(12.50 hodin)

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, dobré teď již odpoledne vám přeji. Jménem volební komise dlužím drobnou omluvu, že jsme přerušili tu zajímavou a vypjatou debatu ohledně sociálních záležitostí, a zároveň tedy prosím o pochopení, že potřebujeme další volební body projednat a naplnit orgány, které čekají na to, jak tedy dnes bude jednat a jak rozhodne Poslanecká sněmovna. Ty volební body jsou tři, já se budu snažit své vystoupení omezit na minimum.

V tuto chvíli v tom prvním bodu máme připravený návrh na volbu člena Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu. Jak řekl pan předsedající, usnesení volební komise číslo 156 je vám k dispozici, my jsme ho přijali 3. února a konstatovali jsme, že od poslaneckých klubů jsme obdrželi dva návrhy. První návrh je na našeho kolegu pana poslance Jiřího Štětinu, kterého navrhl klub hnutí Úsvit, a druhým návrhem je pan Prokop Tomek, kterého navrhuje TOP 09. Ještě k panu Tomkovi mohu doplnit, že on byl členem té komise donedávna, jeho funkční období mu skončilo dnem 10. února, takže tady TOP 09 navrhuje, aby Sněmovna případně rozhodla o tom, že bude ve své funkci pokračovat.

Každopádně volební komise navrhuje volbu tajnou dvoukolovou, tak jak je běžné u tohoto typu voleb, a pokud nebudete mít v rozpravě žádné připomínky, tak prosím, abychom poté hlasovali o návrhu na tajnou volbu.

A nyní prosím pana předsedajícího, aby otevřel rozpravu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a otevírám rozpravu. Táži se, zda se někdo hlásí. Žádnou přihlášku nevidím, v tom případě končím rozpravu. Přejete si závěrečné slovo, pane předsedo? Není tomu tak. V tom případě patrně přistoupíme k přerušení bodu.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Ne, ne, ne. Prosím hlasovat o tom, že bude tajná volba.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Správně. Já tedy zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tajnou volbu v tomto případě, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 186, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro návrh 129, proti 1. Konstatuji, že jsme vyslovili souhlas s tajnou volbou v tomto bodě. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní tedy prosím o přerušení bodu a otevření bodu číslo 260.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano, já přerušuji tento bod a otevírám další bod dnešního jednání a tím je

 

260.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu

Na lavice vám bylo k tomuto bodu rozdáno usnesení volební komise číslo 157 ze dne 3. února tohoto roku. Prosím, pane předsedo, abyste se i v tomto případě ujal slova.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak u tohoto bodu připomenu, že 19. února skončilo funkční období čtyřem členům dozorčí rady, pánům Janu Husákovi, Pavlu Kováčikovi, Alfrédu Michalíkovi a Ladislavu Skopalovi. Snad krátce na vysvětlení, hodně novinářů se mě ptalo, jestli toto souvisí s onou kauzou - ne, pardon, omlouvám se, pletu si to s jiným bodem. Omlouvám se, toto je něco jiného.

Takže skončilo období čtyřem členům této dozorčí rady. Lhůta na nové nominace byla vyhlášena do 3. února a opět tady máte k dispozici usnesení volební komise č. 157. Pokud budete souhlasit, já ho nebudu znovu číst, abych nezdržoval. Bylo rozesláno na kluby a máte ho i vy k dispozici. Co ale říct musím před volbou, je to, že volební komise opět navrhuje volbu tajnou dvoukolovou, a poprosím, abychom o ní hlasovali. A to, že nově zvoleným členům započte čtyřleté funkční období, bylo by to nejdříve 20. února v souladu s usnesením, dnes už jsme v březnu, takže dnem zvolení. Nyní prosím o otevření rozpravy.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Otevírám rozpravu a táži se, kdo se hlásí o slovo. Pan předseda Stanjura, prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, většinou u volebních bodů nevystupuji, možná že vystupuji úplně poprvé a... Říkám možná. Tak podruhé, říká pan předseda volební komise, ten to musí vědět lépe než já.

Ale chtěl bych upřít vaši pozornost na kandidáta, kterého nominoval náš poslanecký klub. My jsme tentokrát přistoupili netradičně k těm nominacím na rozdíl od všech ostatních. Při vší úctě k ostatním kandidátům, tak všichni dělají politiku, ať už na komunální, nebo centrální, či regionální úrovni. Nic proti, jsou to legitimní kandidáti. My jsme požádali v rámci toho, jak debatujeme s odbornými asociacemi, profesními asociacemi, o to, abychom dostali nějakou nominaci někoho, kdo se tím reálně zabývá, a předkládáme vám návrh na pana Bogdana Trojaka. Já bych jenom z jeho životopisu, který je poměrně obsáhlý, vám řekl několik věcí, které dělal nebo dělá, protože si myslím, že si zaslouží podporu.

Není to typický stranický kandidát - teď to nemyslím ani jako nevýhodu, ani jako výhodu. Není to člověk, který dělá politiku ať na komunální, krajské, či celostátní úrovni. Je to člověk, který kromě toho, že se zabýval literaturou, se dlouhodobě věnuje vínu. První vlastní vinici vysadil v roce 2004, od roku 2006 vyrábí vlastní víno, od roku 2007 až doposud publikuje v odborném vinařském časopise Vinařský obzor a v dalších odborných médiích. V roce 2008 se stal autorem značky Autentisté, byl to start projektu Autentisté zaměřeného na přírodní vína. V roce 2012 založil v Praze vinný bar Veltlín. Od roku 2014 doposud je zakladatelem a prezidentem festivalu Praha pije víno, což je jedna z největších mezinárodních vinařských akcí v České republice. V roce 2016 za tu značku, kterou založil, Autentisté, dostal cenu za tento projekt v rámci soutěže Vinař roku. V letošním a příštím roce mu byla přidělena výsadbová práva na založení další vinice o výměře zhruba jednoho hektaru ve Velkých Žernosekách.

Já si myslím, že pokud volíme čtyři, tak kromě těch, kteří mají zkušenost s veřejnou správou, bychom mohli zvolit aspoň jednoho autentického, skutečného zástupce těch, kteří víno vyrábějí, propagují a přispívají ke zlepšení kultury pití vína v České republice. On má samozřejmě hendikep, že nemohl tak jako ostatní kandidáti požádat své stranické kolegy, protože není naším členem, o podporu. On ani neví, že tady dneska vystoupím s touto obhajobou. Ale já vás prosím o zvážení možnosti ho volit, protože si myslím, že je to člověk, který tomu vínu rozumí, který pro to něco dělá, a ta funkce by mu bezesporu slušela. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji a táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Žádnou přihlášku nevidím, v tom případě končím rozpravu. Táži se, zda chcete závěrečné slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Závěrečné slovo nechci, děkuji. A prosím, abychom hlasovali o tom, že i tato volba proběhne tajně.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano, bude to tajná dvoukolová volba.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 187, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro návrh 130, proti 1. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Nyní prosím o přerušení tohoto bodu a otevření třetího volebního bodu, číslo 261.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: A já tak činím, přerušuji tento bod a otevírám další bod a tím je

 

261.
Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie

Na lavice vám k tomuto bodu bylo rozdáno usnesení volební komise číslo 158 ze dne 3. února tohoto roku a i zde vás prosím, pane předsedo, abyste se ujal slova.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak tady je situace obdobná jako u předchozích bodů s tím rozdílem, že kandidáty nenavrhují poslanecké kluby, ale přímo pan ministr kultury Daniel Herman. Ten zaslal do Sněmovny už na konci ledna, 24. ledna, dopis, kde konstatuje, že třem členům této rady skončí funkční období 5. dubna. Jsou to členové Zuzana Kopečková, Jiří Kubíček a Petr Vítek. Pan ministr nám, Sněmovně, navrhl na výběr ze sedmi kandidátů. Jeho dopis včetně životopisů a přehledu, kdo jednotlivé návrhy panu ministrovi podal, obdrželi předsedové klubů 31. ledna.

Volební komise tuto věc projednala a přijala usnesení č. 158. To je vám také k dispozici a i tady po případné rozpravě navrhujeme hlasovat o tom, aby volba byla tajná a dvoukolová.***
Přihlásit/registrovat se do ISP