(19.10 hodin)

 

Poslankyně Helena Válková: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, já bych si přece jen dovolila takovou drobnou úpravu, návrh úpravy, protože si myslím, že zde zřejmě přehlédnutím došlo k tomu, že to vymezení není přesné. Já to tedy ještě přečtu. Podle toho článku I zřizuje podle článku 30 Ústavy České republiky atd. atd. k prověření činnosti příslušníků Policejního prezidia České republiky, Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu policie a Vrchního státního zastupitelství. Vyšetřovací komise nemůže podle mého přesvědčení v souladu s jednacím řádem prošetřovat Vrchní státní zastupitelství v Olomouci jako takové, jako celek, ale pokud mám být konkrétní, tak by tam mělo být doplněno "a státních zástupců Vrchního státního zastupitelství v Olomouci". A totéž navrhuji, aby bylo doplněno do článku II. Také před tím Vrchního státního zastupitelství v Olomouci aby doplněno prověřit činnost státních zástupců Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, pokud toto je záměrem předkladatelů. V opačném případě se domnívám, že bychom překročili možnou kompetenci, věcnou kompetenci té vyšetřovací komise. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Nacházíme se ve všeobecné rozpravě, já váš návrh registruji, ale poprosím, abyste se k němu přihlásila v podrobné rozpravě. S další faktickou poznámkou pan poslanec Bohuslav Chalupa.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. Já asi umím číst, ale pokud je tady napsáno "v souvislosti s reorganizací", tak když budu skutečně chtít řešit všechny v souvislosti s reorganizací, tak se podívám na situaci policie před dvěma roky a budu zkoumat všechno, co souvisí s možnou reorganizací policie, a budu to vyšetřovat dva roky. Takže tohle je přesné určení, čím se má zabývat komise? To asi ne.

A ještě se vrátím k věcem, které zde byly řečeny. Pokud měl někdo pocit i z té druhé strany, že se někdo něčeho dopustil, tak se měl taky obrátit na orgány činné v trestním řízení, a už dávno celou věc má řešit GIBS sám o sobě v této chvíli. A v sobotu v televizi pouštěli odposlechy důstojníků GIBSu, kde jasně ten důstojník říkal, že toho Šlachtu prostě zlikvidují, že to vůbec nemusejí brát v úvahu, protože Šlachty se zbaví. Tohle je právní stát? Tohle je fungování policie? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Další faktická poznámka pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Omlouvám se, že zdržuji, ale byl jsem tu jmenován panem poslancem Hájkem tak jednoznačně, že bych to přece jenom rád uvedl na pravou míru a řekl mu vaším prostřednictvím, pane předsedající, že nesmí věřit úplně každému drbu, který slyší. Pravda je, že určitý typ lidí uvěří stokrát opakované lži a pak ji pokládá za pravdu. Takže už dvacet let si všichni myslí například, že Antonín Baudyš, když byl ministrem, nebožtík, tak si prostřelil letadlo, i když faktem je, že si ho neprostřelil. Při vystoupeních podobně osvíceného typu, které tady předvedl pan poslanec Hájek, často slýchám, jak jsem nakoupil ty padáky, i když jsem je nikdy nekoupil. A není pravda, že jsem vyhrožoval panu plukovníku Lessymu. Prostě některé drby se sice stokrát opakují, ale nejsou o to pravdivější. Nicméně jsem ochoten se smířit v duchu všeobecného konsenzu, že za všechno, i v rámci policejní reformy, mohu já, že jsem to byl pravděpodobně já, kdo léta realizoval schůzkovou činnost s vaším předsedou a že s největší pravděpodobností i já jsem porušoval trestní řád a služební předpisy. Děkuji. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, to byla zatím poslední faktická poznámka i přihláška do všeobecné. Pardon, s přednostním právem pan ministr, omlouvám se. Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, jenom drobná poznámka. Číst umím a možná by bylo dobré, kdyby paní kolegyně nevybočovala z mezí slušnosti, je to zbytečné.

Ale když tady zaznělo jasné podezření, jasně formulované podezření, opakované, z toho, co bylo v televizi, tzn. že se pan policejní prezident měl něčeho dopustit, tak to je skutečně podezření. Ale pak to má být napsané v mandátu té vyšetřovací komise, protože to tam právě nečtu. Tam nejsou žádná jasná podezření. A má-li se něco vyšetřit, tak musí být nejdříve podezření a to podezření musí být, jak ukládá jednací řád, formulováno v tom usnesení. To, co my se tu - nebo vy se tu, máte naprostou pravdu, ano, já nejsem poslanec - se hotovíte schválit, je v podstatě ničím neomezený mandát, který je omezený pouze osobami. Vlastně cokoli, co dělali, těch asi pět set lidí, kteří jsou tam více či méně vyjmenovaní, v posledních asi tak pěti letech, by mohlo teoreticky být předmětem činnosti té komise. A to jsem tedy skutečně přesvědčen, že jednacímu řádu neodpovídá. A mám tady pocit i z té debaty, že jestliže se všichni shodují na tom, že má být vyšetřovací komise, tak na tom, co vlastně má vyšetřit, se tedy už rozhodně všichni neshodují. I z tohoto důvodu se domnívám, že by to usnesení mělo být precizováno a mělo by jasně formulovat, co jsou ta podezření a jaká podezření tedy má ta komise potvrdit nebo vyvrátit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Jakákoli formulace usnesení je možná samozřejmě v podrobné rozpravě. Pan předseda (Hamáček) s přednostním právem. Pardon, s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek, omlouvám se.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Omlouvám se, pane předsedo, nebylo to příliš subordinační, ale budu velmi stručný.

Chci říct, že pan ministr opravdu nemá pravdu. Že není úkolem Poslanecké sněmovny, aby ve svém zadání formulovala jakákoli podezření. Pak bychom tam mohli nadiktovat dalších sedm nebo osm podezření a vyvolali bychom ve veřejnosti pocit, že si to opravdu myslíme. My jenom chceme, aby nezávislá vyšetřovací komise ve veřejném zájmu prošetřila všechny ty okolnosti, samozřejmě že bude prošetřovat nejen toto podezření, ale řadu dalších podezření, a sdělila pak Poslanecké sněmovně závěry svého šetření. Vždy při tom, kdy byly sestavovány vyšetřovací komise, se postupovalo tímto způsobem. Není pravda, že nic nevyšetřily. Byly tady vyšetřovací komise, které seznámily Sněmovnu i veřejnost s velmi závažnými skutečnostmi, pouze má někdy veřejnost nepřiměřená očekávání, že ta vyšetřovací komise někoho bafne a strčí do kriminálu. To není její úkol. Ona není orgánem činným v trestním řízení. Ale skutečnosti, které zjistí, pak sdělí Poslanecké sněmovně, které se zodpovídá, a pro ten účel si myslím, že je to zadání formulováno precizně a naprosto standardně, tak jako v desítce případů předcházejících, které si osobně pamatuji. Nikdy se neformulovala žádná podezření. Nejsme tady od toho, abychom někoho podezírali. Jsme tady od toho, abychom komisi, kterou si zvolíme, dali jasný mandát, aby prošetřila všechny skutečnosti, které se objektivně staly, a seznámila nás s nimi. Abychom někoho dopředu podezírali, od toho tu nejsme.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. S přednostním právem pan předseda Poslanecké sněmovny. Prosím, pane předsedo.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane ministře, bod, o kterém jednáme, je zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, nikoli Ministerstva spravedlnosti. Prosím, nechte to na nás. (Potlesk v celém sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Korte.

 

Poslanec Daniel Korte: Pěkný večer. Dámy a pánové, pan ministr spravedlnosti Pelikán oznámil světu a lidstvu, že bude-li schválena reorganizace policie, odstoupí. Reorganizace policie schválena byla orgány, které jsou k tomu kompetentní. A já se ptám - pane ministře, co tady ještě děláte? (Smích a potlesk v sále.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP