(11.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní zpravodajce. Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Vilímec. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Dámy a pánové, nebudu mluvit dlouho, ale chtěl bych začít poděkováním. Chci poděkovat kolegům skutečně napříč politickým spektrem, kteří při projednávání návrhu zákona v sociálním výboru, zákona, o kterém zde pan předseda Faltýnek prohlásil, že je důležitý, podpořili mé pozměňovací návrhy, které posilují skutečně pozici a postavení obcí při vyplácení doplatků na bydlení. Já to vnímám velmi pozitivně, že výbor projevil snahu schválit zákon v takové podobě, která umožní lépe zakročit proti obchodníkům s chudobou a zamezit dalšímu vzniku sociálních ghet v některých městech a obcích České republiky. Věřím, že nemluvím jen za sebe, mluvím za celou řadu starostů a komunálních politiků a také za ty občany, kteří musejí žít v těsném sousedství s těmito ghetty.

Nedávno jsme dostali, věřím, že všichni poslanci, dopis od starosty města Bruntálu, který nás vyzývá k podpoře takových změn v tomto zákoně, které zabrání jeho zneužívání. Myslím, že každý poslanec ve svém volebním obvodu, ve svém kraji najde obec, kde si prostě někteří majitelé nemovitostí postavili na sociálně nepřizpůsobivých nájemnících byznys. Byznys, který český stát vytrvale dotuje, a není zatím schopen mu vystavit stopku.

Podal jsem pět návrhů, a to ve spolupráci se Svazem měst a obcí, které by měly alespoň v rámci možností tomuto podnikání s chudobou zabraňovat. Podle mého soudu samozřejmě můžeme čekat na to, že se tady objeví ještě v tomto volebním období nějaký zákon o sociálním bydlení apod. Mám informaci, že se teď přepracovává. Ale uvědomme si, že tato předložená novela zákona o hmotné nouzi je možná jedna z posledních šancí v tomto volebním období, jak alespoň částečně zastavit obchodování s chudobou, které bují s podporou státu.

Věřím, že bez ohledu na naše mnohdy velmi rozdílné politické názory se shodneme na tom, že právě oblast bydlení je třeba řešit odspodu. Namísto čekání na nějaký zákon, který možná přijde, možná nepřijde v tomto volebním období, nebo nějaké jiné řešení máme nyní možnost podpořit malou, ale podle mého soudu velmi prospěšnou a možná i velmi významnou změnu, která v rozumné míře a zcela jistě v souladu s ústavními pravidly - to podotýkám - zachová možnost obcí ovlivnit vyplácení doplatků na bydlení. Proto vás ještě jednou prosím, podpořte, tak jak to podpořil výbor pro sociální politiku, návrhy, které jsem podal.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Vilímcovi. Paní ministryně se hlásí s přednostním právem. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Děkuji za slovo. Já jsem se jenom chtěla stručně vyjádřit právě k těmto pozměňovacím návrhům. Budu k nim vyjadřovat negativní stanovisko. A to ne z toho důvodu, že bych nesouhlasila s principem, že bychom měli v obcích začít bránit vzniku ghett a snažit se rozptylovat ghetta stávající. Nicméně to negativní stanovisko je proto, protože tak jak je to tady napsáno, tak za prvé to směřuje na všechny doplatky na bydlení, nejen na ty do ubytoven, ale i na ty do normálních bytů. A především se domníváme, že ten návrh je i z hlediska správního práva a věcně z hlediska ústavního práva, jsou prostě značně problematické. A že vlastně prostřednictvím těch dávek ten problém takhle řešit nelze. Jinak říkám, s principem samozřejmě souhlasím.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní ministryni. Ta byla zatím poslední přihlášenou do rozpravy. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Jestliže se nikdo do rozpravy nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem o závěrečná slova.

Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování, přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním nám k nim sdělila stanovisko. Prosím, paní zpravodajko. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP