i do číselných změn v části 2b, číslo B14, B20. O nich, pokud budeme hlasovat teď, tak pak už samozřejmě nebudou hlasovatelné.

Za druhé budeme hlasovat o návrzích rozpočtového výboru v příloze 1 ve znění schválených pozměňovacích návrhů jedním hlasováním, nebude-li námitek.

Za třetí budeme hlasovat o návrzích rozpočtového výboru na změny v číselných položkách ve znění schválených pozměňovacích návrhů v příloze 2a jedním hlasováním, nebude-li námitek.

Za čtvrté budeme hlasovat o návrzích z rozpravy ve druhém čtení jednotlivě, jak zazněly, a máte je všichni písemně v rozdaných materiálech na lavicích - příloha 2b s touto výjimkou: Předřadit pozměňovací návrh B50, který je dodatečným konsenzuálnímu návrhem většiny poslanců rozpočtového výboru, poté hlasovat o pozměňovacím návrhu 52 ve variantě 2, který je na návrh B50 přímo navázán. Pak již hlasovat v uvedeném pořadí.

Za páté hlasovat o návrhu zákona jako celku, tj. dle návrhu usnesení rozpočtového výboru. Máte to na první straně materiálu.

Za šesté, na závěr, pak hlasovat o návrzích na doprovodná usnesení. Tady je možné, nechám to na vás, hlasovat i po částech, neboli jednotlivě.

Dále bych vás chtěla upozornit, vážení kolegové, že v případě, že pozměňovací návrhy vyčerpají položku vládní rezervy na zákonem stanovenou lhůtu (výši?), tak návrhy budou, pokud budou proti této položce, nehlasovatelné, a zrovna tak pokud některý z pozměňovacích návrhů vyčerpá položku k nule, tak další návrhy, které by proti ní byly, budou rovněž nehlasovatelné, na což vás upozorním. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní zpravodajko, a otevírám rozpravu ve třetím čtení, a to i k navrženému postupu. Jenom pro vaši informaci, mám zde s přednostním právem - jako první se přihlásil pan předseda Faltýnek, ale ten svou přihlášku stahuje. Dále se s přednostním právem hlásila paní ministryně Schillerová, poté s přednostním právem pan předseda Kalousek. Dále pro stenozáznam mám, že se k proceduře, až se bude hovořit k proceduře, jako první přihlásil pan poslanec Volný, jako druhý se k proceduře přihlásil pan poslanec Juránek, abychom to měli zaznamenáno.

Takže prosím, paní ministryně, máte slovo v rozpravě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP