(18.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Plíškovi. Nyní pan poslanec Ladislav Šincl v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, pane předsedající. Dovolte, abych se přihlásil k svému pozměňovacímu návrhu uvedenému pod číslem 5300. Opravdu nejde o pozměňovací návrh týkající se EET, jak běží dneska mylně v médiích, ale jde o pozměňovací návrh, který se týká DPH a insolvenčního řízení. Tímto chci všechny o tom informovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Šinclovi. Nyní pan poslanec Klaška v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, dovolte, abych se, tak jak jsem avizoval v obecné rozpravě, přihlásil k následujícím sněmovním tiskům, které jsou v systému uvedeny jako sněmovní dokumenty pod těmito čísly: 5209, tam se jedná o zamezení dvojího zdanění pro obce a svazky obcí, důvodem je daňová nespravedlnost, a potom je to ta kolekce, nabídka pro Sněmovnu čtyř dalších pozměňovacích návrhů k zákonu o evidenci majetku, které jsou uvedeny v systému pod sněmovními dokumenty 5354, 5355, 5356 a 5357. Jako odůvodnění poukazuji na obecnou rozpravu nebo samotné sněmovní dokumenty. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Klaškovi, nyní pan poslanec Václav Vilímec. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji, jmenuji se Vladislav.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já se omlouvám.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Je to moc dlouhé.

Chtěl bych se, pane místopředsedo, dámy a pánové, jednak přihlásit k sedmi pozměňovacím návrhům, které zde odůvodnil v obecné rozpravě Zbyněk Stanjura a také zadal do systému pod těmito sněmovními dokumenty. Takže se přihlašuji ke sněmovnímu dokumentu 5366, jedná se o návrh na snížení základní sazby DPH z 21 na 19 %, pak ke sněmovnímu dokumentu 5367, tam se jedná vlastně o zrušení druhé snížené sazby u DPH a snížení DPH na 19 a 10 %, pak ke sněmovnímu dokumentu 5369, tam se jedná o zrušení solidární přirážky, oné solidární daně, pak se přihlašuji ke sněmovnímu dokumentu 5370, to je pozměňovací návrh spojený s návrhem na zrušení EET, pak se přihlašuji ke sněmovnímu dokumentu 5371, tam se jedná o zrušení povinnosti evidovat v rámci EET platby platební kartou, pak se přihlašuji ke sněmovnímu dokumentu 5372, tam se jedná o přeřazení stravovacích služeb do druhé snížené sazby DPH, a pak je onen technický návrh, tedy přihlašuji se ke sněmovnímu dokumentu 5379, který se týká možnosti uplatnění daňových odpisů u příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky již za zdaňovací období 2017.

Nyní bych načetl a přihlásil se ještě k jednomu pozměňovacímu návrhu. Ten jsem avizoval již v prvním čtení. Jedná se o návrh části čtvrté. Ta část novelizuje zákon o místních poplatcích. Již jsem avizoval v prvním čtení, že návrh na velmi razantní navýšení místního poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst může skutečně vést, jedná se o limit, může vést skutečně i k navýšení samotného poplatku, a i vzhledem k tomu, kdo ten poplatek platí, vlastně to platí ti, co nemají trvalý pobyt v těch jednotlivých částech, tak by mohlo dojít podle mého soudu v případě toho desetinásobku k šikanóznímu opatření vůči všem návštěvníkům. Proto navíc ten tak dramatický návrh nebo tak dramatické navýšení nebylo požadováno ani ze strany Svazu měst a obcí. Minulý týden na finanční komisi Svazu měst a obcí to odmítli víceméně všichni starostové.

Proto navrhuji, aby v té části čtvrté, v tom daném paragrafu, se zvýšil finanční limit tohoto místního poplatku na pětinásobek, pouze z 20 korun na 100 korun za každý započatý den. Myslím si, že je to zcela rozumné navýšení, nebo prostě limit navýšení, a věřím, že tento návrh bude přijat Sněmovnou. Jsem sice velkým bojovníkem za zvýšení rozpočtového určení daní obcí, ale nejsem přesvědčen, že některé místní poplatky bychom měli nějak výrazným způsobem a dramatickým způsobem navyšovat.

Takže přihlašuji se k tomuto sněmovnímu dokumentu 5267, odůvodnění je obsaženo v tomto dokumentu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vladislavu Vilímcovi. S faktickou poznámkou zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Votava: Já se moc a moc omlouvám, pane místopředsedo, ale nevím, jestli jsem se dostatečně důrazně přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu 5322, který je zadán v systému. Takže se omlouvám, činím tak.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Kovářová je nepřítomná, její přihláška propadá, nyní tedy pan poslanec Miroslav Kalousek v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Dámy a pánové, ve smyslu svého vystoupení v obecné rozpravě se přihlašuji ke svým dvěma pozměňovacím návrhům, které jsou uvedeny v systému pod číslem 5285, a protože jsou dva, budu prosit o jejich oddělené hlasování. Jeden je uveden v dokumentu 1074615100 a druhý je uveden v dokumentu 1074615101. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miroslavu Kalouskovi. Nyní pan poslanec Roman Sklenák v podrobné rozpravě, připraví se paní poslankyně Dobešová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji. Jak jsem avizoval v obecné rozpravě, tak v tuto chvíli se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který je veden v systému pod číslem 5364, a současně si dovoluji jen upozornit, že jsem nedostal odpovědi na své otázky, tak bych prosil dodatečně. Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Romanu Sklenákovi. Nyní paní poslankyně Ivana Dobešová, připraví se pan poslanec Marek Černoch. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. (V sále je veliký hluk!)

 

Poslankyně Ivana Dobešová: Ráda bych zde odprezentovala pozměňovací návrh, který je zanesen v systému pod číslem 5363, a tento pozměňovací návrh zní: Jde o vyškrtnutí věty z § 10 odst. 3 písm. a) za středníkem. Obsah této věty zní: Přitom příjmem poplatníka, kterému plyne příjem z chovu včel a u kterého nepřekročí ve zdaňovacím období počet včelstev 60, je částka 500 korun na jedno včelstvo.

Domnívám se, že paušalizace příjmů z chovu včel do počtu 60 kusů včelstev pro účely jeho osvobození od daně z příjmů byla do zákona o dani z příjmů zpracována s účinností od 1. ledna 2004, kdy ceny z prodeje -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní poslankyně, já vás přeruším a skutečně požádám sněmovnu o klid. Respektujte alespoň, že to musí být ve stenozáznamu řádně zapsáno, a v tomto ohledu je tady tak velký hluk, že to zapsat není možné. Prosím tedy znovu o klid. (Poslankyně Dobešová se radí s legislativou.)

Paní poslankyně jistě po poradě s legislativou může dokončit svůj projev v podrobné rozpravě. Paní poslankyně, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP