(10.20 hodin)
(pokračuje Černoch)

A ty mají život z mého pohledu naprosto krásný, jednoduchý a snadný v rámci financování činnosti. Kam ty peníze jdou, to už je pak jiná věc. Takže já za tohle moc děkuji, že to tady bylo řečeno, protože tak to opravdu je. Setkal jsem se s lidmi z neziskových organizací, kteří říkali: My musíme neustále žádat o další a další peníze, ačkoliv lidé, o které se staráme, tak jejich zdravotní stav se nezmění. Všichni to ví, ale stejně nás posílají k šípku, když říkáme, on se nezmění ten zdravotní stav, dejte nám ty peníze tak, abychom mohli pokračovat dál. To je jedna část.

Druhá část v rámci Rekonstrukce státu - mám na to 20 vteřin. Ano, a já myslím, že dostáváme všichni ty esemesky. (Zleva: My ne.) Vy ne, tak já ano, stejně tak jako e-maily. A ty dostáváme všichni. Co se týče registru smluv, ano já jsem sem šel s tím, že chci bojovat proti korupci, ve snaze, aby věci byly průhledné a nemusím se vším souhlasit. Mám s něčím problém. -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, uplynula doba pro faktickou poznámku.

 

Poslanec Marek Černoch: - Ano, poslední věta. Nicméně je to mé vědomí a svědomí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ptám se, kdo ještě do rozpravy. Ptám se pana premiéra, jestli se chce v rozpravě vyjádřit. Není tomu tak. Nezbývá než tedy hlasovat o návrhu na usnesení, že Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí premiéra Bohuslava Sobotky na interpelaci pana poslance Vojtěcha Filipa. To bychom rozhodli v hlasování číslo 489. Ještě zagonguji a pokusím se získat další kolegy. Počet přihlášených je stálý. Ještě tedy počkám.

 

A rozhodneme v hlasování číslo 489, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro navržené usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 489 z přítomných 77 pro 31, proti 17. Návrh nebyl přijat. Tato interpelace tedy končí.

 

Druhou písemnou interpelací, kterou odmítl poslanec Karel Fiedler, je interpelace na předsedu vlády Bohuslava Sobotku, který odpověděl na interpelaci ve věci národního plánu výuky cizích jazyků. Interpelace se předkládá jako tisk 1085. Otevírám rozpravu a do ní se hlásí pan kolega Karel Fiedler. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Ano, samozřejmě že se hlásím do rozpravy jako poslanec, který tuto interpelaci podal. Jinak bych chtěl ještě na úvod poblahopřát panu místopředsedovi Filipovi, opravdu k výživné interpelaci, kterou tady vyvolal. Tak zajímavý průběh už jsme dlouho nezaznamenali.

A ještě si dovolím obecně k tématu interpelací. Nevím, kolegové, jestli jste poslouchali dneska úvod schůze, je čtvrtek, interpretační den - deset ministrů nebude na odpoledních interpelacích. K čemu máme interpelace? Proč? Nebude tady pan premiér. Z vlády, která má 17 členů, 10 ministrů, jestli se dobře poslouchal, nebude na odpoledních interpelacích! A já myslím, že grémium Sněmovny by se mělo konečně zamyslet nad efektivitou čtvrtků v Poslanecké sněmovně, protože písemné interpelace, je nás tady třetina, naštěstí se splňuje kvorum, já se ani nedivím některým kolegům, že sem nechodí, když vidí úroveň odpovědí nebo dnes mlčení pana premiéra. A odpoledne? Deset ministrů nebude, nebude premiér. To bude fraška. Doslova. To bude fraška! A na vině jsou členové vlády, že to bude fraška. A nyní k mé interpelaci... A ještě si myslím, že tady odpoledne totiž nikdo ani nebude tím pádem, že tady bude zoufale málo poslanců ve sněmovně, pokud tu někdo bude.

A nyní k mé interpelaci. Já jsem se dotazoval opakovaně jak ministryně Valachové, tak pana premiéra na koncepci jazykového vzdělávání. Už jsem takovou interpelaci dával na bývalého ministra Mládka. Vždy jsem byl ubezpečen o tom, že koncepce jazykového vzdělávání existuje, že je všechno v pořádku a, ejhle, přes všechny odpovědi a ujišťování paní ministryně Valachové, že všechno je v pořádku, kdy mi to ještě říkala tady na chodbě v listopadu, v prosinci... Kolegy ze sociální demokracie to evidentně nezajímá! Je to jejich téma, jejich sektor.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vám rozumím, pane poslanče. Prosím o klid poslance Poslanecké sněmovny. Pokud diskutujete jiné téma, než je téma interpelace Karla Fiedlera na předsedu vlády, prosím, v předsálí. Děkuji. Můžete pokračovat, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Fiedler: Zřejmě jsou v domnění, že opět je všechno v pořádku, tak jak jsme to slyšeli v minulé interpelaci od pana premiéra. Ani tady to v pořádku není.

Jak jsem zmínil, už v odpovědích pana ministra Chládka bylo, že ta koncepce existuje. V odpovědích minulých jsem se to dozvěděl a nyní pan premiér v odpovědi uvádí: návrh materiálu je již hotový. Ten materiál jsem dostal k dispozici. Má myslím 23 stran, z toho jedna strana, bod tři - nástroje opatření, strana 9, je možno chápat za jakýsi návrh koncepce. Vše ostatní, co v tom materiálu je, je popis stávající situace, analýza toho, proč je nedobrý stav jazykových znalostí našich žáků a studentů. A když si vezmu tu jednu jedinou stranou, na které tedy Ministerstvo školství pracovalo celé volební období, tak je tam vlastně sedm bodů. Já vám ty body s dovolením přečtu:

1. metodicko-didaktické a jazykové semináře v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků;

2. profil absolventa;

3. podpora mobility žáků a učitelů;

4. ověřování úrovně jazykových znalostí a dovedností;

5. rozvoj metodických kabinetů;

6. systematická úprava RVP a dokumentů rozvoje ŠVP ;

7. příprava legislativních opatření.

No, to je koncepce jako blázen, s prominutím! Na tomto materiálu, na kterém Ministerstvo školství pracovalo léta, tak toto má být koncepce jazykového vzdělávání? Když vyberu z textu: Poukazuji na skutečnost, že výsledky žáků neodpovídají jejich praktickým potřebám. Jednou z priorit je stanovení profilu absolventa. Takový rozvoj nejlépe posílí zahraniční pobyty učitelů. Pana premiéra to evidentně nezajímá. Nic překvapivého. (Premiér B. Sobotka: Jsem tady a poslouchám. Poznámky z řad ČSSD.) Poznámky kolegů ze sociální demokracii odpovídají její úrovni.

Zastavil bych se u pobytu učitelů v zahraničí. Mimo jiné mi pan premiér v odpovědi řekl, že veškeré náklady na zpracování té koncepce byly v řádu občerstvení a chlebíčků. Myslím, že tady někde uvádí částku 7,5 tisíce korun, což pokládám za poměrně výsměch. To mě opravdu nadzvedlo. Pobyty zahraničních učitelů. Pokud mám informace, tak dvě třetiny nákladů za tyto pobyty byly za dopravu, ubytování a stravu. To, že by došlo ke zvýšení jazykových dovedností pedagogů, o tom žádná data nejsou. Veškeré tyhle náklady v řádu asi 1,5 miliardy korun nemohu pokládat za nic jiného, než příjemnou cestovní kancelář pro pedagogy a pro učitele. Pokud došlo k výjimkám, ano, bude to velmi pozitivní, ovšem nicméně, tak jak jsme tady před chvílí hovořili v případě neziskových organizací, ptali jsme se po výsledcích činnosti, tak já bych ty výsledky pobytů v zahraničí rád viděl.***
Přihlásit/registrovat se do ISP