(14.30 hodin)
(pokračuje Langšádlová)

Tato vláda v průběhu volebního období přijala mnoho zákonů, a prosadila je v této Sněmovně, které výrazně komplikují život našim podnikatelům. Jedná se o elektronickou evidenci tržeb, kontrolní hlášení a další. Myslím si, že by bylo dobré, abychom v tomto období také prosadili nějaký návrh zákon, který ulehčí situaci našich podnikatelů a zjednoduší zejména oblast kontroly, která je velmi často duplicitní, opakovaná a velmi komplikovaná pro naše podnikatele. Proto si vás dovoluji požádat o pevné zařazení tohoto bodu. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Nyní pan poslanec Okamura, který má tedy tři přihlášky. První vystoupení je k tématu trestního zákoníku. Je to tak, pane poslanče? Trestní zákoník, Ministerstvo financí a referendum, v tomto pořadí. (V sále je obrovský hluk a neklid!)

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, dovolte mi reagovat na stále častější teroristické útoky v Evropě v prvé řadě s podotknutím, že je jich o trochu více, než nám předkládají naše mainstreamová média. Ale i tak velmi ilustrativní byl poslední útok ve Francii, kde média ohlásila, že v autě měl útočník, potomek muslimských migrantů, pušku a Korán.

Navrhuji pevně zařadit náš návrh novely trestního zákoníku, tisk 985, na zítra po pevně zařazených bodech.

Pro pochopení stavu je třeba vědět, že jsme ve válce. Jednak ji oficiálně vyhlásil Daeš včetně vyhlášení války České republice, ale podle Koránu válka s nevěřícími končí, teprve když celý svět je muslimský a válka se nevede jen zbraněmi. Boj se vede hlavně slovy a šířením myšlenek. To je třeba zastavit v prvé řadě. Terorismus je jen taktika boje. Hlavní boj se vede ideologií.

Za naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, jsme napsali a podali návrh změny trestního zákona, který by zakazoval propagaci jakékoliv ideologie, která potlačuje práva a svobody nebo hlásí nenávist. V současnosti totiž zákon zakazuje a trestá pouze propagaci takového hnutí, nikoliv ideologie. Vláda ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL ale náš návrh loni odmítla. A já se vás ptám: co je na zákazu propagace potírání lidských práv a nenávisti špatně? Nejsem rasista, a proto je pro mě fašismus stejný jako islám.

Vážené kolegyně a kolegové, pokud nechceme terorismus v naší zemi, jsou třeba dvě věci - nemít tu teroristy a nevytvářet jim tu zázemí. To, že u nás nedovolíme propagovat ideologie, které hlásají zničení naší civilizace, je naprosto logický a nezbytný základ naší obrany, na kterou nemáme jen přirozené právo, ale je to i naší povinností vůči našim občanům, kteří jsou první na ráně jako potenciální oběti muslimských fanatiků.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, v této fázi bych očekával nějaký návrh. (V sále je stále velký hluk.)

 

Poslanec Tomio Okamura: To jste mě, pane předsedo, asi neposlouchal. (Předsedající: Pokud jsem vás neslyšel, tak se omlouvám.) To jste mě neposlouchal, asi se tam bavíte s někým jiným. Nevím, jak to tady tedy je. Já jsem tady říkal už asi ve třetí větě, že navrhuji pevně zařadit náš návrh novely trestního zákoníku, tisk 985, na zítra po pevně zařazených bodech. Je to bod 168.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: V tom případě se omlouvám. Je to samozřejmě hlasovatelný návrh. Další prosím.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, na tuto schůzi Poslanecké sněmovny navrhuji zařazení mimořádného bodu s názvem Projednání zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu o výsledcích kontroly na Ministerstvu financí za rok 2015.

Dovolte mi, abych tento návrh odůvodnil. Soustavně jsme ujišťováni o skvělé práci Ministerstva financí a o vynikajících výsledcích hospodaření České republiky. Každý ovšem ví, že předpokladem pro správnost údajů o výsledcích hospodaření je vedení správného a korektního účetnictví. Pokud Nejvyšší kontrolní úřad zjistil při své kontrole závažné systémové nedostatky, které se týkají účetní uzávěrky, pak nutně vznikají pochybnosti o správnosti státního závěrečného účtu a správnosti účetních výkazů České republiky.

Já i voliči našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, jsme velmi znepokojeni v médiích uváděnou výší celkových pochybení okolo 100 mld. korun a také tím, že Nejvyšší kontrolní úřad nalezl systémové chyby a rizika v práci Ministerstva financí. Je proto zásadní slyšet, zda tyto systémové chyby a rizika někdo řeší a jestli je stoprocentně zajištěno, že Ministerstvo financí vykazuje o hospodaření České republiky přesná čísla. Myslím, že všechny účetní v celé České republice překvapilo, když pan ministr financí už v prvním lednovém týdnu věděl, jak dopadlo hospodaření České republiky za celý rok 2016. Je třeba zjistit a prodiskutovat, zdali v práci Ministerstva financí převládá profesionalita, nebo spíše jen politická agitace.

V zájmu odstranění pochybností o této věci navrhují poslanci našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, zařazení tohoto bodu na pořad schůze, a to na dnes po již pevně zařazených bodech. (Hluk v sále neutichá!)

Vážené dámy a pánové, dovoluji si znovu a znovu navrhnout, abychom konečně přijali zákon o celostátním referendu. Navrhuji to tady ve Sněmovně opakovaně a vládní koalice ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL mi můj návrh neustále zamítá. Blíží se konec volebního období a vláda by měla už konečně přestat obelhávat občany a měla by se pustit do plnění vládního prohlášení, a to bodu, který se týká slibu vládní koalice a koaliční vlády, že vláda prosadí zákon o všeobecném referendu.

Žádám proto o pevné zařazení návrhu zákona o referendu, tisk 559, bod 59, na pořad schůze, a to na dnes po již pevně zařazených bodech.

Když se nad nesplněnými vládními sliby zamyslíme, tak je jich velká řada. Neudělali jste důchodovou reformu, takže důchodci živoří. Nevyřešili jste ani systém exekucí, ani lichvu. Nevyřešili jste podporu rodin s dětmi, takže se nadále mladé pracující rodiny bojí mít více dětí. Zásadně jste také zbyrokratizovali podnikání. Za vaší vlády se zásadně zhoršila bezpečnost, takže po ulicích chodí vojáci a policisté se samopaly. Lidé mají čím dál větší obavy ze zhoršující se dostupnosti zdravotní péče a také výsledky českých školáků se v mezinárodním srovnání zhoršují. Ano, nalijme si čistého vína. Lidem nezbývá po třech letech vlády ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL v jejich peněženkách o nic více, než tomu bylo za předešlé vlády Miroslava Kalouska a ODS.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu poslanci Okamurovi. Prosím paní poslankyni Aulickou Jírovcovou. (Hluk v sále je stále obrovský!)

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych i já předřadila sněmovní tisk 943, což je senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

Dovolte mi k tomu říct pár slovo. Do Poslanecké sněmovny byl tento návrh zákona poslán v říjnu 2016. Od té doby stále čeká na své projednávání, i když chápu, že tady máme i starší tisky, které se stále nedostaly na projednání. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc jsou důležitou součástí systému péče o ohrožené děti. Jde o zařízení, která musí být připravena v jakoukoliv hodinu převzít do krátkodobé péče dítě, i více dětí v situaci, kdy se o ně vlastní rodiče nemohou postarat. A zde bych zdůraznila, že sem patří i případy týrání a zneužívání dětí. Jsou to krizová zařízení, která musí být neustále k dispozici. Je proto nezbytné, aby fungovala stabilně a předvídatelně. Současná podoba financování jim však neumožňuje zajistit provoz v dlouhodobějším horizontu.

Výše uvedené problémy vedou k tomu, že mnoho zařízení je v existenciální tísni. Nejsou schopna zajistit stabilní personál, protože nemohou učinit dlouhodobou předpověď, zda budou mít na financování zaměstnanců. Současný stav financování je podle velké části ředitelů i ředitelek zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dlouhodobě neudržitelný. Vláda k tomuto sněmovnímu tisku přijala neutrální stanovisko. Je však s podivem, že není v jejím vlastním zájmu, aby se kritická situace výrazně zlepšila.

Proto navrhuji úpravu programu, aby tato novela byla dnes předřazena a stihla se ještě na této schůzi v Poslanecké sněmovně projednat a byla propuštěna do výborů Poslanecké sněmovny k projednání. Za prvé navrhuji tuto variantu: první bod za sněmovní tisk 1042, bod 182, na středu 26. 4. 2017. Jako druhou variantu první bod po pevně zařazených třetích čteních na pátek 28. 4. 2017.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím paní poslankyni Chalánkovou.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Dobrý den, vážený pane předsedo. Dovolte, abych požádala o projednání možnosti zařazení bodu 165, jedná se o sněmovní tisk 977, ale trošku odlišně, než jsem napsala na přihlášku.

Vzhledem k tomu, že předpokládám, že debata o zákonu o sociálním bydlení, což jsou dva spolu související tisky, 1065 a 1066, bude poměrně dlouhá, tak bych poprosila, jestli by bylo možné zařadit tento bod vzhledem k tomu, že zde máme přítomnou paní ministryni Marksovou Tominovou, před bod 1065, tedy před zákon o sociálním bydlení. Pokud by mi tento návrh nebyl Poslaneckou sněmovnou schválen, tak bych poprosila, jestli bychom mohli, nevím, jestli je to procedurálně možné, ale hlasovat o zrušení usnesení o přerušení tohoto sněmovního tisku 977 v prvním čtení do doby přítomnosti paní ministryně Marksové Tominové, protože paní ministryně tady velmi často nebývá a tento bod patří do gesce především Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva školství. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP