(9.10 hodin)

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké dopoledne, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane předsedající. Dovolte, abych jménem našeho klubu navrhl pevně zařadit v pořadu schůze bod číslo 34, jedná se o poslanecký návrh kolegyně Kovářové, návrh zákona o daních z příjmů, tisk 848, druhé čtení, a to na úterý 14. 3. po již pevně zařazeném bodu číslo 44.

Děkuji za pozornost. Úterý 14. 3. po již pevně zařazeném bodu číslo 44.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dovolte, já bych ještě navrhla variantu k bodu 173, tedy k sněmovnímu tisku 977, protože jsou tam ještě nějaké další pevně zařazené body na dnes, na středu 1. března, tak bych prosila o hlasování o zařazení tohoto sněmovního tisku jako první bod po v současné chvíli pevně zařazených bodech.

Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Táži se, zda někdo další má ještě návrhy na úpravu pořadu schůze. Jestli tomu tak není, dám hlasovat.

 

Nejprve budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Kovářové, která navrhuje, aby bod číslo 25, sněmovní tisk 807, zákon o provozu na pozemních komunikacích, byl zařazen na čtvrtek 2. 3. pevně po bodu 284.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 178, přihlášeno je 142 poslankyň a poslanců, pro návrh 136. S tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále je zde návrh paní poslankyně Chalánkové, která chce zařadit bod číslo 173, sněmovní tisk 977, dnes po již pevně zařazených bodech. První návrh je po sněmovním tisku 903, což je zákoník práce.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 179, přihlášeno je 143 poslankyň a poslanců, pro návrh 39, proti 58. Tento návrh byl zamítnut.

 

Stejný návrh variantně dnes po všech pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 180, přihlášeno je 145 poslankyň a poslanců, pro návrh 82, proti 27. Tento návrh byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Soukupa, který chce zařadit bod 163, sněmovní tisk 937, na 15. 3. po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 181, přihlášeno je 148 poslankyň a poslanců, pro návrh 16, proti 54. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslední návrh je návrh pana předsedy Faltýnka, aby bod 34 byl pevně zařazen na úterý 14. 3. po bodu 44.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 182, přihlášeno je 148 poslankyň a poslanců, pro návrh 117, proti 5. S tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy na změnu pořadu schůze.

 

Otevírám první bod dnešního jednání a tím je

 

2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 501/6/ - vrácený Senátem

Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali dne 21. února a rozprava byla přerušena. Připomínám, že z pověření Senátu se projednávání tohoto bodu mohou zúčastnit paní senátorka Jitka Seitlová a pan senátor Jaroslav Větrovský, čímž zde paní senátorku mezi námi vítám. Dobrý den.

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr životního prostředí Richard Brabec a zpravodaj garančního výboru Robin Böhnisch. Táži se, zda předtím, než budeme pokračovat v rozpravě, chce vystoupit pan ministr. Není tomu tak. Případně pan zpravodaj Böhnisch? Také ne.

Budeme pokračovat v přerušené rozpravě, kterou tímto otevírám. Prvním přihlášeným je pan poslanec Laudát, připraví se paní poslankyně Nohavová. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, dámy a pánové, já navážu na předchozí vystoupení, která jste tady slyšeli. Slyšeli jste o lunaparcích. Já jsem to vystoupení měl připravené již dříve, neměnil jsem ho, takže se v něčem možná budu opakovat nebo se dotknu stejných věcí, ale samozřejmě díky tomu, že zákon o ochraně přírody, byť v té ořezané podobě, která se týká pouze Šumavy, tady již byl několikrát.

Senát, který byl doplněn nedávno o zvolenou třetinu svých členů, se uvedl na českou politickou scénu v uvozovkách úpravami návrhu zákona č. 144/1992 Sb. dne 18. ledna 2017 z mého pohledu velmi nešťastným způsobem.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane poslanče, že vstupuji do vašeho projevu, ale opět musím vyzvat kolegy a kolegyně ke ztišení. Prosím, pokračujte. (Hluk v sále se nezmenšuje.)

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Ani se mi nechce věřit, že většina senátorů úmyslně svým hlasováním otevřela cestu k další vlně vykořisťování krajiny. Zdůrazňuji vykořisťování krajiny. Jinak totiž nelze nazvat proces, v němž poměrně úzká skupina polistopadových zbohatlíků poté, co proměnila krkonošská údolí na lunaparky, zatoužila po osobní privatizaci pro změnu jižních hraničních hor. Vily vystavěné na kopcích tak, aby majitelé měli dobrý výhled, ve kterém jim nebude překážet to, co sami budují, to je vize jejich podoby české krajiny. Leckde už je to dneska realita, nemusíte chodit pro příklady příliš daleko. A to je vize, kterou čeká Šumava, pokud bychom přistoupili na senátní návrh zákona.

Již dříve se v těchto prostorách odehrával boj o aktivitách na územích zasažených kůrovcem a orkánem Kyrill. Dnes se jasně ukazuje, že příroda si poradí sama bez našich motorových pil a těžké mechanizace.

Přichází stejná skupina politiků s dojemnou péčí o rozvoj šumavských obcí. Až na několik výjimek nemám dojem, že obyvatelé Šumavy chtějí žít jako chudí příbuzní ve stínu nekonečných šňůr apartmánů. A až těch apartmánů bude příliš, až se šumavská údolí promění v sezónní Václaváky, potom se zbohatlíci budou ohlížet, která další území zabetonují a ekonomicky vytěží. Pro sebe samozřejmě. Nemělo by být bráněno obcím a obyvatelům v oblastech národních parků rozvíjet svoje aktivity a zhodnocovat svůj majetek, ale musíme zabránit tomu, aby na kvalitách a krásách přírody parazitovali zlatokopové, kteří krajinu a přírodu ekonomicky vytěží, znehodnotí a ohrozí, či ji dokonce zlikvidují. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP