(18.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Ještě před kolegou Zavadilem je faktická poznámka poslance Michala Kučery. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Musím reagovat na vystoupení svého předřečníka pana poslance Hovorky. Přijde mi poměrně úsměvné, když koaliční poslanec, který hlasoval, který je zodpovědný za schválení elektronické evidence tržeb, se po půl roce ptá, jak to vlastně bude fungovat, jak to bude fungovat v nemocnicích, zda budou platit ti nebo ti.

Pane kolego Hovorko prostřednictvím pana předsedajícího, my jsme tady o tom půl roku mluvili. Vy jste nás dokonce nenechali dokončit ani rozpravu. Jak je vidět, ukončili jsme ji předčasně, protože konkrétně o tomto tématu jsme mluvili několikrát, protože to není jenom problém nemocnic, to je problém i školních jídelen. Ty, které jsou zřizovány jako příspěvkové organizace, jsou vyňaty z elektronické evidence tržeb, ty, které jsou v soukromých školách, tak ty samozřejmě plně podléhají elektronické evidenci tržeb, to znamená v okamžiku, kdy tam chodí třetí osoby a kupují si něco v bufetech nebo tam chodí zaměstnanci a platí si za obědy, tak tam je elektronická evidence tržeb nutná. Takže takových min, takových minel a takových faulů jste schválili plno, vy, vládní koaliční poslanci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Vyvolala faktickou poznámku pana kolegy Ludvíka Hovorky. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Beru připomínku, že jsem hlasoval pro zákon jako celek, ale na řadu věcí jsem upozorňoval už v rozpravě k tomuto zákonu a taky jsem říkal, že některé věci nejsou zcela jasné, právě jak je to s konkrétními výjimkami. A protože doba pokročila a protože jsme se na kontrolním výboru také zabývali některými věcmi z oblasti elektronické evidence tržeb, tak si myslím, že pokud přetrvávají pochybnosti, tak je třeba je vysvětlit, a proto jsem tu otázku položil. Protože z toho, co je možné dočíst se k zákonu, tak všechno není jasné. Já si myslím, že je úplně jedno, jestli předkládá otázku koaliční poslanec, nebo to předkládá opoziční poslanec.

Pozměňovací návrh, který jsem uvedl, který se týkal loterií a jiných podobných her, provozování hazardu, tak ten jsem předkládal už k původnímu návrhu, takže to není nic nového. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. A nyní řádná přihláška pana poslance Jaroslava Zavadila, zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Hezký dobrý den. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní předsedající, já bych se trošičku s úsměvem vrátil zpět, když jsme tady, tuším těsně před rokem, přesně před rokem, schvalovali důchodové zákony, které se týkaly zrušení druhého pilíře a přijetí třetího pilíře, kde shodou okolností jsem to byl já s kolegou Votavou, kdy jsme navrhovali sedm pozměňovacích návrhů, které měly dle i vládního prohlášení určitým způsobem zatraktivnit třetí pilíř. Říkám úmyslně určitým způsobem zatraktivnit třetí pilíř. A po rozličných debatách, které jsem vedl napříč politickým spektrem, se domnívám, že jsem pro to, a byl to koneckonců můj výsledek hlasování, získal určitou část zprava i z levé části opozice a tento návrh potom byl přijat, tuším, asi 130 nebo 135 hlasy.

Mezi těmito návrhy byl jeden, který jsem považoval za dokonce jeden z nejdůležitějších, a to bylo to, že se umožnilo, aby dětem rodiče mohli spořit na důchod a aby si dokonce mohly v 18 letech vybrat určitou část finančních prostředků, které si tam rodiče sami vkládali. Teď jsem k svému zděšení zjistil, že se vlastně tento návrh dehonestuje tím, co je v tom návrhu popsáno. Proto se přihlásím potom až v podrobné debatě k určitému pozměňovacímu návrhu. Protože návrh na odnětí daňového zvýhodnění doplňkového penzijního spoření v případě čerpání částečného odbytného směřuje proti zákonem nedávno přijatému motivačnímu opatření, to jsem tady řekl, nepřiměřeně postihuje dětské účastníky, jakmile dovršili dospělosti, dokonce ztrátou souvisejících daňových výhod do konce života! Tomu už vůbec nerozumím. Mě by zajímalo vidět toho, kdo to psal. Návrh zákona je v této části v rozporu s původním záměrem zákonodárce na zatraktivnění podmínek, to jsem tady taky řekl.

Když bych jaksi začal uvažovat nad tím, co je k tomu vede, já nevím, myslím úředníky. Protože já si myslím, že pan ministr není ani přesně informován o tom, co se tady v tomhletom děje. Do současné doby, chtěl bych jenom upozornit, že jenom díky tomu byly uzavřeny tisíce smluv ve prospěch nezletilých účastníků. Je to za rok, nemáme žádnou zkušenost, co to udělá dál, a už se tady navrhuje taková pro mě naprosto hloupá změna.

Já bych se domníval, že přijetí návrhu zákona v této podobě povede tutově k poklesu důvěry a zájmu veřejnosti ve vztahu k doplňkovému penzijnímu spoření jako důležité součásti důchodového systému. Takže proto se přihlásím k pozměňovacímu návrhu, až bude podrobná rozprava, a všechny vás požádám, abyste ho podpořili, protože se nedomnívám, že by to takto mělo být v zákoně popsáno.

Děkuji vám pěkně za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zavadilovi. Ještě faktická poznámka pana poslance Martina Plíška. Ne, v pořádku, v tom případě obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě. Není tomu tak, ani pan ministr, ani pan zpravodaj.

Mohu tedy otevřít rozpravu podrobnou a v tom případě první je zpravodaj, poté pan kolega Kubíček a pan ministr s přednostním právem. Pan poslanec Votava.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dovolil bych si přihlásit se ke dvěma pozměňovacím návrhům, které byly podány do systému.

První pozměňovací návrh je pod č. 5287. Přihlašuji se k němu. Jedná se tam o úpravu, která vychází z dodatečných analýz České asociace pojišťoven a měla by vyřešit nedostatky v legislativním uspořádání pravidel pro hospodaření České kanceláře pojistitelů alespoň do doby, než budou upravena či doplněna potřebná ustanovení zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a vyhlášky č. 502/2002 Sb. Takže k tomuto pozměňovacímu návrhu 5287 se přihlašuji.

Přihlašuji se taktéž k druhému pozměňovacímu návrhu, a to pod č. 5332, to je pozměňovací návrh, který podávám současně s kolegou Vítězslavem Jandákem. Týká se změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a týká se tedy veřejnoprávního vysílání.

Jinak je vše uvedeno v odůvodnění pozměňovacího návrhu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Václavu Votavovi. Nyní pan vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Já bych se chtěl přihlásit k mému pozměňovacímu návrhu, který jsem do systému vložil pod č. 5334, a zároveň chci navrhnout zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na sedm dní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Roman Kubíček v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se chtěl přihlásit k svým dvěma pozměňovacím návrhům, které jsou uloženy v systému pod č. 5294 a 5292. V případě, kdyby nedošlo k odhlasování zkrácení na sedm dní, tak navrhuji zkrácení o 30 dní na 30 dní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Pan poslanec Martin Plíšek v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Martin Plíšek: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, já bych se chtěl přihlásit k svému pozměňovacímu návrhu, na základě kterého by byl zrušen zákon o evidenci tržeb, který je v systému uveden pod č. 5321. Odůvodnil jsem ho v obecné rozpravě. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP