(15.30 hodin)
(pokračuje Okamura)

Takový návrh nebude naše hnutí Svoboda a přímá demokracie - SPD podporovat. Naše hnutí považuje za zásadní problém českého školství jeho podfinancování. Stát, tedy konkrétně Sobotkova a Babišova vláda, odmítá přidat peníze do školství. Platy našich učitelů jsou přitom hanebné. Ani v době nacistického protektorátu nebyl sociální status učitele tak nízký, jako je dnes.

Mám návrh. Co tak ponechat stávající normativní systém, omezit rozdíly mezi kraji v podobě krajských normativů a pět miliard plánovaných na nový software dát na navýšení mezd učitelů a řešení situace škol v demograficky nepříznivých lokalitách? Jednoduché řešení, pokud ovšem podstatou celé reformy není právě a pouze realizace softwarového byznysu.

V programu našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie - SPD počítáme s kroky, které musí zastavit devastaci našeho školství. Je nutné dostat pak učitele na 130 % průměrné mzdy a navýšit prostředky určené na školství na 6 % HDP.

Kde vzít peníze? Z České republiky odtéká každý rok do zahraničí přes 200 miliard korun, to je asi 5 % HDP. Je to evropská rarita. Podívejme se dále, kolik stály projekty Ministerstva školství, jako je tzv. nová maturita. Je to přehlídka mrhání penězi občanů.

Musíme efektivně využívat prostředky a řešení posílení pozice učitele. Učit musí motivovaní učitelé, kteří mají podmínky pro svoji práci. My v hnutí SPD chceme udělat konec administrativní šikaně. Je nutné posílit právní postavení učitelů při řešení urážek, násilí a záškoláctví. Bez kázně nemůže škola pracovat. Musí skončit pozitivní diskriminace nepřizpůsobivých žáků a jejich rodičů. Je nutné do škol vrátit jasné osnovy se standardy výkonů žáků a s výrazným prostorem pro vlastní profilaci školy. Bez toho není možné zastavit úpadek kvality výuky. Zásadní kroky vyžaduje oblast odborného vzdělávání, kde se musí obnovit vazba na provozní praxi. Je nutné vyrovnávat podmínky pro práci škol různých zřizovatelů, jejich práva a povinnosti.

Ministerstvo školství ani Sobotkova vláda nejsou schopné řešit základní problémy školství. Vláda je plně zaujata bojem o ovládnutí policie a Ministerstvo školství pod vedením ministryně Valachové překonalo všechny rekordy nekompetentnosti a nekoncepčnosti. Chrlí ukvapené a nepřipravené reformy, které destabilizují školy. Příkladem je nepřipravená koncepce inkluzivního vzdělávání. Vzniká otázka, jestli jde o diletantismus, nebo je snížení úrovně českého školství součástí globálního pořádku, který programově buduje ČSSD.

Když mluvím s učiteli a řediteli škol, tak otevřeně říkají, že takovou otřesnou situaci, která panuje za současné vlády, nepamatují. Zmatek, zbytečné papírování, šílená administrativa dotací EU, pokles kvality výuky, špiclování a šikana úřadu ombudsmanky paní Šabatové, kterou do funkce zvolili právě poslanci ČSSD a hnutí ANO. Víte, co si učitelé a ředitelé škol přejí? Přejí si, aby Ministerstvo školství nedělalo nic, neboť neustálé změny situaci jen zhoršují. Taková je dnes důvěra pedagogické veřejnosti v práci ministerstva této vlády. Učitelé mají plné zuby neustálých reforem, které jim nic nepřinesly a brání v jejich práci.

Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie - SPD jde do krajských voleb s jasným záměrem obnovy kvality regionálního školství. Už si nemůžeme dovolit jeho další destrukci. Chci ujistit pracovníky škol naší podporou. Vrátíme zpět tradiční kvalitu českého školství - opakuji slovo českého školství - bez multikulturní ideologie a nesmyslných reforem iniciovaných Evropskou unií.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Přeji všem hezké odpoledne. Eviduji tři faktické poznámky. Prvního prosím k mikrofonu pana poslance Kořenka. Připraví se pan poslanec Rais a po něm paní poslankyně Bohdalová. Prosím, máte dvě minuty.

 

Poslanec Petr Kořenek: Děkuji. Já teď jenom - protože zapadla asi informace o kulatém stole, takže konkrétně odborníci z praxe, kteří se dnes a denně pohybují ve školách.

CZESCHA: Korektní nastavení Hmax (PHmax?). Odvedena výborná práce. Jenom otazník, kolik přijde konkrétních peněz. Konečně bude zaplaceno, co odučíme. Tak to mělo být od začátku.

Svaz měst a obcí: Obrovský pokrok, nový systém financování spolu s nároky na peníze.

Průmysl a doprava: Tripartita vítá změnu financování. Požaduje dva nutné kroky a jasné parametry, o kterých se bude diskutovat, tzn. dohoda o střednědobém výhledu rozpočtu.

Českomoravský odborový svaz: Ztotožňuje se s tím, že reforma je dobře připravená.

Asociace ředitelů základních škol: MŠMT s námi diskutovalo. My jsme se v tom našli. Je to pro nás výhodnější. Ředitelé nebudou shánět peníze na kraji, ale věnovat se činnosti školy. A plus další připomínky.

Sdružení učňovských zařízení: Podporujeme, možná problémy s více obory.

Sdružení místních samospráv: Upozorňují, že mnoho obcí doplácí. Dávají v konečném někde i v obcích 20 %. Kéž by dával tolik i stát.

Asociace krajů: Tento návrh je nejpropracovanější ze všech tří. Vzpomínali se tam ministři bývalí, nebudu je tady jmenovat. To není mou úlohou. Role krajů a kompetence jsou přiměřené.

Zástupce Asociace základních uměleckých škol: Od roku 2004 rozporovali normativní financování, od roku 2012 neumožňoval normativ odučit všechny povinné předměty. Podporují reformu a jsou přizváni ke spolupráci.

To jsou jenom hlasy z toho kulatého stolu. Myslíte si, že tito odborníci nevědí, o čem mluví? Já si to tedy nemyslím, protože tím bychom řekli, že ve školách máme nekompetentní lidi. A já si myslím, že na těch místech máme lidi velmi kompetentní. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu s faktickou poznámkou pana poslance Raise. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Přeji dobré odpoledne. Samozřejmě že školství je poddimenzováno finančně i personálně. Ale chtěl bych se vrátit k tomu, co tady říkal pan kolega Fiala, protože mě inspiroval k jedné komparaci, a to k tomu, jak tady uvedl ten údaje plus minus 40 tisíc jako normativ na středoškoláka. Asi by bylo dobré vědět, že normativ na vysokoškolského univerzitního studenta dlouhodobě je kolem 20 tisíc. Čili tenhle rozdíl tady už minimálně kolem pěti, šesti let je a je pravidelně inzerován. Myslím si, že by to tady mělo zaznít v tom kontextu, že paní ministryně je ministryní nejenom školek, základních škol a středních škol, ale taky vysokých škol a že prostě musí ona optimalizovat finanční toky, které jsou pochopitelně bohužel limitované. Ale je potřeba uvažovat i tu situaci ve vysokých školách. Není to nic proti středním školám. Že to je podfinancované, to je samozřejmě pravda. Před ní je obrovský optimalizační problém, jak s minimem financí uspokojit všechny.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Nyní prosím s faktickou poznámkou k mikrofonu paní poslankyni Bohdalovou. Připraví se pan poslanec Petr Fiala. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Vážená paní místopředsedkyně, vážená paní ministryně, kolegyně a kolegové, přišla jsem sem před deseti lety a držela jsem se a držím se jednoho hesla: Ševče, drž se svého kopyta. Já jsem starý kantor a vždycky se tady budu bavit snad trošku zasvěceně o školství. A když tady přijdou kolegové s nějakými jinými - zemědělství nebo složité hospodářské ekonomické politiky, můžu tady vystoupit, ale ten článek nebo to vystoupení mi bude asi muset napsat někdo, kdo tomu opravdu rozumí. A to vystoupení jsme tady viděli - až na to, že to vystoupení, které tady bylo od pana kolegy Okamury, napsal někdo, kdo tomu vůbec nerozumí.

Přátelé, víte, proč přistupujeme k reformě financování regionálního školství? Protože nejdřív musíme mít reformu, jak budeme jinak financovat školy, a tím nám vyjde i to, jak budeme navyšovat platy učitelů. I o tom se v tomto zákoně mluví, jak budou dostávat nadpočetné hodiny. Hovoří se také o nadtarifních odměnách apod. Stačí to jenom číst.

Pan kolega Kořenek mi tady vzal ten zápis z kulatého stolu, protože já jsem se účastnila mnoha jednání na krajích, kde bylo zúčastněno 250, 200 ředitelů, kteří říkali: Ano, ale proboha ať už to platí. Takže já klidně budu diskutovat s panem kolegou Fialou, protože vím, že jsme spolu diskutovali, už když byl ministrem, právě na toto téma o reformě financování regionálního školství. Vím, že se neshodneme, ale vím, že budu diskutovat s člověkem, který ví, o čem mluví. Ale jsou lidé, s kterými prostě o tom diskutovat nebudu, protože se nedá. A já si myslím, že na našich školách nemáme učitele, kteří říkají, abychom radši nedělali nic. Naopak chtějí, abychom právě tuhle věc dotáhli do konce.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP