(19.00 hodin)

 

Poslankyně Ivana Dobešová: Týká se paušalizace příjmů z jednoho včelstva 500 korun, což v roce 2004 mohlo odrážet reálný příjem, ale ceny z příjmů medu se od té doby zvýšily, tudíž předpokládám, že tato výjimka je nerelevantní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Dobešové. Ještě budu konstatovat omluvu pana poslance Lukáše Pletichy od 19 hodin do konce jednacího dne.

A nyní pan poslanec Marek Černoch, připraví se pan poslanec Michal Kučera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo. Přeji vám hezký večer. Já jsem se nepřihlásil do obecné rozpravy, protože už tak byla dost výživná, nechtěl jsem to dále hrotit, s tím, že bych se rád přihlásil k pozměňovacímu návrhu pod číslem 5380.

Jedná se o to, jak už tady mnohokrát zaznělo, EET by neměla drtit drobné podnikatele. Měla by sloužit spíš jako nástroj výběru daní od středních či větších podnikatelů. U nás je považováno za hranici drobných podnikatelů to, kdo je, či není plátcem DPH. Takový návrh, tedy do milionu korun, takový návrh by asi nezískal podporu, byl by to výstřel naslepo. Proto jsme předložili pozměňovací návrh, kde je limit posunut na 500 tis. korun, což, jak jsem vyrozuměl i ze slov pana ministra Babiše, je bratelná verze. Tím by se opravdu pomohlo těm nejmenším a je to takový kompromisní návrh v rámci názorů, které tady v Poslanecké sněmovně panují. (Trvalý hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marku Černochovi. Nyní pan poslanec Michal Kučera, připraví se pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Já bych se tímto chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu paní poslankyně Věry Kovářové, který prezentovala v obecné rozpravě a náležitě ho zdůvodnila. Ten pozměňovací návrh je v systému vložen pod číslem 5373.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Michalu Kučerovi. Nyní pan poslanec Ludvík Hovorka, připraví se paní poslankyně Zelienková.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Já se tímto hlásím k pozměňovacímu návrhu k tisku 873, který je vložen do systému pod číslem 5381. Tento pozměňovací návrh říká, že pro účely tohoto zákona je rozhodným příjmem u poplatníka odvodů podle zákona číslo 202/1990 Sb., tj. provozovatele loterie nebo jiné podobné hry, příjem z činnosti, která je předmětem odvodu podle zvláštního zákona. Podrobné zdůvodnění jsem tady přednesl v obecné rozpravě. Výsledkem by mělo být výrazné zvýšení příjmů z elektronické evidence tržeb. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Nyní paní poslankyně Zelienková, připraví se pan poslanec Zavadil. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kristýna Zelienková: Děkuji za slovo. Já bych se chtěla přihlásit k pozměňujícímu návrhu číslo 5318 o paušálním zdanění a EET a k 5319, který se týká e-shopů.

Já jsem v obecné rozpravě neměla možnost patřičně reagovat na slova pana ministra financí, který mě obvinil z toho, že nekomunikuji s Ministerstvem financí. Chtěla bych to uvést na pravou míru. S paní Schillerovou jsem samozřejmě mluvila. Bylo to tady v této místnosti na rozpočtovém výboru, kdy se schválil pozměňující návrh Ministerstva financí, který já tímto pozměňujícím návrhem pouze poupravuji tak, aby byl smysluplný. Protože Ministerstvu financí nedošlo, že když se někdo zapojí do paušální daně, je nesmysl, aby vedl elektronickou evidenci tržeb. Když jsem tohle řekla paní náměstkyni Schillerové, se kterou jsem opravdu mluvila, vyděsila se. Pět dnů nikdo z Ministerstva financí s nikým ohledně tohohle nekomunikoval. Když se obraceli novináři na Ministerstvo financí, tak je nechali dvě hodiny čekat a pak jim řekli - zavolejte v neděli, možná budeme vědět, co s tím dál. A v úterý vystoupí pan ministr financí a řekne, že snižuje limit na 250 tis. korun pro ty, kdo se chtějí vykoupit, v uvozovkách, z EET. Takže to je celé.

A mě by zajímalo jenom možná, proč pan Babiš si zvolil zrovna 250 tis. roční obrat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Kristýně Zelienkové a pan poslanec Jaroslav Zavadil je poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Já vám děkuji. Já se jenom tímto přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který byl vložen do systému pod číslem 5238. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To je poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Máme před sebou jedno hlasování, protože pan ministr financí Andrej Babiš přednesl v podrobné rozpravě ještě návrh na zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dnů. Pokud se nikdo nehlásí ani k závěrečným slovům, ani pan ministr, ani pan zpravodaj, je před námi tedy toto hlasování.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 38, ale nejdřív vás všechny odhlásím. Prosím přihlaste se svými identifikačními kartami. A pokud dodržíte jednací řád a budete na svých místech, tak samozřejmě bude i klid na to hlasování.

Myslím, že se počet přihlášených ustálil. Budeme hlasovat o zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na sedm dnů.

Zahájil jsem hlasování číslo 38 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 38, z přítomných 110 pro 69, proti 37. Návrh byl přijat.

 

To byly všechny návrhy k hlasování ve druhém čtení. Končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.

 

Vzhledem k tomu, že prodloužení jednacího dne po 19. hodině bylo pro tento návrh zákona, jak jsem správně pochopil z vystoupení pana poslance Faltýnka, končím i dnešní jednací den s tím, že zítra ráno začínáme v 9 hodin, a to odpověďmi na písemné interpelace poslanců, kteří odmítli odpověď předsedy vlády nebo ministrů vlády České republiky.

 

Přeji vám hezký večer a těším se s vámi zítra ráno na shledanou.

 

(Jednání skončilo v 19.06 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP