(18.50 hodin)
(pokračuje Váňa)

Musím říct, že když jsem sledoval jednání výboru a pan plukovník Šlachta seděl vedle mě, tak se na mě v jednu chvíli obrátil s tím, že by byla škoda, kdyby nebyl vyslechnut, kdyby nemohl vystoupit, protože má nachystané plné složky. Přiznám se, že jak se vzdaluje čas od té události, už si přesně nepamatuji, jestli řekl - mám na vás plné složky, nebo mám pro vás plné složky. Nicméně se domnívám, že myslel pro vás, pro jednání výboru.

Ať už to bylo řečeno jakkoliv, já jsem to v té chvíli rozhodně nepovažoval za nějakou situaci, že by snad o mě měla existovat nějaká složka. To rozhodně jsem takto nevnímal. Nicméně na můj zřejmě hodně tázavý obličej pan plukovník ještě doplnil tu informaci s tím, že má plné složky ne snad informací z trestního řízení, ale plné složky o vazbách a klientelistických propojeních. A také doplnil, že jistě vím, co v nich je, když jsem z Olomouce. Musím říct, že to je ta část našeho rozhovoru, která ve mně zanechala určité pochybnosti, protože si myslím, že by místo, odkud někdo pochází, nemělo být dáváno do souvislosti s tím, co se v tom místě děje. V každém případě ale, jak říkám, ten rozhovor byl v médiích výrazně posunut ve významu a nedával bych tomu takový význam, skutečně ne.

Musím říct, že jsou-li vysocí důstojníci specializovaného útvaru připraveni sdělit nějaké závažné informace, tak jak oni vysvětlují veřejnosti, jak dokonce ministr spravedlnosti říká, že je to jediná možnost pro tyto důstojníky sdělit to na půdě Poslanecké sněmovny - což tedy vyvolává nepochybně další otázky o stavu justice, o tom, co státní zástupci, o tom, co další instituce, které by v takovém případě mohly konat -, myslím si, že je rozhodně ve veřejném zájmu, aby takovéto informace byly veřejnosti poskytnuty a aby k tomu byla využita patřičná půda, tedy orgán Sněmovny, který jednací řád přesně k takovému účelu předpokládá. Je třeba si uvědomit, že ani výbor Poslanecké sněmovny, byť výbor pro bezpečnost, ani plénum Poslanecké sněmovny podle názoru sociální demokracie, a tak jak jsme jednali s vámi i s ostatními poslaneckými kluby, tak jsme se na tom víceméně shodli, není tou správnou půdou. Protože v případě, že by byly sdělovány citlivé, utajované informace, pak je to složité s uzavíráním takových jednání. A navíc, a to je základní, nebyla by zajištěna objektivita takového vystoupení. Vyslechli bychom nějakou stranu sporu. Je otázka, jestli jednu, možná druhou. Je otázka, jestli třetí. To všechno jsou otázky, které musí položit právě vyšetřovací komise.

Vyšetřovací komise podle zákona o jednacím řádu disponuje pravomocemi. Může předvolávat svědky, může žádat vysvětlení, může spolupracovat s policií na zajištění těchto záležitostí. Může dělat všechno to, co ani výbor, ani Poslanecká sněmovna jako plénum dělat nemůže. A navíc, a to je velmi důležité, vyšetřovací komise by měla také chránit zájmy dalších oprávněných osob, a to v případě, že by mohly být zveřejněny údaje, které přímo nesouvisí s vyšetřovanou věcí nebo které by mohly způsobit jiným osobám bezdůvodnou újmu. Takové informace je třeba nezveřejňovat. Je také důležité, aby nebylo ohroženo objasnění skutečností důležitých pro posouzení věci, která má být vyšetřena. Všechny tyto věci může zajistit pouze vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Navrhujeme tedy zřízení této komise ve znění usnesení, které máte na lavicích, ke kterému se potom přihlásím v podrobné rozpravě. Dovolte mi, abych vás požádal o podporu zřízení této vyšetřovací komise. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji a prosím zároveň pověřeného zástupce pana poslance Váňu, aby se mnou sledoval od stolku zpravodajů všeobecnou rozpravu, kterou tímto zahajuji. Jako první se přihlásil s faktickou poznámkou pan poslanec Bohuslav Chalupa. Prosím, s faktickou poznámkou, nebo řádně? (Řádně.) Řádně.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážené dámy a kolegové, na to, co jsem si tady vyslechl, zareaguji.

Není pravdou, že předseda výboru pro bezpečnost byl informován o vůli svolat výbor pro bezpečnost až od pana Schwarze. Já jsem dne 16. 6. poslal všem členům výboru pro bezpečnost žádost o svolání výboru a o jejich hlasy s tím, že jsem vám všem 199 poslancům poslal informaci o tom, že tuto ambici mám, vysvětlil jsem důvody, které mě k tomu vedou. A kolik poslanců se ozvalo zpátky? Sedm!

V těch důvodech jsem uvedl, že to mimořádné svolání žádám proto, protože se objevila informace, že 240, a teď nevím, jestli dva policistů, podepsalo nesouhlas s reorganizací. A to, že jsem členem výboru pro bezpečnost, mě vedlo k tomu, abych se zabýval, jestli náhodou nedojde k zastavení činnosti ÚOOZ a k ohrožení vůbec činnosti vyšetřovacích orgánů s celostátní působností v České republice.

Pan předseda Váňa nebo ostatní členové výboru pro bezpečnosti mohli už 16. 6. reagovat na tuto moji žádost a mohli jsme to klidně projednat a domluvit se, jakým způsobem bude tento výbor svolán. Nebo nesvolán. To, že se objevila informace o tom, že by plukovníci a státní zástupce chtěli předstoupit před výbor pro bezpečnost, jenom doplnila tuto původní žádost. A jednací řád, jak tady bylo řečeno, nezakazuje svolat takové jednání. Tudíž nevím, proč je tady tolik slov okolo zbytečně, když jednací řád to umožnil, místopředseda svolal. Tak o čem se tady bavíme? Jestli to je nějaká zvyklost? Já ty zvyklosti, už to tady poslouchám dva a půl roku, nějaké zvyklosti, a ne všechny zvyklosti, které tady fungovaly, vedly k prospěchu tohoto státu. To je první záležitost.

Pokud jde vůbec o průběh toho výboru pro bezpečnost. Tady se dozvídáme, že policisté by mohli, že by došlo, že by se něco stalo. My vůbec nevíme, co by se stalo. Bylo navrženo, aby byli vyslyšeni, a výbor pro bezpečnost měl možnost ve chvíli, kdy by došlo k prozrazování utajovaných skutečností, ten výbor přerušit. To, že jste se rozhodli, že je nevyslechnete, je věc výboru. Bylo to demokratické rozhodnutí, nedošlo k tomu. Ale nebyli vyslechnuti a byli osloveni jenom tito tři. Ministr vnitra i policejní prezident se vyjádřili k reorganizaci už na výboru pro bezpečnost. Nemělo význam je v této věci vyslechnout na výboru pro bezpečnost znova. (Silný hluk v celém sále.)

Ta vyšetřovací komise tak, jak je navržena, má vyšetřovat něco, co vůbec nevíme.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Velmi se omlouvám, pane poslanče, ale prosím o klid. Řešíme velmi závažnou věc. A ti z vás, kteří chtějí debatovat, běžte do předsálí. Děkuji.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Vzpomínám si na policisty ze Zlína, kteří v pracovní době chodili na sportovní stadion, dělali si tam kšefty s nějakými toaletními... porcelánem, a tak dále. To byl šéf policie ve Zlíně - a policejní ředitelství to nevědělo? Neřešilo? Až se to dozvěděli novináři?

Situace v policii je vážná, vážení, tak jak to tady řekl předseda výboru pro bezpečnost. A pokud ta vyšetřovací komise bude fungovat, tak by se měla zabývat i tím, jaký je stav v polici a jestli policie funguje tak, jak má. A jestli ti, kteří jí velí, mají vůbec tu kompetenci a autoritu, aby policii vedli.

K návrhu usnesení se vyjádřím později. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP