Středa 1. března 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Bartošek)

260.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu

Na lavice vám bylo k tomuto bodu rozdáno usnesení volební komise číslo 157 ze dne 3. února tohoto roku. Prosím, pane předsedo, abyste se i v tomto případě ujal slova.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak u tohoto bodu připomenu, že 19. února skončilo funkční období čtyřem členům dozorčí rady, pánům Janu Husákovi, Pavlu Kováčikovi, Alfrédu Michalíkovi a Ladislavu Skopalovi. Snad krátce na vysvětlení, hodně novinářů se mě ptalo, jestli toto souvisí s onou kauzou - ne, pardon, omlouvám se, pletu si to s jiným bodem. Omlouvám se, toto je něco jiného.

Takže skončilo období čtyřem členům této dozorčí rady. Lhůta na nové nominace byla vyhlášena do 3. února a opět tady máte k dispozici usnesení volební komise č. 157. Pokud budete souhlasit, já ho nebudu znovu číst, abych nezdržoval. Bylo rozesláno na kluby a máte ho i vy k dispozici. Co ale říct musím před volbou, je to, že volební komise opět navrhuje volbu tajnou dvoukolovou, a poprosím, abychom o ní hlasovali. A to, že nově zvoleným členům započte čtyřleté funkční období, bylo by to nejdříve 20. února v souladu s usnesením, dnes už jsme v březnu, takže dnem zvolení. Nyní prosím o otevření rozpravy.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Otevírám rozpravu a táži se, kdo se hlásí o slovo. Pan předseda Stanjura, prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, většinou u volebních bodů nevystupuji, možná že vystupuji úplně poprvé a... Říkám možná. Tak podruhé, říká pan předseda volební komise, ten to musí vědět lépe než já.

Ale chtěl bych upřít vaši pozornost na kandidáta, kterého nominoval náš poslanecký klub. My jsme tentokrát přistoupili netradičně k těm nominacím na rozdíl od všech ostatních. Při vší úctě k ostatním kandidátům, tak všichni dělají politiku, ať už na komunální, nebo centrální, či regionální úrovni. Nic proti, jsou to legitimní kandidáti. My jsme požádali v rámci toho, jak debatujeme s odbornými asociacemi, profesními asociacemi, o to, abychom dostali nějakou nominaci někoho, kdo se tím reálně zabývá, a předkládáme vám návrh na pana Bogdana Trojaka. Já bych jenom z jeho životopisu, který je poměrně obsáhlý, vám řekl několik věcí, které dělal nebo dělá, protože si myslím, že si zaslouží podporu.

Není to typický stranický kandidát - teď to nemyslím ani jako nevýhodu, ani jako výhodu. Není to člověk, který dělá politiku ať na komunální, krajské, či celostátní úrovni. Je to člověk, který kromě toho, že se zabýval literaturou, se dlouhodobě věnuje vínu. První vlastní vinici vysadil v roce 2004, od roku 2006 vyrábí vlastní víno, od roku 2007 až doposud publikuje v odborném vinařském časopise Vinařský obzor a v dalších odborných médiích. V roce 2008 se stal autorem značky Autentisté, byl to start projektu Autentisté zaměřeného na přírodní vína. V roce 2012 založil v Praze vinný bar Veltlín. Od roku 2014 doposud je zakladatelem a prezidentem festivalu Praha pije víno, což je jedna z největších mezinárodních vinařských akcí v České republice. V roce 2016 za tu značku, kterou založil, Autentisté, dostal cenu za tento projekt v rámci soutěže Vinař roku. V letošním a příštím roce mu byla přidělena výsadbová práva na založení další vinice o výměře zhruba jednoho hektaru ve Velkých Žernosekách.

Já si myslím, že pokud volíme čtyři, tak kromě těch, kteří mají zkušenost s veřejnou správou, bychom mohli zvolit aspoň jednoho autentického, skutečného zástupce těch, kteří víno vyrábějí, propagují a přispívají ke zlepšení kultury pití vína v České republice. On má samozřejmě hendikep, že nemohl tak jako ostatní kandidáti požádat své stranické kolegy, protože není naším členem, o podporu. On ani neví, že tady dneska vystoupím s touto obhajobou. Ale já vás prosím o zvážení možnosti ho volit, protože si myslím, že je to člověk, který tomu vínu rozumí, který pro to něco dělá, a ta funkce by mu bezesporu slušela. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji a táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Žádnou přihlášku nevidím, v tom případě končím rozpravu. Táži se, zda chcete závěrečné slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Závěrečné slovo nechci, děkuji. A prosím, abychom hlasovali o tom, že i tato volba proběhne tajně.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano, bude to tajná dvoukolová volba.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 187, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro návrh 130, proti 1. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Nyní prosím o přerušení tohoto bodu a otevření třetího volebního bodu, číslo 261.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: A já tak činím, přerušuji tento bod a otevírám další bod a tím je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP