(11.50 hodin)

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Dovolte mi, abych vás seznámila s procedurou hlasování. Návrh na zamítnutí zákona nebyl podán.

Jako první bychom hlasovali návrhy legislativně technických úprav podle § 95 odst. 2, které jsem přednesla ve třetím čtení.

Jako druhé hlasování bude hlasován společně bod A1, A2 a A5. V případě schválení budou nehlasovatelné body B3 a B4.

Dále budeme hlasovat samostatně o bodu A3, A4, společně o bodech B1 s B2. Pokud nebudou schváleny A1, A2 nebo A5, budeme hlasovat společně o B3 a B4.

Dále budeme samostatně hlasovat o bodu B5, B6, bodu C a na závěr hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ptám se k proceduře. Má někdo jiný návrh procedury, než jak ji navrhla paní zpravodajka? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o návrhu procedury.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro proceduru, jak ji přednesla paní zpravodajka, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 22. Přihlášeno je 186 poslankyň a poslanců, pro 176, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Jako první se bude hlasovat o legislativně technických úpravách.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko garančního výboru, prosím? (Souhlasné.) Stanovisko paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování o legislativně technických úpravách. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 23. Přihlášeno je 186 poslankyň a poslanců, pro 177, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Teď budeme hlasovat společně o bodech A1, A2 a A5. Já si myslím, že kolega poslanec Vilímec vám k těmto pozměňovacím návrhům před chvilkou řekl vše podstatné, takže bych se asi neopakovala.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Je tady žádost o odhlášení. Odhlašuji vás všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Než budeme hlasovat o návrzích A1, A2 a A5, prosím stanovisko garančního výboru. (Souhlasné.) Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlasné.)

 

Zahajuji hlasování o návrzích A1, A2 a A5. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 24. Přihlášeno je 176 poslankyň a poslanců, pro 135, proti 30. Návrh byl přijat. (Slabý potlesk zprava.)

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A3.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, děkuji za upozornění, nicméně prosím techniky, aby upravili kvorum, kvorum u těchto zákonů není 101. Děkuji. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Takže teď budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu kolegy Vilímce uvedeném jako A3. Jedná se o rozšíření možnosti obcí získávat údaje o počtu osob, kterým jsou poskytovány doplatky na bydlení.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko? (Souhlasné.) Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování o návrhu A3. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 25, přihlášeno je 178 poslankyň a poslanců, pro 135, proti 33. I tento návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Dále bychom hlasovali pozměňovací návrh taktéž kolegy Vilímce A4. Ten počítá s přehodnocením maximální výše odůvodněných nákladů na bydlení z 90 % normativních nákladů na bydlení na 80 % po uplynutí 12 kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pozměňovací návrh navrhuje zkrátit tuto dobu na šest kalendářních měsíců. Stanovisko výboru je souhlasné.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu A4. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 26, přihlášeno je 179 poslankyň a poslanců, pro 102, proti 31, návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Teď budeme hlasovat o bodech B1, B2 společně. Jsou to mé pozměňovací návrhy a je tam zachování role obce před přijetím problematické novely o pomoci v hmotné nouzi a písemné doporučení obce k dalšímu postupu v těchto věcech.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko garančního výboru? (Souhlasné.) Stanovisko paní ministryně? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování o pozměňovacích návrzích B1 a B2. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 27, přihlášeno je 181 poslankyň a poslanců, pro 113, proti 10, i tento návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Nyní nebudeme hlasovat o bodech B3 a B4, protože byly schváleny body A1, A2 a A5, a budeme tedy hlasovat o bodu B5, což je také můj pozměňovací návrh, a je to opatření, které navrhuje využít v rámci příspěvku na živobytí poukázky opravňující k nákupu zboží ve stanovené hodnotě. Vyjádření výboru bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Paní ministryně? (Neutrální. Pardon, to je B5. Negativní.)

Zahajuji hlasování o B5. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 28, přihlášeno je 183 poslankyň a poslanců, pro 101, proti 28, návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Dále budeme hlasovat pozměňovací návrh B6, který je také můj, a jedná se o zrušení § 30, který navrhuje, aby se částka živobytí osoby zvýšila až do výše 300 korun u osoby, která prokáže, že má zvýšené náklady spojené s hledáním zaměstnání.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko garančního výboru? (Doporučuji.) Stanovisko paní ministryně? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu B6. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 29, přihlášeno je 184 poslankyň a poslanců, pro 140, proti 8, i tento návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Nyní budeme hlasovat o bodu C. Tento pozměňovací návrh kolegy Fiedlera je o tom, že doplatek na bydlení nebo jeho část může být použita bez souhlasu příjemce k přímé úhradě nákladů na bydlení tak, že plátce doplatku jej poukazuje pronajímateli nebo poskytovateli služeb nebo poskytovateli energií.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko výboru? (Doporučuje.) Stanovisko paní ministryně? (Negativní.)

Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem C. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 30, přihlášeno je 184 poslankyň a poslanců, pro 139, proti 25, i tento návrh byl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali veškeré pozměňovací návrhy. Je to tak? (Ano.)

Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 783, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Stanovisko garančního výboru? (Souhlasné.) Stanovisko paní ministryně?

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Upřímně řečeno, já jsem na lehkých rozpacích po tom, co všechno za pozměňovací návrhy tam bylo schváleno, ale budiž. Prosím kladné.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 31, přihlášeno je 185 poslankyň a poslanců, pro 127, proti žádný, návrh zákona byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP